Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nolakoa/Nola /Lehenaldia Hipientzako materiala.Etorri berriak

Etorri berriei euskara erakusteko materiala

  • Login to see the comments

Nolakoa/Nola /Lehenaldia Hipientzako materiala.Etorri berriak

  1. 1. NOLAKOA?-----NOLA?ANTONIMOAK (ADJEKTIBOAK- ADBERBIOAK) Baxua_AltuaAlaia - Tristea Polita- itsusia Zintzoa- gaiztoaZabalik-Itxita Lehena- Azkena Txiroa - Aberatsa Argala--- Lodia Garbia - Zikina Txikia ----HandiaHurbil--Urrun Zuzen --------OkerAzkarra- GeldoaTxikia----- Zaharra Bustia - Sikua Erreza- Zaila Beroa ---- Otza Biguna - Gogorra Itsusia -- PolitaLodia---ArgalaPozik -Haserre Lo__________- Esna Luzea - Laburra Barruan--- Kanpuan
  2. 2. 1.-Nola dago zure laguna?Nire laguna ( ________________ ) dago.2.- Nolakoa da zure aita?Nire aita ( ___________) dago.3.- Nolakoa da zure aitite?_____________________( _______________________ )4.- Nola egoten zara ohean?______________________( ______________)5.- Nola utzi duzu liburua?_________________________( ___________________ ).6.- Nolakoa da zure arreba txikia?_______________________________ ( ___________)7.- Non dago zuen etxea ?Gure __________ ( ) ___________________________
  3. 3. LEHENALDIA?1.- Nolakoak zineten zuek Txikitan?Gu txikitan ( )lodiak ginen. Eta zuek?_________________________ Eta ni ? _________________________ Eta zuen lagunak? _________________________ Eta Mikel? _________________________2.- Nola idazten zenuen zuk lehen?Nik( __________idazten nuen. Eta hark? _________________________ Eta zure ondokoak? _________________________ Eta guk? _________________________ Eta zuek? _________________________3.- Nola gustatzen zitzaizun zuri esnea?Niri esnea ( _________________-) gustatzen zitzaidan. Eta Haiei? Eta guri? Eta nire anaiari?4.- Nolako pelota utzi zenidan?Pelota ( __________ ) utzi nizun.5.- Nola zegoen Miren bart?Miren atzo ( _________________) zegoen.

×