Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rolé Jovem

O Rolé Jovem é um estudo qualitativo de cunho etnográfico que teve o objetivo de identificar o retrato do jovem carioca.

Acreditamos que o conceito de ser jovem em nada tem a ver com cronologia, mas sim com um estilo de vida. Com esse mindset, o Rolé Jovem foi idealizado.

Fizemos uma pesquisa com 140 jovens, dando um rolé por todas as Zonas da cidade, sem estereótipos e de forma humana, analisando 5 drivers comportamentais comuns aos jovens do Rio.

Queremos provocar você a enxergar o jovem sob um novo olhar pulsante. O do Rolé Jovem. #PARTIUROLÉ

Rolé Jovem

 1. 1. xx” Êx ¡___l, . HUN Ã lynlnuuuuuyjl , .fz, " ¡Inlmw '. I' u' u L
 2. 2. (4íl F"ÇÍNFL; ÁWVA _ “x ~L “JU V( [Fl _n LX A uy / x | 5h/ A” l L / VVÍ' I N ~ Í_ . _wi v# . ~ »A 4 ' 1 - V/ "àM/ ' L. ) Agora não importa! Você vai sair daqui com um novo míndset sobre essa galera.
 3. 3. Juicy tie: nomeçarmzs; q É , . Je: : o llldllh: ¡nullixurue : um: um: ' r: nnvnvlêhroflea @ht-ah llllllr-: Liülâñê Iommi: / / "Í Vswsct/ Wgrhí : um luu-. uliuib.
 4. 4. IIÍIÍEÊSEDEBÍÃÊÉE' RELAÇÃO COM A CIDADE 4M MOMENTO DA CIDADE É ASSOCIADO A DINAMICA GLOBAL Polilillaoflnralnikcnftow ; lundi : me _BIElICIe_ a¡ (ima: ,Illujpxãki ~ *mamona Ii : Itu dia . Ielntaflnwoumrcv «anita ci a : lvlamlus lnik-¡nnraton-¡mne 'inmu- vmIIÍolIIIcfI/ aluík- , avaliar : l audiencia» e : l pitbull-Haas¡ Innpllloliial ÍÍÊOIÍ$1IÍÍÍIIÉIIIÍIA ! hlsltlclílÍIwtlcllirIINIIWHllel-llllllculIhlíhlü. -r-. Innnnlinnnr-Lugnml nmuqutanuara augxzinpxunxnliar-&t-t REDEFINIÇÃO DO "JEITINHO CARIOCA" tmn-m 5.x ¡Inlkini-: Ii-. .urunnl : às plãlqlllâlllilü ololllllplçfnhla oíllàmn t") : Rudi: -knranlow-. Innalilll! amam a ; Jardim : mr Lavar-jim íhemúm a Ev-Õklll Iílanolinr-oibnll CIilâkgf-fllilo a : i : EÍÍIIf: @E10›-ÍÍOHIIllldIilIlwqlllwãbiqplÍlllãl o› -Iííaawjta
 5. 5. ãpxivzizspaiiwãurs: 'I RELAÇÃO COM A CIDADE ! si? ?? DESTERRITORIALIZAÇÃO smaóuchs s NÃO APENAS GEOGRÁFICAS os cam REGIÃO. É In' REMNDICAÇÁO DA causam DAS BARREIRAS REVISÃO Dos CÓDIGOS ESTÊHCOS e COMPORTAMENTNS l NA CIDADE. n oimgqinjggjunillilnlnll lnioicnpiciiaioíhi : ici-Ilelllnislnitr: Filaglolvlailleçlíuoiclllçllnsiiilfalnwovdnlslilone»011íolllhltñb' girauíluiallnmaniia llãlliiíãlIklãllÍhl , ami koxviamemaiuíhl viam nulla , citaram Iunonuimll Axgioinial II. É"QISIIEIGIOBIÍHIQÉXM-iI-? IIÍÍIMÍIIIB UIÚIÍII! [ILVÉIWOÍI]IIÍI¡Ihhplíñplúllelñhülikklsunêloi nasua? os REFERÊNCIAS. lVihluñíakitai-fêln). ltollamnliioi ! IL-iaiziinnntaiçfaovdlamillhum-dial hvialhuoioiim rcilipnuiainrdlamiaa. IVÁÊIIIIÍQ-"ÍÍELUÊÍU) ÀÍIMÍÉI, VkII'-I@ÍL('-'il, MIO LJIÍIIIMÊI E CIÃI-TIÃRÂ DA ÍÓNA SUL- Inltollnaít: *IlllunminmàllI¡| ~íI= IIIIí| i!lI'êl°ÊÍh6|ÍllÍI6l illmtlílo» lftalvmlovài *hllw-Iílsualeilíilllltoi mhnñhicibiçfto) PMP-ie. lllnianamnie [Villclbliila vma winrar-mil
 6. 6. DRIVERS os ANÁLISE RELAÇÃO COM A CIDADE #I COLAPSO DE MOBILIDADE A cidade não comporta os fluxos que hoje ela abriga. O Rio de . Janeiro é refém de um sistema de transporte precário, com preços altos e pouco eficiente - o caos no trânsito e' o ponto mais visível da situação atual da cidade, #2 AUMENTO no CUSTO DE VIDA A cidade tornou-se abusivamente cara em um curto espaço de tempo - a diferença e' sentida por todos. As entregas não são compatíveis com os valores cobrados e as consequências redesenham o modo de vida dos cariocas.
 7. 7. z 7% '/1. / ./› I llz. , - i / yr D A AlNtlít/ S Foram mapeados 5 drivers de comportamento que se manifestam em cada uma das esferas contempladas por este estudo: EDUCAÇÃO TRABALHO RELACIONAMENTO DINHEIRO/ CONSUMO POLÍTICA ><><><><>< E il qi: r . .in LJITI» - l I 'Í 'P' 'i L j / IJ/ “
 8. 8. ^ ! Êllnl ol: :nanquim: : ; mama oioinnipioienimanrzne ioii pi-imilvid tciunlíliiom dllralínue giqnmtmnik : tmn: inviqnni-oniitoion. *iai 'ieÊssaliariqireesiasT idiféliitéipiléfãmíãomm _JIILIZÍÍCIEQDÂÍZÊIM peisoiiaüdãd 'essgaieni "
 9. 9. 'lillaiitaillleilllawol-illi lui-malta ; românti- ie [amam : lalalatclitaie : Iliane : 'alalelani pill plnnali : »canadiano aia _OIIIIQIÍRIÍIC : i aim: limiar: at: alaiialílvílatclata WWQM 'Íilillpllllftl ua›. ~<-iñampi. ~ vmiami-. ie rm. alalviele : :Ialíldtale : me llíllngllh' alaliaalnrle : amem_ íalanmlale _allaialítale ai: alalalalalr: :nalaki alaislslltalanlalal: Olll ami omni aliam: gls": :lolallsiilclai: aleluia IIIIl mala. -íiãtr-. ilmi 1ll. -r. lí'i›. ~li= lof*ta~ik›: l-i›lo1Ill: :Ilai : rzqplaílaalaaltalgfêi _alalenllaúltahlaizle_ . n larguei: .m. IIal: l=li : renal : .m. llaüãüiüãllkllllàllll: :: lt 'ÍÍÉP-llllIIlIHÍlI-'iltlllallillr-ÍICP? 21-614: ? Mueller-ma at: í: l:lal“anlalt aialalelnlall: : aia1aial¡: líb1=la, ñ1a›alaialilalaisi at: :tam: :lsaíalaelaie : ' mar: íalaami ai: aalzlamlinli a Inlalclallm-a¡ i: la: laa› : : anlpnlenaklal: ai: etanol: Iãlgtãlill.
 10. 10. “v '-'i i "l" * z' '.77 ' . _ u. . ', .~ ag. l oklAgora vamosà x r* r , i __, , u_ análisede cada um | ” r o dos drivers: __. í. , , j f, - , A Ir I I V (l 7 x) l 'k ¡¡ n q_ _ v i_~ Ç / _ . _, K7 x / r j / _ 4 , Z l l l / ^ '_ l l l , ,' v / j j I , ¡ . 1 _e › - 5]: v li , l/'I i! /y _E I l” A _z / ' v ' / Í ¡ , I ç , -
 11. 11. EDUCAÇÃO A FACULDADE É O PRIMEIRD PASSO PARA A CONSTRUÇAO DO JF: mu: c pum-cbnnmur; -romnrnxvtlvnuu-n¡ 0mm: : : :Liam-Lousa : lnunor: u: mmnnnxon pnlfbnll: :uumenmofílo | (O~<O(Oll| il=1Inlll= lIllI âloítllllâlb): ul: hum: : : lllmnllllm FACULDADE X COLÉGIO *ráarínuíaar ! abtívfürarnm _ A " A A POR OUTRO LADO, HÁ UMA s'¡. '«: ^~. ›'l. 1: . :w : e DO MODELO TRADICIONAL DE ENSINO ' ? animam Mamma. inunnlanlnlnlo-«unn ¡Ílecoflplfllnle : VÍIIIOIUIPJIOIO = ~ um dmmnm : to uommluluuñomuonupnlnlin, : hnuur-ulcur atuaram 31:10:10,610. N: Inmñluflomcae ? mma-ne cl: :ana-nm pluulun : :axollumvncklcl: 0mm¡ ímmmuomnn at: u-nlimmunxqnlto¡ um: prulnnmunuln lamina-n prum! ! : :Havanna amam-taum»-l: ›-uo1n'l'vá1u~n= .
 12. 12. ivxnzrxsbzaímí' EDUCAÇÃO OS PAISLAINDA EXERCEM "›'u'. ›'. °*Í 'v '~- SOBRE A ESCOLHA DOS FILHOS ! Ian piraízuain quizwie ¡Ilime oipllzm pm : mlurnhii mmaflnn: :mile "wanna" OIIIIIIC pm azqanuipllo nnraulllnnn. :Illgmllinlú: :anlzñlm "clan. :IlzlwíllkimllIuplíllfleítfñck-! Llhüzllln 'r-Ii uIIuv-*ilhh* VR-hkxupitoigiñzñicp. FALAR OUTRA LÍNGUA É UMA FORMA DE SE INSERIR NA CULTURA *fi « 73'» ti» @minuta _mma clone tavam: pnuerqiulkmclon granada: m lugifàe : puRvIIÊIIII-hul: ¡I'- imml' 1mm omni , tratem-nte alo ¡IIIIII-l- Loule a lui aluminio» : :o qm: :: alii ulklncto» il: :mlk nmonlm.
 13. 13. EDUCAÇÃO EGOTRUÍSMO TRANSITORIEDADE Eizo-i«IT-n»-il-«gizigizil--tuaidliimiitoiamava: 'lankInii~. ›-~. ~:iiio~ ihuollcic-iciiiniiaioñtw-Iu-I-lcmia amam: uibintgiai : i iúlhiaii ui¡tunning¡iiu~dtalílniiílvlo~ »zqpiaimniainln knviaini . a : :Falha : im Ininienltiiii Owâiâlll oioinliiaionniaialita vlê Vtñínn _oinimiibílllikiil- - : na-amam : :Ii : i qiuiamane ai: aiilaiqiuni Diamar: _omaenigianni Iinni Iommi dia' Ílâllhihlillhlifilmilldifli : im : iam piroipiñalilc. 1,4 n, .me, 'Il RESSIGNIFICAÇÃO IMEDiATIsMo : IgmmI-IIII¡hi-taudi-Rwaoiiiraifiil-io le oiomiailicloie ¡altamaimaie em. :iqiuiallaie _niiraieiaimaie H-iiiiici-f-? twgillinil ! muiniullar-azqpiaiúãniolkle : lllrllhlãllüãle mania : :lina-imã: itaim-Ia : mimar ¡Iaieiainviolivla o~pioiilaii dia Ianlfnali lllllhrh-Iillllàlmàk. :ml “m” ¡ " 4' "mt
 14. 14. TRABALHO EM P H S N A N li Imuniallm-ita- -raia¡M: ramo~adlaieiaiuivzcilvnnniamc› DE UM #É I! ? irc** BACANA : jglâllhlüñ-*llpllàlllllhlllàltlàlxixilíiãlilt-l ãouniallogomra-qinia-uinm Bu S c o rürç mai¡ : :Eitkkín otonaullviounnraltnii eiafiaialtoraniqaioítci, aiailiialmanliar*Iuinioltnmall A . ralleiam»qiuiueiaaelialíiallaioiauàíla- -niaoianxndkiita i aieioioiliiai ! llhIuI-Ilu-v-ihlinlI¡Iv-Umuaram-@IInim¡: Lami: -ouIIiuolhIiI-va-Liei-i,
 15. 15. X IDTRTÃEÍÊTIEÊÍGÍÊÍITÍÍÍÓNÂÊ TRABALHO , ¡i_. j ! Il ' . n. , l EGOTRUÍSMO v*Inlinilli--í-wiiiznn-ilaInim¡t-iiimziiamwi-initziikiílu Cieiçkoxviainimiaigili 'lr-Inelsll impiíteliloi= ta¡¡idlonioinin-Iijtaiílvioi : rali ¡aiíaifalnionai n . . . :nr-. illraigâxnaiaioiollhllaílavai, clamam Itoinnaiat, cíkalbztaii Ill'l›«I=1gl= .lI. IIh-: <IIXIIT'-. Ii RESSIGNIFICAÇÃO : i;i-ieihinuiio-: iuiyiraiaiiidlaiit-ininim Cioimaiguii o» : Lanna praIiÍIi dlav-¡Inu¡iaigiñ-nwgimpmsaãnwílnnoui 'to ¡aran- : Ílãllklíllllllíli oepiainieiainiainiionioii, , Ii 7' Ill* 1 'n ç ; TRANSITORIEDADE : temragi-iaitofíto~itangizigiã'l~w Aioiiiirniullein»animam-institutos mais: : i : iaiaigimíioll-aniqiiiramim : EI-union I. Italia¡n»: iaiiaibtllldlaidtaoeiiililollamtaugiaitai. aliar-idioma c» r 'italhiallhioi "ilaldlhflolllall ; Lu-i: igimaiiauih-gi-ieit-fít-«ziliiiqhiibuzina-iii¡i--= i-igizi-i-~it= nt= iii1pi-› 81a- *IIHQÍIHIIIMHIII 10min]llàíàllllpllâlâllliiilillll* -uoailioiasninmiqraiiliklni Qlllàfâl . naun. invaorfiaiéio-«cneiulíl-ftaniiau; ainsi«dtaoiíniiiiaii ãl vii-iranianas¡ 'ininiqiullllcíiaioíkai
 16. 16. L_ É . . l ' : br-mibr : imiimawmitiui: iu: uma: Caioiiniiiiimiainnie / CONTEXTO AMOROSO CONTEXTO FAMILIAR j CONTEXTO AMIZADE 'a
 17. 17. O olhar sensível ao outro abre portas para relacionamentos entre realidades distintas. ? ill-TIICIIUIIVLIIIIIEIIIÍII @ISIHIIHOI Sinceridade consigo mesmo e perante o grupo: "EU sou assim". _DRIVERS DEANALIÊEEII ' ' : IELAQIONYAWIÉIIOB (5 L " 1'! , _', __L', *'| i j 'EFHLIi-Tlir" V: ' . -' W -v j paçr _L P! i L* 'l | / L l' MLM' . i f ih' Li if 4AlÁ'i Iii” i” i : Li-ip MJ _ 'l f' ilililrlillhl: _nacirilstiiaic: iic; ioi ma; limits; Ninguém é perfeito em tudo - a inspiração acontece através de traços especificos de ícones relativos a cada uma das esferas de realização. Os ícones são próximos - pessoas reais, com uma trajetória de vida com a qual se identificam. aziruiaiqtw iris: :latlif-*i : iucims: Visão critica acerca da felicidade exibida x a necessidade de participar Não percebem como real os cotidianos compartilhados, porém buscam a inserção neste modelo através da conformidade com o padrão.
 18. 18. DRIVER: DE ANÁLISE | : LÍLJÍÍÍÍIÊÍAÍLTIIÃLIIÍIH IL Dyk' 'i i _ [Ií L i' , A i il 'i' ¡ie ; i i , UI , , Ml fil e ; iiii: n:iii; i:Iiiiiiiaririrrii #Ellilllllllíl A ' Negação da submissão feminina. Mulheres mais independentes e homens que reconhecem e gradualmente aceitam esse cenário. :I; mC. iiç; AI; i : liliI, F'I-$“I_IEI_IIAILI , j pvp¡ j jm¡ liillil A lim: : IIIW ÚlgiíwiIãIiFil ' ã” "w " ' A r* I r * ' c' s” _SIEILAICIIEl_l_i: tli_lãl. lil'i'lt: É preciso estar bem consigo e realizado para encontrar alguém. Abertura para relacionamentos mais efêmeros. O par ideal Surge da conjunção de Objetivos e OS filhos SOLTEIROS: Fluidez nas relações, vínculos menos profundos. só passam a ser considerados a partir da estabilidade CASADOS: Isenção da pressão do 'pra sempre'. financeira. 'O mindset jovem não contempla ñlhos cedo ~ é um evento de estabilidade.
 19. 19. DRIVER: DE ANÁLISE | : ÍÍLAÍÍÍÍINÍAÍLTIIÉLIIÍIH . 'i I'd” , ii pilFi i ' A * l . i -ilm 5 ? IEIÍIÍÍÀÍOIIIIÊIÊLÍÍI ! IEC : KHCIEIIIÇÃEI Buscam evolução em relação aos pais. Carregam a obrigação moral de fazer com que o suporte oferecido pela família dê frutos. : :AMIIOIA E: UM : :nitro asiciiiiiii I' Grupo onde ojovem se sente reconhecido e aceito independente dos agentes externos. Além do suporte emocional, é à família que ojovem recorre 'U A : i J financeiramente. j# Está atrelada a uma equivalência no padrão de vida. sentem a liberdade de permanecer na casa dos pais a. ; até se sentirem confortáveis para um passo em direção '-' à maturidade. Pais receptivos ao diálogo: drogas, relacionamentos e sexualidade. Desfrutam de uma abertura maior do que a que os pais tiveram com os avós.
 20. 20. DRIVER: DE ANÁLISE | : ÍÍLAÍÍÍÍINÍAÍLTIIÉLIIÍIH , IilFii “l ~ itlIIiÍ-IM “i i F7AIIIIIIL. iA «tuga A Retira atrial/ AI; Relações pautadas por cumplicidade, muito conhecimento e identiñcação através de valores. Osjovens diferenciam racionalmente amigos de parceiros: têm consciência do seu circulo mais próximo, mas convivem com outras pessoas com as quais 1,¡ possuem afinidade. AIIIIIIEfIC B"? W IME! ? ff INES? ? Jovens com alto poder de articulação. São centrais na formação de grupos de convivência pois transitam entre diversos perfis comportamentais. : :lêlzllílêl ! IE Iliiíltlããfoiií Aproximação por temas de relevância compartilhada. Amizades presenciais resultantes da interação virtual acerca de um assunto. . :i_ili_IE. _:_| lE$-5â C1l_. íl_= t_: tl_. _i; ;:i_|1:. ?í Desterritorialização das referências estéticas e comportamentais. Conexão com pessoas ao redor do mundo e contato com o contexto de outros paises sob a ótica de quem tem o mesmo mindset.
 21. 21. DRIVER: DE ANALISE DIRETRIzE: GERACIONAIS | EIELATIIIIIHVAIMIHIIIR. #CPI asiitrat ! Limit › Uma geração focada no prazer As relação afetivas são pautadas por pouca doação e muito hedonismo. : Issxiisiiiiaicnicêiri Declínio do casamento como instituição A validação formal da união perde força frente a uma lógica num contexto de novos formatos de união. Novos formatos familiares A família deixa de ser necessariamente matriarcal e permite formatos que não eram cogitados: incorporação de indivíduos fora do núcleo tradicional. I #ç 'Flttill-flifl; lillêlliàílii Dissolução das tribos As condutas são cada vez menos estereotipadas, pois os individuos absorvem referências distintas para a formação da sua personalidade. Maior liberdade sexual Permissão para maior diversidade de parceiros, orientações e posturas questionadas socialmente. 'r #'- . IIIIIÉIÊIIÀIÃIJIÍIWIÍÀ I Relações instantâneas Menor nível de profundidade e comprometimento com os pares.
 22. 22. oxwsxs os ANÁLISE | : :uniram »a « ç 'e ' L_% Í' [-: :m; ~¡;1 ; JEÍ Átia: - cr [Emi h À 'A' í k / V ' ¡f! :'l. "J 515; '_F_1EÍÉ'¡E: ,›“_Fí, AK_í WH w IE. ” “ ¡n ; A HIM-M' í A política e uma esfera que não permite a intervenção direta, Ser politizado é ser MILITANTE. então ela é negada. Se consideram mais CIVILIZADOS Os jovens buscam através da ação autónoma amenizar as do que politizados. lacunas percebidas na atuação do Estado. ¡ T¡ s. . . A f p: .~z›^'í: ítí_ . . ,4 5..
 23. 23. DRH/ BRS os ANÁLISE i nenhum É] l LA Í n i _ »iiiw ›vl, ,l'. lbl irmfn¡ 'FW/ M rt_ f_ iva, L* l i_ ' v a L If i Nf* O confronto com a reaiidade resulta na quebra de expectativas. Busca por gerar impacto nos contextos onde habitam e na própria rotina. MAIS NOVOS: EXPECTATWA PELO VOTO COMO FERRAMENTA l Relevância do papei das lideranças comunitárias em a¡ _ DE TRANSFORMAÇAD; contexto de ausencia JOVGHS comprometidos com *e o empoderamento de suas comunidades frente MMS VELHOS: ao descaso do governo RUPTURA DA LIGAÇÃO COM o SISTEMA POLÍTICO. i
 24. 24. DRIVERS os ANÁLISE l : :uniram _í 3?; ;ÊÍt',7l, ~l”Í_. '-íj, â.¡° l -; Í :131. ͧ_f4t i: 7” _iii i . l|E'ÍE*›. A_Íl'EÃ. O debate político NÃO É MAIS EXCLQSMDADE da elite intelectual. Diversas fontes de informação contribuem para a formação da opinião politica em vários extratos e nichos sociais.
 25. 25. DRIVERS os ANÁLisE l . v DIRETRIZES crERAciaivIiis l rxoiuilmi n i u: : 1, ãíilllitl. ; ll-? iililfi O"plíljglíñlc-ol-lnllv-¡IlvlmlhãliltlFíhlíkfüáénptclnnñik* mutante-n, mms-nite-u: umanauimui-nunuoionnudlluaiduais dlo-: bzclulloflo-oniletiñtci n u¡ x A 'rá : lSt-ÍllE1I_I_IEF'_IC¡: C; ÉE i ! Nuit-Ell-at! )“ll-hml¡&I'ma-QÍ= I|IlÍ-l(-l| í=t'lIll! lIí¡Í= le< Axe l¡leiíliunommwgtoxvmnnrannntamails px: :ldl= unusmpmgmmrlnwstglatlim IIiBra¡lumito¡laiitoie-itàellilolntcnnnai : llüllllãldâlllhalãll _nnipidheicxofr-tll : Íihlllâ-*IÍHIIHalÍH'lami-iBr: (Kñàlwilàrllllyhltllo-«gtchñntlcnsvriki oílkierannnnntgptuila--uinnrai gxoniiumi lalihzútlawanulâlklofàowràwolláklíla V. .n u( 'v i 'l' . 'ilmll-? llFEMJEJIÀHEÉ : lÍ-x-iit-. mn; meant-i; ii-ni: :ie-nlumagxqniétqnltwéknillkt-âto-pnimimmi ÀxJIÉLQEIÉC-'Ílikníülllhl ltalinoñtlmlLalolM10lnar-ckçlnvntuta-dlnk- _m1l¡no(»La-: niq¡nemlovlntdllvniluoie italanloiute-¡ta- -glnjtaloie-e : inlíiaiqtuiaot-a-«puidlai Chi. ÍGLQIGIIIÔÊL . lmlilttmFl-'ttlilií i ntaeittvltennm l__iIg|1›n¡cj[u= jof. §Ío›-: u[: upfbi : i IIIOÍIÍÍÍÍAGIOÉÍOW-JOIGIIOENUÍÍOR ¡sites- pnclliüucie a. ummacia-I¡ieliatnmmzmmanli: m» tadlaiea-atoxolklle. ! leal-liminarplntalenotlraln¡nckwulalnlia-«giolñüulow _ami Ill 'I: :iriamnmlava¡iumas-dia»Im¡a-oxonniorsiiílliicinnta : mi ! mm-alertam me¡to¡nom¡uta¡uiiaililumuadlbtulnxaiki , oxcipintlaigêtoi _nmaiiullei
 26. 26. MJ CONSUMO/ DINHEIRO Ilbllltdllllll a nnllllhl. otoilmlinlktnlw i alguem-Aula : un Il: oioilmuiníl s Illl nlaiemupicieilu ul¡ ¡nioiulaàlo : :uam-Emotion uma-u: :q: ciliniunm. :q: VISOHÍL t: : mui. W: otolnlplnle clautqllílalâlcbls riliilolliolnll¡ Olllll t : muitu: qu; :: até : tâllulci-gjllcmnnllhl-lo, lnr; ima-r: ta -i-mm-. ifwi : Autumn-tha i: *uouwww íiamnmaiiun : iàiumicr: na. nrilk unmL-. Lgninllie Ir: :iqilll-*lTofêln-cr; -Iuuiulclnluc VÍWÊÂIIOÍPCR : :Iluvnlmzie ; many/ sb: el: :iguugm : ic u: :
 27. 27. DEM CONSUMO/ DINHEIRO MATURIDADE PRlORlDÁpE AO CONSUMO NO CONSUMO DE BENEFICIOS ^ Iullllhlltm Inu-inilruollilltoíitul: :ioioiulc-«Itlin : _Inlewinlgiull um: :uma Wfàn Il: :)í10l= IlE! lO“°: l-*_ Iommi: c. gmllgiale lllC-llültâlllv nlamnilm: : lucia: otailrãxzlo $104): oiúiciiqioi: incilvtaei: at: _uizliet-Jnhlll-hl-lz, Çrl-lnkwlllllhllhn-l ulmllllc :1: : Lumi: ¡i-w-z o-¡Ílnlltàllll uam¡ : me _Inlle_ *ulmn omni¡ : tam: nl: ¡nmmwào : m3: ¡nwun : Ju oioilltmnmlílul: : lurcwiotra: gnlnllrzc«onímIiouiI-I-icilro, o vralloi -hiwuoILw-. ic vniloiímiqfic picmim: 0v-g| |I| _III ein-nai_ a Iiaroialnitcln.
 28. 28. DRIVERS DE ANÁLISE Kamen]mlmnltlãlãluli ilííil . lvlll il . li5l I lvl? ? lwli . v . .V1 Í: :. 'VA<HVVA': ] ll 'lvl Vit-AI' Mt” X DECLÍNIO DA LOJA FÍSICA Marcas representam padronização e adequação a uma cultura X FOCO EM EXPERIÊNCIA. “lb” p“é'e$iabe'e°¡da- x AUMENTO DO USO DA TECNOLOGIA. Colocar os jovens num estereótipo é anular a sua liberdade. X PRODUTOS ÍNTELIGENTES. X O DESCARTE NÃO E UMA PREOCUPAÇÃO. ljlp m1 lí A' _tjj | ¡1:, < 'iví-'iiillízi' ' 5”. ruim¡ . +5 ', :.I! AI. ~4¡[: . . '_IV vlçi. l[íuí k1k" rise varre- J r 7% 'i , x Os MMS NOVOS: FORMAÇÃO DE PERSONÀUDADE. 05 QUE 'ÍEM MENOS RENDÀZ ÍNSEHÇÃO SOCÍÀL.
 29. 29. DRIVERS DE ANÁLISE lllltllêlllMlllllllllilililli ; - [P1 'i ' j. 1:. A / " « !4 h '¡r: › Í. . 'r 17,”, l v FA ¡ A 4 [ll " , , í. "<¡ Á fl' a- A¡ ', l;1,J i 4 Fbyll ¡, : ta' ' _J ; (4,1 il . Ilw , m. p' 3 a t. -r _/ . › ' "~r3 lp¡¡! 4¡ l¡ 'ÍIJVA ¡ f, _ ! ¡¡ls 'I r e. H l' 4, n¡ 4 A 4 _t V p ¡ / ,, '¡l _ a I x' v' 71.». ~ , - D1_ (1,5 a *Lx l PV! A ' A' I . ¡u! !Hb N_ * J! l r = ¡l¡: 'l›4 ' : Ítl "llx 'A ".31 llli lillll* : li ZZ Al'lAi. l'A~1:CJ“. ' ritililÍi" V' Enfraquecimento da lógica do acúmulo O beneficio central dos bens passa a ser experenciado através do uso e não da posse iliflilsdl lillli~ Z'. lilil Illltilllfifftliiiâii ? 'ili.1"lí,2 Através das marcas escolhidas, compra-se não só um produto, mas uma forma de pensar Comprar é um exercício de poder no momento em que gera impacto para o mundo. EIÍ: AL¡]›YEFI iii nlililflln 11ml , v,| E' ": Iii: ,;› : I: : Ii liil-'Êtkd Ser bem sucedido transcende a esfera financeira O sucesso é fruto da realização integral - dinheiro é apenas um dos fatores relevantes. i". t'll"i”i, ^till |7Í3I| I'I| v". ›'ll' i ll* litro* I'Iv. ^i5l3.. ^x~“i í"lIl«"_: A O discurso tornou-se defasado - é crescente a crítica à conduta e aos valores propostos pelos grandes players de mercado Numa lógica de consumo político, o custo-benefício dos bens volta a ser avaliado.
 30. 30. “x70 @nas _l 'n . ¡Iiiiiiujjuwj , o. . l KI lllllllulfç'.
 31. 31. A , , ESSES CAR r . , (1 l ii, , 1;', A N / , l '". .› l ' r ' PARA TRANSFORMAR O MUNDO, É NECESSÁRIO CRIAR NOVAS ESTRUTURAS. Percebendo a saturação do modelo em que estamos inseridos, ojovem cumpre a sua postura questionadora. Emprega a sua energia para a criação de novas dinamicas sociais ~ novas formas de consumo, de se relacionar, de pensar o trabalho.
 32. 32. › xx . d. 'U' 'E' j y WI( _À - ~ ' i" l' "ei Willi. . il. ; l/ »I E* I 'i Lü/ "MIM/ 'ÀÍJ I' 7/ “ 'i “l jfq_ A' 'jlx/ xi émonetizaroque seama 1 j, l, * l »gl / I “l . x4 "i ' i/ Ã/"kFL/ Ãwát_ / , › t. n» «j Em' “IE , L-Ay ill: a eencontraremVest" ir . rg - W O AL . _ r' ' ~ ' A r y/ g T / 1/ l ' , UA 'a ' i r lmdixLAl_ [um l ; l o éencontrara Uemcom s *= ~</ _/ mes os objetivos / _Z<Ír O' / .. ./ /
 33. 33. SUCESSO 'A ideia de felicidade parte do l pressuposto de uma realização integral, alcançada através do l sucesso em todas as esferas. ” A . ¡ñv-oronrureiiímoftovolakmui : :nllhcioñtoi lniiqg¡ ; Term-nie temente êlãr-Omllllplillilllwtlillli -é mu: : Im oie ellníllallsls-qjuraaleiF-ow pxaluslhmlale oro o» ¡Ir= ¡›1|¡ro›-: ¡s1_n=1o; ot
 34. 34. q, Í Will; :IPM/ Refil: 'w i ; ru valium): n: : ' : nntlwculilhla i » . lulvllivi : mir Ii p ri: i IJ: , -›: »mit ii Llml* Nmli" : iam: :t: i i: ILYIWCWE, :ia: i lllNlü , Hi lãülülkvlãl: : v1' ILYILÍWÍI: u: 'nriimsi-i: lf-ILVAFÍ: : , A i irinui Turn» i : racistas rw¡ m: : 'II-IIMrilima-ii: ioia-ieia: iinnuti: i~ Ililmtlillu-ukilltllii . .IIIIILIII
 35. 35. A transição geracional apresenta l l) T 7a . í í R. E é' *il/ l «It A( ílfiCEuLÍ x BUSCAM SEU PROPÓSITO x SÃO PROTAGONISTAS x ACREDITAM NO SEU PODER DETRANSFORMAÇÃO T . -,§/ ' , ,,, .I_, , wi' «pie a guria ; T v» i- f / ” l_ L &IJL . a( , (144 'ç/ < / pá¡ g* xi A '¡ , , i x SÃOCRÍTICOS l , * f* x PENSAM OBJETIVAMENTE U AK f” rir? ) *é r a . 4 . Em
 36. 36. Cruz ando as dir Chile s gêra ' Clonak foi Passiva¡ eo asma, lille Reinterpreta os códigos para : :e elis façagrsiitstaentido dentro Penso SSO hoje' mas p p pode er diferente Quero agora, porque amanhã ei O que vai ser
 37. 37. QXRTF; Jmr* rr~ii_. ›vir › 'ÊHPJAÊI/ «D51 : iaãimiizi u . l vlEml I i^i= IICQA E _ft
 38. 38. Í/ 5'/ faIe@ro| ejovem. cOm '

×