Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

La nanotecnologia

409 views

Published on

Per la matèria de Ciències per al Món Contemporani.

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

La nanotecnologia

 1. 1. NECESSITATS NOVES, MATERIALS NOUS
 2. 2. DE MATÈRIA A MATERIALS Una manera dorganitzar la matèria: la taula periòdica dels elements Una altra manera dorganitzar la matèria: la complexitat dels elements
 3. 3. D’ON OBTENIM ELS MATERIALS?Materials naturals: fusta, granit...Materials transformats: paper, cautxú, ciment...Materials artificials o sintètics: plàstics, fibres artificials...Materials reciclats: paper reciclat, vidre...
 4. 4. LES PROPIETATS DELS MATERIALS Mecàniques: Densitat, duresa, tenacitat ductilitat, fragilitat, mal·leabilitat, resistència a les forces de, compressió, tracció, torsió i flexió, elasticitat i plasticitat Tèrmiques: temperatura de fusió, conductivitat tèrmica, capacitat de dilatació i calor específica Electromagnètiques: Conductivitat elèctrica i comportament magnètic
 5. 5. LES PROPIETATS DELS MATERIALSQuímiques: Resistència a la corrosióAcùstiques: Conductivitat del soÒptiques: Color, trasparència, reflexibilitat, índex de refracció, brillantor, fluorèscència i capacitat de la polirització de la llum
 6. 6. LA MATÈRIA PRIMERA La recerca de les matèries primeres Els metalls no es trobenen estat pur a la natura. Sistemes dextracció dels metalls. Lacer: millors propietats, eines més espeífiques. El coltan:el preu de la matèria primera.
 7. 7. NATURAL I ARTIFICIAL Els plàstics Com classifiquem els polímrs. El paper: problemes i solucions associats a la fabricació del paper, i en el futur?
 8. 8. LA NANOTECNOLOGIA Nanociència Nanocopostos de carboni Aplicacions nanoscòpies, el futur immediat: ful·lerens
 9. 9. EL FUTUR:NANOTECNOLOGÍALa nanotecnología és una ciénciaaplicada que es dirigeix al Disney, la fabricación i l’aplicació de materials i apareéis a escala nanomètrica.
 10. 10. APLICACIONS DE LA NANOTECNOLOGÍA Aplicacions elèctriques: - Bateria flexible de nanotubs de carboni: . Led:- A l’electrònica:Nanoxips-A la Medicina i farmàcia:-A l’Indústria textil:- A l’arquitectura i urbanisme:RecobrimentsVidres fotocròmics:Ceràmica:

×