Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sinonimoak 2.unit. 2

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Sinonimoak 2.unit. 2

  1. 1. Header Info 1 Header Info 2 etc... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19Horizontales Verticales3. muturtu 1. gupidagabe, ankerra5. erran-merran, autu-mautu, zeresan 2. hitzontzi, berba-lapiko6. bidali, helerazi 4. ehortzi, hilobiratu7. ama pontekoa 5. zeregina, beharra11. agian, apika 8. iritzi, uste12. alokairua 9. estu15. beldurrez 10. zabaldu16. mendixka, gailur 13. nekazari (Ipar)17. zantzo 14. oso, hagitz18. aditu, sumatu19. eskegi, eseki

×