Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentació del Departament de Desenvolupament i Ocupació

6,546 views

Published on

Presentació del Departament de Desenvolupament i Ocupació de l'Ajuntament d'Igualada

Published in: Business, Technology
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Presentació del Departament de Desenvolupament i Ocupació

 1. 1. REGIDORIA DE DESENVOLUPAMENT, OCUPACIÓ i COMERÇ
 2. 2. Estructura del Departament de Desenvolupament, Ocupació i Comerç <ul><li>El Departament de Desenvolupament, Ocupació i Comerç de l’Ajuntament d’Igualada està format per tres equipaments: </li></ul>
 3. 3. IG-NOVA EMPRESA <ul><li>IG-NOVA Empresa és un equipament que té com a objectiu fomentar la creació i la instal·lació d’empreses a la ciutat i comarca , mitjançant la prestació de serveis a persones emprenedores i empresàries. Amb aquesta finalitat es realitzen les següents activitats: </li></ul><ul><li>Servei d’assessorament empresarial </li></ul><ul><li>Seguiment i avaluació d’empreses </li></ul><ul><li>Servei de viver d’empreses </li></ul><ul><li>Foment de la cultura emprenedora </li></ul><ul><li>Programes sectorials: comerç </li></ul><ul><li>Servei de cessió d’espais </li></ul><ul><li>Coordinació del Pacte Territorial </li></ul><ul><li>Observatori Socioeconòmic de l’Anoia </li></ul>IG-NOVA Empresa Avinguda Mestre Muntaner, 86 08700 – Igualada Telèfon 93 805 04 09 – Fax 93 805 52 96 Ce: ignovaempresa@aj-igualada.net
 4. 4. - ASSESSORAMENT i DINAMITZACIÓ EMPRESARIAL <ul><li>El Servei d’Assessorament Empresarial és un servei que té com a finalitat prestar un assessorament tècnic personalitzat a les persones emprenedores que volen crear una nova empresa i també als empresaris i empresàries que volen desenvolupar una empresa ja existent. Per participar d’aquest servei públic gratuït, cal concertar prèviament una entrevista. </li></ul><ul><li>Els principals serveis que s’ofereixen són: </li></ul><ul><ul><li>Assessorament per elaborar el pla d’empresa. </li></ul></ul><ul><ul><li>Assessorament sobre finançament de projectes empresarials. </li></ul></ul><ul><ul><li>Assessorament per obtenir ajuts i subvencions. </li></ul></ul><ul><li>El Servei de Dinamització Empresarial és l’encarregat d’organitzar activitats de promoció de la cultura emprenedora, amb activitats que van des de jornades o cursos especialitzats, fires i premis a la iniciativa empresarial o bé sessions grupals per tal de difondre l’esperit emprenedor. </li></ul>
 5. 5. - DINAMITZACIÓ SECTORIAL <ul><li>El servei de dinamització sectorial inclou: </li></ul><ul><li>- Subvencions per al foment a la creació de llocs de treball estables per part de les empreses igualadines </li></ul><ul><li>- Subvencions destinades a les indústries, empreses de serveis i comerços que tenen com a objectiu incentivar de forma directa la contractació indefinida de treballadors a les empreses d’Igualada, i reduir la taxa de temporalitat. </li></ul><ul><li>Punt d’innovació CIDEM </li></ul><ul><li>L’Ajuntament d’Igualada forma part de la Xarxa de Punts d’Innovació CIDEM (PIC) amb l’objectiu d’incrementar la competitivitat de les empreses i dels nous emprenedors i emprenedores. </li></ul><ul><li>Comerç: dinamització comercial de la ciutat i actuacions urbanístiques </li></ul><ul><li>L’Ajuntament d’Igualada impulsa diferents actuacions per la dinamització comercial de la ciutat, d’una banda amb actuacions urbanístiques d’amabilització de l’entorn comercial urbà i de l’altra impulsant programes de dinamització del comerç, amb col·laboració de la Unió de Botiguers i Comerciants d’Igualada. </li></ul>
 6. 6. -COORDINACIÓ TERRITORIAL I OBSERVATORI SOCIOECONÒMIC <ul><li>Pacte per l’ocupació </li></ul><ul><li>- És una eina per la coordinació i concertació de les polítiques de desenvolupament econòmic dels diferents ens locals i entitats socioeconòmiques de la comarca. Els signants del Pacte Territorial per a l´Ocupació de l´Anoia acorden actuar de forma coordinada, concertada i planificada en el desenvolupament econòmic i la creació d´ocupació a la comarca de l´Anoia. Així, es fa una planificació conjunta d’accions en el territori, seguint unes mateixes directrius i línies estratègiques: http://www.anoiaocupacio.org </li></ul>Observatori Socioeconòmic - És una eina de suport a la planificació de polítiques de desenvolupament i ocupació, que té com a finalitat aportar informació de l’evolució de les variables econòmiques, ocupacionals i socials més rellevants, que ha de permetre la presa de decisions i la programació d’actuacions en el territori de la comarca de l’Anoia.
 7. 7. IG-NOVA OCUPACIÓ <ul><li>IG-NOVA OCUPACIÓ té com a objectiu fomentar l’accés i la millora dels llocs de treball dels residents a la ciutat d’Igualada i comarca , mitjançant la prestació de serveis a persones en atur i treballadors/es en actiu. Amb aquesta finalitat es realitzen les següents activitats: </li></ul><ul><li>Servei d’orientació professional </li></ul><ul><li>Servei de formació ocupacional </li></ul><ul><li>Servei de prospecció empresarial </li></ul>IG-NOVA Ocupació Carrer Lleida, 78 - 08700 – Igualada Telèfon 93 805 57 10 – Fax 93 805 400 93 Ce: ignovaocupacio@aj-igualada.net
 8. 8. SERVEI D´ORIENTACIÓ PROFESSIONAL <ul><li>És un servei totalment gratuït i personalitzat que té com a finalitat oferir assessorament, informació i orientació professional i a totes les persones que tenen edat laboral. Aquest Servei col·labora activament amb la Diputació de Barcelona i amb el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya. </li></ul><ul><li>Assessorament individual per a la recerca o millora de feina i per al desenvolupament professional. </li></ul><ul><li>Borsa de treball. Pots consultar les ofertes a través de l’aplicatiu XALOC de la Diputació de Barcelona </li></ul><ul><li>Club de feina: Espai d´autoconsulta per a la recerca de feina, informació formativa i professional. </li></ul><ul><li>Sessions grupals d´orientació professional i de recerca de feina </li></ul>
 9. 9. SERVEI DE FORMACIÓ OCUPACIONAL I FORMACIÓ CONTÍNUA <ul><li>En aquest programa s’inclouen les actuacions de formació de les persones, segmentades en diferents programes en funció del tipus de destinataris. Així, hi ha programes formatius adreçats especialment a persones en atur, d’altres destinats a la millora de determinades competències o adreçats a col.lectius específics. Finalment es desenvolupa un programa per conèixer les necessitats d’ocupació i formació i poder adaptar aquesta formació a les necessitats del mercat de treball. </li></ul><ul><li>Programes formatius ocupacional </li></ul><ul><li>. Formació en noves tecnologies </li></ul><ul><li>. Formació ocupacional </li></ul><ul><li>. Taller Ocupació </li></ul><ul><li>. Escola Taller </li></ul><ul><li>. Casa d’oficis </li></ul><ul><li>Programes formatius de formació contínua </li></ul><ul><li>Programes formatius per a col·lectius especials </li></ul><ul><li>Programa Detecció de vacants en ocupació i formació </li></ul>
 10. 10. SERVEI DE PROSPECCIÓ DEL MERCAT I PLANS D´IGUALTAT <ul><li>Servei especialitzat en: </li></ul><ul><li>Detecció de necessitats de les empreses </li></ul><ul><li>Assessorament en plans d’igualtat </li></ul><ul><li>En aquest programa es pretén posar en contacte les necessitats de les empreses amb les possibilitats que ofereix el mercat de treball. En aquest sentit, es fa una tasca doble, tan de sensibilització sobre el personal disponible a les borses de treball i de captació dels perfils demandats per les empreses, així com possibles necessitats de formació. També dins d’aquest objectiu hi ha inclosa la sensibilització respecte a la igualtat en l’empresa, informant sobre els plans d’igualtat i incentivant-ne la seva realització. </li></ul>
 11. 11. IG-NOVA TECNOESPAI IG-NOVA TECNOESPAI és un viver d’empreses especialitzat en els continguts tecnològic i mediambientals. Acull aquells projectes empresarials desenvolupats en àmbits com recerca i desenvolupament, innovació tecnològica, prestació de serveis tècnics avançats, promoció d’iniciatives empresarials i transferència de tecnologia i capital humà. IG-NOVA Tecnoespai Avinguda Barcelona, 105 08700 – Igualada Telèfon 93 806 65 55– Fax 93 804 03 64 Ce ignovatecnoespai@aj-igualada.net L’objectiu d’IG-NOVA TECNOESPAI és oferir uns espais urbans centrals, moderns i tecnològics, creant les condicions que puguin afavorir el desenvolupament d’activitats d’empreses durant les seves primeres etapes operatives, impulsant d’aquesta manera la dinamització de l’economia local.
 12. 12. IG-NOVA TECNOESPAI PREU APROX. DELS MÒDULS PER A LES EMPRESES: 10 euros/m2
 13. 13. CESSIÓ I LLOGUER D’ESPAIS <ul><li>SERVEI DE CESSIÓ D’ÚS D’ESPAIS I EQUIPAMENTS </li></ul><ul><li>El servei de Lloguer d’Espais i Equipaments té com a finalitat posar a l’abast de tot tipus d’empreses, entitats i organismes públics, uns espais i equipaments tècnics de qualitat a un preu assequible, per tal que les empreses realitzin les seves activitats de planificació, de formació o de promoció comercial, en un entorn adequat i atractiu. </li></ul><ul><li>També disposa en l’edifici de “Cal Carner” d’un seguit de dependències i equips destinats a ser cedits en ús temporalment a empreses, entitats i organismes. </li></ul><ul><li>Espais i equipaments </li></ul><ul><li>Sala d’actes </li></ul><ul><li>Sales de reunions </li></ul><ul><li>Aules de Formació </li></ul><ul><li>Aula de Noves Tecnologies </li></ul><ul><li>Taller de soldadura </li></ul><ul><li>Equip Multimèdia </li></ul><ul><li>Espai Firal </li></ul>

×