Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

AiiM Marketing Career Orientation - Marketing in Agency Side

3,445 views

Published on

Bài thuyết trình chia sẻ về các cơ hội việc làm trong các công ty agency.

Presenter:
Mr. Ngô Minh Thuận - Founder, DNA Digital

Published in: Education
 • Login to see the comments

AiiM Marketing Career Orientation - Marketing in Agency Side

 1. 1. MARKETING CAREERORIENTATION – AGENCY SIDE OCT 2012
 2. 2. NỘI QUI LỚP HỌC
 3. 3. PROFILE GIẢNG VIÊN • Mr. Ngô Minh Thuận • Present: DNA Digital – Managing Director • Previous: • Notch JSC, Digital Creative Director
 4. 4. Truyền thông – công ty – quảng cáo• Quảng cáo là gì?• Công ty quảng cáo là gì?• Công ty quảng cáo làm gì?• Các phòng ban trong công ty quảng cáo• Quy trình ra đời sản phẩm quảng cáo
 5. 5. 1. QUẢNG CÁO LÀ GÌ? Advertising is a form of communication used to encourage or persuade an audience (viewers, readers or listeners) to continue or take some new action. (Wikipedia) Any paid form of non-personal presentation and promotion of ideas, goods or services through mass media such as newspapers, magazines, television or radio by an identified sponsor. (Principles of Marketing : Kotler, Armstrong, Saunders and Wong)
 6. 6. 2. CÔNG TY QUẢNG CÁO LÀ GÌ? Cung cấp dịch vụ tư vấn dựa trên chuyên môn cao (expertise) về -Thương hiệu (brand) -Communication (truyền thông) -Sáng tạo (creativity) -Thực hiện (execution)
 7. 7. CÔNG TY QUẢNG CÁO Cung cấp và thực thi những ý tưởng sáng tạo(chủ yếu là ý tưởng về truyền thông) nhằm giảiquyết những vấn đề kinh doanh của khách hàng một cách hiệu quả nhấtKHÁCH HÀNG CẦN GÌ? •Ý tưởng sáng tạo •Khả năng thực thi •Tính hiệu quả CÔNG TY QUẢNG CÁO PHẢI: •Sáng tạo tốt •Phục vụ tốt•Hiểu vấn đề của khách hàng (và cả môi trường xung quanh) thật tốt
 8. 8. 2. CÔNG TY QUẢNG CÁO
 9. 9. CÔNG TY Q UẢNG CÁO 3 TR Ụ C Ộ T CỦA MỘT Sáng tạo “Make the advertising good” Giải pháp sáng tạo hiệu quả Phục vụ khách Hoạch định hàng chiến lược“Make the advertising happen” “Make the advertising work”
 10. 10. SỰ CHUYÊN NGHIỆPNgoài năng lực (competence) và chuyên môn (expertise), sự chuyên nghiệp đến từ những chi tiết rất nhỏ 1. Chuyên nghiệp từ vẻ bề ngoài 6. Chuyên nghiệp trong sử dụng form/template • Chuyên nghiệp trong họp hành • Chuyên nghiệp trong việc giữ đúng lời hứa • Chuyên nghiệp trong giao tiếp điện thoại • Chuyên nghiệp trong cách xưng hô • Chuyên nghiệp trong bảo mật thông tin • Chuyên nghiệp trong sử dụng social media • Chuyên nghiệp khi không có mặt ở văn phòng • Chuyên nghiệp trong viết email
 11. 11. 3. CÔNG TY QUẢNG CÁO CUNG CẤP DỊCH VỤ GÌ? HOẠCH ĐỊNH HOẠCH ĐỊNH QUẢNG CÁO TRUYỀN THỐNG QUẢNG CÁO TRUYỀN THỐNG QUẢNG CÁO TRỰC TIẾP QUẢNG CÁO TRỰC TIẾP QUẢNG CÁO TRỰC TUYẾN QUẢNG CÁO TRỰC TUYẾN (PLANNING) (PLANNING) (ABOVE THE LINE) (ABOVE THE LINE) (BELOW THE LINE) (BELOW THE LINE) (DIGITAL) (DIGITAL) Xây dựng thương hiệu/ định vị ị Xây dựng thương hiệu/ định v Quảng cáo có ttầmphủ lớn, ttạo Quảng cáo có ầm phủ lớn, ạo Quảng cáo ttươngtác trực tiếp Quảng cáo ương tác trực tiếp Quảng cáo ttươngtác trực tiếp Quảng cáo ương tác trực tiếp thương hiệu thương hiệu nhận biếttthông qua: nhận biế thông qua: đến khách hàng mục tiêu thông đến khách hàng mục tiêu thông trong môi trường digital thông trong môi trường digital thông qua: qua: qua: qua:Chiến lược truyền thông/ quảngChiến lược truyền thông/ quảng TV, báo, ttạpchí, biển bảng... TV, báo, ạp chí, biển bảng... cáo cáo Event, activation, customer Event, activation, customer Website/microsite, search, Website/microsite, search, relationship marketing (CRM), relationship marketing (CRM), social, viral... social, viral... PR... PR...
 12. 12. PHÂN LOẠI CÔNG TY QUẢNG CÁOTheo qui mô và chuyên môn Theo nguồn gốcCông ty quảng cáo cung cấp dịch vụ trọn gói Công ty đa quốc gia (multinational) vs. công ty(full service agency) vs. công ty chuyên về 1 nội địa (local)lĩnh vực cụ thểVí dụ: Ví dụ: - Ogilvy: brand consulting, communication strategy, creative - Công ty đa quốc gia: Ogilvy, JWT, Leo development, TVC/print/POSM Burnett, Lowe, Publicis... development, digital, PR - Công ty local: Golden, Square, Climax, Notch, So Fresh... - Square: event, PR, digital - Climax: digital
 13. 13. 4. TỔ CHỨC TRONG CÔNG TY QUẢNG CÁO CREATIVE CREATIVE ACCOUNT ACCOUNT PLANNING PLANNING FINANCE FINANCECREATIVE DIRECTOR CLIENT SERVICE STRATEGIC PLANNING DIRECTOR DIRECTOR Concept Group 1 development - Group Account - Art Director Director - Copywriter - Account Director Design - Account Manager - Designer - Account Executive - Visualizer Group 2 Production - Group Account - Finish art artist Director - Print producer - Account Director - TV producer - Account Manager - Web developer - Account Executive - Tester
 14. 14. 5. QUI TRÌNH RA ĐỜI SẢN PHẨM QUẢNG CÁO KHÁCH HÀNG Đặt ra yêu cầu Nêu ý kiến, phê duyệt Nêu ý kiến, phê duyệt Theo dõi, đánh giáYÊU CẦU CỦAYÊU CẦU CỦA YÊU CẦU YÊU CẦU PHÁT TRIỂN Ý PHÁT TRIỂN Ý TRÌNH BÀY, HOÀN TRÌNH BÀY, HOÀNKHÁCH HÀNG SÁNG TẠO TƯỞNG THIỆN Ý TƯỞNG SẢN XUẤT SẢN XUẤT RA MẮT RA MẮT KHÁCH HÀNG SÁNG TẠO TƯỞNG THIỆN Ý TƯỞNG (BRIEF) (CREATIVE BRIEF) (CREATIVE (SELLING IDEAS FINE- (PRODUCTION) (LAUNCH) (BRIEF) (CREATIVE BRIEF) (CREATIVE (SELLING IDEAS FINE- (PRODUCTION) (LAUNCH) DEVELOPMENT) TUNING) DEVELOPMENT) TUNING) Tạo cảm hứng Khám phá và Thuyết phục, dẫn chứng, Quay phim, chụpLàm rõ và nghiên Theo dõi, báo cáo đến creative phát triển nhiều ý chỉnh sửa và hoàn thiện ý ảnh, xây dựng trang cứu yêu cầu team tưởng tưởng web, test...hoàn thiện AGENCY
 15. 15. QUI TRÌNH LÀM RA TV COMMERCIAL (TVC)YÊU CẦU CỦAYÊU CẦU CỦA YÊU CẦU SÁNG YÊU CẦU SÁNG PHÁT TRIỂN Ý PHÁT TRIỂN Ý TRÌNH BÀY, HOÀN TRÌNH BÀY, HOÀNKHÁCH HÀNG TẠO TƯỞNG THIỆN Ý TƯỞNG SẢN XUẤT SẢN XUẤT RA MẮT RA MẮT KHÁCH HÀNG TẠO TƯỞNG THIỆN Ý TƯỞNG (BRIEF) (CREATIVE BRIEF) (CREATIVE (SELLING IDEAS FINE- (PRODUCTION) (LAUNCH) (BRIEF) (CREATIVE BRIEF) (CREATIVE (SELLING IDEAS FINE- (PRODUCTION) (LAUNCH) DEVELOPMENT) TUNING) DEVELOPMENT) TUNING) Tiền sản xuất (Pre-production) Tìm đạo diễn, nhà sản Tìm đạo diễn, nhà sản xuất, lấy báo giá xuất, lấy báo giá Duyệt báo giá Duyệt báo giá Họp tiền sản xuất (pre- Họp tiền sản xuất (pre- production meeting) production meeting) Quay phim (Shooting) Hậu kỳ (Post production) Offline Offline Online Online Final mix + giao master Final mix + giao master materials materials
 16. 16. QUI TRÌNH LÀM RA PRINT ADYÊU CẦU CỦAYÊU CẦU CỦA YÊU CẦU SÁNG YÊU CẦU SÁNG PHÁT TRIỂN Ý PHÁT TRIỂN Ý TRÌNH BÀY, HOÀN TRÌNH BÀY, HOÀNKHÁCH HÀNG TẠO TƯỞNG THIỆN Ý TƯỞNG SẢN XUẤT SẢN XUẤT RA MẮT RA MẮT KHÁCH HÀNG TẠO TƯỞNG THIỆN Ý TƯỞNG (BRIEF) (CREATIVE BRIEF) (CREATIVE (SELLING IDEAS FINE- (PRODUCTION) (LAUNCH) (BRIEF) (CREATIVE BRIEF) (CREATIVE (SELLING IDEAS FINE- (PRODUCTION) (LAUNCH) DEVELOPMENT) TUNING) DEVELOPMENT) TUNING) Tiền sản xuất (Pre-production) Tìm photographer, nhà Tìm photographer, nhà sản xuất, lấy báo giá sản xuất, lấy báo giá Duyệt báo giá Duyệt báo giá Họp tiền sản xuất (pre- Họp tiền sản xuất (pre- production meeting) production meeting) Chụp ảnh (Still shooting) Hậu kỳ (Post production) Retouch, digital imaging, Retouch, digital imaging, composition composition Final artwork Final artwork + giao Final artwork + giao master materials master materials
 17. 17. QUI TRÌNH THỰC HIỆN EVENTYÊU CẦU CỦAYÊU CẦU CỦA YÊU CẦU SÁNG YÊU CẦU SÁNG PHÁT TRIỂN Ý PHÁT TRIỂN Ý TRÌNH BÀY, HOÀN TRÌNH BÀY, HOÀNKHÁCH HÀNG TẠO TƯỞNG THIỆN Ý TƯỞNG SẢN XUẤT SẢN XUẤT RA MẮT RA MẮT KHÁCH HÀNG TẠO TƯỞNG THIỆN Ý TƯỞNG (BRIEF) (CREATIVE BRIEF) (CREATIVE (SELLING IDEAS FINE- (PRODUCTION) (LAUNCH) (BRIEF) (CREATIVE BRIEF) (CREATIVE (SELLING IDEAS FINE- (PRODUCTION) (LAUNCH) DEVELOPMENT) TUNING) DEVELOPMENT) TUNING) Tiền sản xuất (Pre-production) Check feasibility and cost Phòng Account theo dõi Check feasibility and cost Phòng Account theo dõi và cập nhật chi phí, và cập nhật chi phí, chuẩn bị giấy phép chuẩn bị giấy phép Phòng Thiết kế hoản Phòng Thiết kế hoản chỉnh các file thiết kế chỉnh các file thiết kế Phòng Sản xuất kiểm tra Phòng Sản xuất kiểm tra địa điểm, làm việc với các địa điểm, làm việc với các nhà cung cấp (âm thanh, nhà cung cấp (âm thanh, ánh sáng, in ấn...) ánh sáng, in ấn...) Lắp đặt Lắp đặt phần cứng tại Lắp đặt phần cứng tại location location Tập dượt và tổng duyệt Ráp nối tất cả chương Ráp nối tất cả chương trình và tổng duyệt trình và tổng duyệt
 18. 18. QUI TRÌNH THỰC HIỆN DIGITALYÊU CẦU CỦAYÊU CẦU CỦA YÊU CẦU SÁNG YÊU CẦU SÁNG PHÁT TRIỂN Ý PHÁT TRIỂN Ý TRÌNH BÀY, HOÀN TRÌNH BÀY, HOÀNKHÁCH HÀNG TẠO TƯỞNG THIỆN Ý TƯỞNG SẢN XUẤT SẢN XUẤT RA MẮT RA MẮT KHÁCH HÀNG TẠO TƯỞNG THIỆN Ý TƯỞNG (BRIEF) (CREATIVE BRIEF) (CREATIVE (SELLING IDEAS FINE- (PRODUCTION) (LAUNCH) (BRIEF) (CREATIVE BRIEF) (CREATIVE (SELLING IDEAS FINE- (PRODUCTION) (LAUNCH) DEVELOPMENT) TUNING) DEVELOPMENT) TUNING) Tiền sản xuất (Pre-production) Demo, sitemap Demo, sitemap Information architecture Information architecture User flow User flow Wireframe Wireframe Functional specifcations Functional specifcations Sản xuất Technical/ html/ flash Technical/ html/ flash development development Test User acceptance test User acceptance test
 19. 19. THỜI GIAN CHUẨN VS. THỜI GIAN ĐẶC BIỆT- ‘Thời gian chuẩn’: _______________________________- ‘Thời gian đặc biệt’: _____________________________ Qui mô DỰ ÁN NHỎ DỰ ÁN VỪA DỰ ÁN LỚN HAI LOẠI THỜI GIAN Các bước 1 tuần 1-1,5 tuần 2 tuần Thời gian chuẩnPHÁT TRIỂN Ý TƯỞNG 1 ngày 3 ngày 1 tuần Thời gian đặc biệt 2 ngày 3 ngày 1 tuần Thời gian chuẩnCHỈNH SỬA 0.5 - 1 ngày 1 ngày 3 ngày Thời gian đặc biệt 1 tuần 4 tuần 6 tuần Thời gian chuẩnSẢN XUẤT 2 ngày 2 tuần 3 tuần Thời gian đặc biệt 2 tuần 8 tuần 10 tuần Thời gian chuẩnTỔNG CỘNG 1 tuần 1,5 tuần 4 tuần
 20. 20. THỜI GIAN CHUẨN VS. THỜI GIAN ĐẶC BIỆT- ‘Thời gian chuẩn’: thời gian hợp lý để thực hiện công việc- ‘Thời gian đặc biệt’: thời gian rút ngắn hơn so với ‘Thời gian chuẩn’, có thể phải tăng cường nhân lực hoặc tăng ca để đạt thời gian này Qui mô DỰ ÁN NHỎ DỰ ÁN VỪA DỰ ÁN LỚN HAI LOẠI THỜI GIAN Các bước 1 tuần 1-1,5 tuần 2 tuần Thời gian chuẩnPHÁT TRIỂN Ý TƯỞNG 1 ngày 3 ngày 1 tuần Thời gian đặc biệt 2 ngày 3 ngày 1 tuần Thời gian chuẩnCHỈNH SỬA 0.5 - 1 ngày 1 ngày 3 ngày Thời gian đặc biệt 1 tuần 4 tuần 6 tuần Thời gian chuẩnSẢN XUẤT 2 ngày 2 tuần 3 tuần Thời gian đặc biệt 2 tuần 8 tuần 10 tuần Thời gian chuẩnTỔNG CỘNG 1 tuần 1,5 tuần 4 tuần
 21. 21. ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP
 22. 22. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP SERVICING MANAGING LEADING Executive Manager Director RA QUYẾT ĐỊNH (DECIDING WHAT) RA QUYẾT ĐỊNH (DECIDING WHAT)Đưa ra đề nghị/ tư vấn về marketing, quảng cáo, chiến lược, cách qu ản Not so much Lots Most of allĐưa ra đề nghị/ tư vấn về marketing, quảng cáo, chiến lược, cách qu ản lý thực hiện công việc tốt hơn (những quyết định này phải phản ánh lý thực hiện công việc tốt hơn (những quyết định này phải phản ánh quan điểm của agency) quan điểm của agency) TRÌNH BÀY/ BÁN Ý TƯỞNG (SELLING IDEAS) TRÌNH BÀY/ BÁN Ý TƯỞNG (SELLING IDEAS) Lots Lots Lots Đảm bảo ý tưởng/ đề nghị của agency được khách hàng chấp thuận Đảm bảo ý tưởng/ đề nghị của agency được khách hàng chấp thuận THỰC HIỆN HOÀN HẢO (FLAWLESS EXECUTION) THỰC HIỆN HOÀN HẢO (FLAWLESS EXECUTION)Khi ý tưởng được chấp thuận, công việc phải được thực hiện một cách Khi ý tưởng được chấp thuận, công việc phải được thực hiện một cách Most of all Lots Not so much hoàn hảo, không bị lỗi hoàn hảo, không bị lỗi
 23. 23. THĂNG TIẾN TRONG CÔNG VIỆC KHẢ NĂNG LÃNH ĐẠO KHẢ NĂNG LÃNH ĐẠO ĐẶT RA TIÊU CHUẨN CAO KHI LÀM VIỆC ĐẶT RA TIÊU CHUẨN CAO KHI LÀM VIỆC Làm việc khẩn trương nhưng duy trì sự tự tin và điềm đạm Làm việc khẩn trương nhưng duy trì sự tự tin và điềm đạm LUÔN ĐƯA RA GIẢI IPHÁP, CHỨ KHÔNG PHẢI IRẮC RỐI I LUÔN ĐƯA RA GIẢ PHÁP, CHỨ KHÔNG PHẢ RẮC RỐ LÀM NHIỀU = HỌC ĐƯỢC NHIỀU LÀM NHIỀU = HỌC ĐƯỢC NHIỀU Làm nhiều không có nghĩa là thiệt thòi Làm nhiều không có nghĩa là thiệt thòi TÍCH CỰC THAM GIA PHẦN ‘RA QUYẾT ĐỊNH’/ CHIẾN TÍCH CỰC THAM GIA PHẦN ‘RA QUYẾT ĐỊNH’/ CHIẾN LƯỢC LƯỢCTÍCH LUỸ KINH NGHIỆM TRONG CẢ 3 LĨNH VỰCTÍCH LUỸ KINH NGHIỆM TRONG CẢ 3 LĨNH VỰC Ra quyết định, bán/ trình bày, thực hiện hoàn hảo Ra quyết định, bán/ trình bày, thực hiện hoàn hảo Cần có đủ thời gian để tích luỹ kinh nghiệm, nhưng “sống lâu” không đảm b ảo “lên lão làng” “Cho trước” - “nhận sau” Kiên định với định hướng nghề nghiệp, không đứng núi này trông núi n ọ
 24. 24. ĐÁNH GIÁ NHÂN LỰC TỐT KHÔNG TỐT THÁI ĐỘ/ TỐ CHẤT TỐT GIỮ BẰNG MỌIIGIÁ GIỮ BẰNG MỌ GIÁ NHẮC NHỞ NHẮC NHỞKHÔNG TỐT ĐÀO TẠO ĐÀO TẠO SA THẢII SA THẢ KỸ NĂNG
 25. 25. XIN CẢM ƠN

×