Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Oda a catalunya des dels tròpics, agustí bartra

18,999 views

Published on

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Oda a catalunya des dels tròpics, agustí bartra

 1. 1. AGUSTÍ BARTRA:ODA A CATALUNYA DESDELS TRÒPICSAntoni Rama Rios 1rBatx A
 2. 2. Índex: 1. Agustí Bartra: la seva vida 2. L’arbre de foc 3. Oda a Catalunya des dels tròpics: 3.1. estructura externa 3.2. estructura interna 4. resum general 5. conclusions http://www.google.es/imgres?um=1&hl=es&biw=1280&bih=7 09&tbm=isch&tbnid=n4OJ0VhCzv2B7M:&imgrefurl=http://ww 6. bibliografia w.bartramuria.cat/bartra/titols_ficha.cfm%3Fid_obra%3D10& docid=MMK- ClrPREiRTM&imgurl=http://www.bartramuria.cat/bartra/phpT 7. webgrafia humb.php%253Fsrc%253Darchivos/obras/02112008_18048_ Larbre_de_foc1946%252520web72_mitja.jpg%2526w%253D 300%2526q%253D100&w=300&h=402&ei=2Uq6T_K- F6uT0QXT1aDWBw&zoom=1&iact=hc&vpx=662&vpy=297& dur=337&hovh=260&hovw=194&tx=97&ty=159&sig=1040978 48202573144976&page=1&tbnh=151&tbnw=113&start=0&nd sp=18&ved=1t:429,r:9,s:0,i:88
 3. 3. Agustí Bartra: la seva vida Neix a Barcelona el 8 de novembre de 1908. 1938: s’allista a lexèrcit republicà i apareix a les llibreries el seu primer llibre: cant corporal. 1939: passa la frontera francesa. 1940: salpa des de Bordeus cap a Santo Domingo. 1941: es trasllada a Mèxic on fa l’oda a http://www.google.es/imgres?num=10&um=1&hl= es&biw=1280&bih=709&tbm=isch&tbnid=vVebSFi Catalunya des dels tròpics l’any 1944. NLIhTGM:&imgrefurl=http://lletra.uoc.edu/exili/esp /noms/amuria/index.html&docid=7M4WIDMM4p0 qfM&imgurl=http://lletra.uoc.edu/exili/esp/noms/a 1970: torna cap a Catalunya. muria/img/Muria1.gif&w=170&h=323&ei=TEq6T9 OGCOSr0QWNqrT2Bw&zoom=1&iact=hc&vpx=6 1982: mort a l’hospital de Terrassa 40&vpy=135&dur=1049&hovh=258&hovw=136&tx =74&ty=141&sig=104097848202573144976&sqi= 2&page=1&tbnh=170&tbnw=89&start=0&ndsp=19 &ved=1t:429,r:3,s:0,i:75
 4. 4. 2. L’arbre de foc Té 3 edicions: 1ª: tots els poemes escrits després de cant corporal 2ª: escrits a Mèxic, s’inclou oda a Catalunya des dels http://www.google.es/imgres?um=1&hl=es&biw=1280&bih=7 tròpics. 09&tbm=isch&tbnid=n4OJ0VhCzv2B7M:&imgrefurl=http://ww w.bartramuria.cat/bartra/titols_ficha.cfm%3Fid_obra%3D10& docid=MMK- 3ª: inclosa a l’obra ClrPREiRTM&imgurl=http://www.bartramuria.cat/bartra/phpT humb.php%253Fsrc%253Darchivos/obras/02112008_18048_ Larbre_de_foc1946%252520web72_mitja.jpg%2526w%253D poètica sencera  300%2526q%253D100&w=300&h=402&ei=2Uq6T_K- F6uT0QXT1aDWBw&zoom=1&iact=hc&vpx=662&vpy=297& correccions d’antics dur=337&hovh=260&hovw=194&tx=97&ty=159&sig=1040978 48202573144976&page=1&tbnh=151&tbnw=113&start=0&nd sp=18&ved=1t:429,r:9,s:0,i:88
 5. 5. 3. Oda a Catalunya des delstròpics http://www.google.es/imgres?um=1&hl= es&biw=1280&bih=709&tbm=isch&tbni d=Hr_yO2o4- IN_PM:&imgrefurl=http://www.literatura. bellasartes.gob.mx/acervos/index.php/r ecursos/muestra-literaria/1623-oda-a- catalunya-des-dels- tropics&docid=sS8usKh-SJJ- cM&imgurl=http://www.literatura.bellasa rtes.gob.mx/acervos/images/stories/DE MB/Bartra_Agust_Oda_01.jpg&w=2092 &h=2971&ei=nUq6T4HcOOqP0AX8zO HeBw&zoom=1&iact=hc&vpx=669&vpy =130&dur=1441&hovh=268&hovw=188 &tx=105&ty=197&sig=10409784820257 3144976&page=1&tbnh=170&tbnw=12 0&start=0&ndsp=21&ved=1t:429,r:3,s:0 ,i:75
 6. 6. 3.1 estructura externa L’oda pertany al corrent literari del post simbolisme El seu tema principal és l’enyorança de l’autor envers la lluita de la seva terra Esta escrit en vers lliure amb versos polimètrics No té rima no assonant ni consonant excepte algunes excepcions com: (v.v. 3 i 5)“ no vull la degotejant enyorança que plany un sostre,i desvetlla l’ombra d’una flor a un rostre” La gran majoria dels versos són d’art major El protagonista de l’oda és el mateix autor que adopta una actitud combativa i esperançadora alhora d’aconseguir la llibertat de la seva pàtria.
 7. 7. 3.2 estructura interna Estrofa 1:Entre aquell febrer i aquest novembre, no vull lenyorança dulls immòbils i lentes llàgrimes que necessita orfeons i corrandes,sinó la difícil duresa del temps que fa navegables els records i desterra imatges.No vull la degotejant enyorança que plany un sostre,renova el gust de les farinesi desvetlla lombra duna flor a un rostre,sinó el crit de zel fluvial...- Tema: admet que troba a faltar la seva terra i enyora la lluita per la seva pàtria. (vermell): paral·lelisme (blau): rima consonant
 8. 8. 3.2 estructura interna Estrofa 2:Vigoria desesperada del vol de la meva sang sense diàleg, zenit del meu cor i de les marxes mutables,ets tu, Pàtria!El món m’oculta luniforme de la teva tristesa ennoblida i callada,però no deixen darribar-me les barques que endoles clandestinament...- tema: el protagonista explica que Catalunya és tot el què domina en el seu esperit, que encara que sigui lluny d’ella sempre la tindrà a la seva ment.- (verd): personificació
 9. 9. 3.2 estructura interna Estrofa 3:Em saps perdut per les illes, mossegant la delicada arrel del teu nom.aquí, on Àfrica i els ciclons es citaren,i em sorprenc a les platges cercant les ruïna dun palúdic àngel de madrèpora.- tema: fa saber indirectament què és al continent americà. (taronja)
 10. 10. 3.2 estructura interna Estrofa 4:Estrany dins laire estrany,circulo entre les argentades columnes dels temples de palmeressentint com el meu cor accedeix a la sirga cruel d’un continent d’agulles,comprenent el rictus secret daquestes roques tan fabulosament allunyades dels pins... - tema: segueix explicant la seva situació geogràfica, i remarca l’estranyesa què té per ser tant lluny de la seva terra natal.(lila): polípot: el primer “estrany” fa funció de substantiu mentre que el segon fa d’adjectiu.
 11. 11. 3.2 estructura interna Estrofa 5Oh Pàtria que tant se tha estimat flautejant,¿què faig aquí, com sempre fugitiu de tota arribada,assetjat per atlètiques aromes,dins les tardes de cavalls i arcs iris?També sabria plorar-te,sanglotar damunt les mans estimades que també duen anells nòmades... Plor i sanglot potser, però lenyorança no.¿Com podria enyorar-te si no thas desprès de mi,si ets tan forta dexistència com l’amor en el refugi dels cossos?-tema: fa una crida del dolor què sent cap a la seva pàtria des de la terra estranya on es troba i vol aclarir què els seus sentiments son de dolor i tristesa, no d’enyor.(marró)(vermell): apòstrofe(cian): interrogació retòrica(verd): personificació de la pàtria
 12. 12. 3.2 estructura interna Estrofa 6:Tu ets la terra,larbre,el foc.Invenciblement sha danar aixecant el so de la teva caiguda,el violat pes jove de la teva llibertat ha de brotar dels cims,sota els arcs de lalba nova.Jo només visc per lentrada lluminosa dels teus ocells als graners del futur,per la resurrecció exacta de la teva veu entre les escumes...- tema: és la última estrofa de l’oda, i fa una conclusió dient que la seva pàtria ho és tot(blau), també expressa el desig què la pàtria revifi i torni a ser la mateixa d’abans(vermell)- (blau): asíndeton.- (vermell): metàfora, les escumes pot representar la vida i llibertat de la pàtria.
 13. 13. 4. Resum general El poema esta dividit en 3 parts: 1ª: 2 primeres estrofes, enyora no poder lluitar per la seva terra. 2ª: estrofes 3 i 4, explica la seva situació geogràfica. 3ª: estrofes 5 i 6, enyorança de la seva pàtria i el desig què algun dia tornarà a ser lliure. Comença l’oda demostrant que no enyora la seva terra. Utilitza moltes imatges per descriure la seva terra, o a la què es troba, el continent americà.
 14. 14. 5. Conclusions Bartra va fer una crítica indirecta en contra del franquisme i la seva opressió L’oda té molta reivindicació de la llibertat i la lluita d’aquesta pàtria Té caràcter universal: invita a revolucionar-se contra l’opressió i les dictadures http://www.google.es/imgres?um=1&hl=es&sa=N&biw= 1280&bih=709&tbm=isch&tbnid=57Iaxl49mL869M:&im grefurl=http://www.mallorcaweb.com/magteatre/bartra/b artra.html&docid=NQ0jjIQRRkXV1M&imgurl=http://www .mallorcaweb.com/magteatre/bartra/bartra.jpg&w=263& h=405&ei=2km6T6H6BaKw0AWB8tGZBw&zoom=1
 15. 15. 6. Bibliografia Bibliografia: -DD.AA,”historia de la literatura catalana”, editorial Ariel, (número 8), p.: 360-366. -Enric Bou, “nou diccionari 62 de la literatura catalana”, edicions 62, p.: 75,76. -Jaume Aulet,”Agustí Bartra: civisme, fidelitat i compromís”, Revista Serra d’or, número 587: novembre de 2008, p.:17-19- Cirlot Juan Eduardo, “diccionario de simbolos”, el arbol del paraiso, editorial siruela.
 16. 16. 7. webgrafia Webgrafia:- http://lletra.uoc.edu/ca/autor/agusti-bartra/detall (15/4/2012) biografia d’Agustí Bartra- http://www.diccionari.cat (20-29/4/2012)- http://www.escriptors.cat/autors/bartraa/pagina.php?id_sec=1420 (12/5/2012) comentari crític- http://www.bartramuria.cat/bartra/titols_ficha.cfm?id_obra=10 (17/5/2012) obra literària (l’arbre de foc)

×