Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jawapan petua menguasai tatabahasa

7,133 views

Published on

Published in: Education
  • Login to see the comments

Jawapan petua menguasai tatabahasa

  1. 1. PETUA MENGUASAI ASPEK TATABAHASA SEKOLAH RENDAH DAN MENENGAH 1. KATA BILANGAN 1.1 B 1 atau 1 B (B B salah) B B 1. semua murid-murid ( X ) B 1 2. semua murid ( √ ) 1 B 3. guru semua (√ ) B = BANYAK para sekawan ramai sepasukan sebilangan pertubuhan antara koleksi seluruh sekandang sebahagian gugusan B B ------ ( X ) Tiga orang anak-anak lelaki…….( X ) B B Keseluruhan penduduk-penduduk……( X ) B B -------- ( X ) semua ikan-ikan sekawan gajah-gajah sebilangan budak-budak sebahagian pelajar-pelajar antara nilai-nilai 1 = sebuah,seekor,seorang labah-labah = lelabah rama-rama = rerama kanak-kanak kura-kura = kekura layang-layang = lelayang anai-anai B 1 -------- ( √ ) semua labah-labah/lelabah sekawan rama-rama/rerama sebilangan kanak-kanak sebahagian kura-kura/kekura Antara layang-layang/lelayang KATA BILANGAN - ada 6 jenis 1. tentu/kardinal :- dua,seribu + penjodoh bilangan 2. tak tentu :- semua,segala,para,beberapa, kalian – tidak perlu penjodoh bilangan kecuali beberapa 3. himpunan :- berjuta-juta, beribu-ribu, ketiga-tiga + penjodoh bilangan 4. pecahan :- setengah, seperempat, sepertiga , dua pertiga – tidak perlu penjodoh bilangan 5. pisahan :- setiap, masing-masing – tidak perlu penjodoh bilangan 6. tingkat :- pertama,kedua,kesepuluh TATABAHASA DEWAN M/S 287 ke-3(1-5 sahaja) 1.2 ‘ber’ = 2 kali 1. berpuluh tahun…… ( X ) 2. berpuluh-puluh tahun….. (√ ) berjam-jam berhari-hari bertahun-tahun berminit-minit berbulan-bulan berminggu-minggu : beratus orang…… ( X ) : berbanyak terima kasih…….. ( X ) 1.3 ‘ke’ = 2 kali , perlu penjodoh bilangan 1. kedua-dua anaknya.... ( X ) 2. ketiga-tiga ekor kucing itu..... (√ ) 3. ketiga-tiga kucing itu…… ( X ) 4. kedua-dua ibu bapanya…… ( X ) 5. kedua-dua orang ibu bapanya…… ( √ ) 1.4 Pecahan – ditulis di akhir bukan di tengah 1. dua setengah kilogram….. ( X ) 2. dua kilogram setengah…… ( √ ) dua setengah gelas…… ( X ) dua gelas setengah……( √ ) 1.5 setengah = ½ sesetengah = jumlah, sebilangan 1. Setengah orang tidak suka akan durian. ( X ) 2. Sesetengah orang tidak suka akan durian.( √ ) 3. Setengah-setengah orang tidak suka akan durian. (√ ) setengah pihak…….( X ) setengah-tengah pihak….( X ) sesetengah/setengah-setengah pihak……( √ ) depan ada se…… belakang ada se….. 1.6 beberapa = jumlah berapa = soalan 1.Beberapa orang pelajar telah menyertai kursus itu. (√ ) 2. Berapa orang pelajar telah menyertai kursus itu. ( X ) 3. Berapa orang pelajarkah telah menyertai kursus itu ? (√) 2. AYAT PASIF 2.1 kata ganti nama 1,2 tiada oleh , di KGN 3 ada di..oleh atau tiada oleh 1. Roti itu dimakan oleh saya. ( X ) 2. Roti itu saya makan. ( √ ) 3. Roti itu kamu makan. ( √ ) 4. Roti itu mereka makan. ( X ) 5. Roti itu dimakan oleh mereka. ( √ ) : telah diperakukan oleh saya. ( X ) : wang gaji yang diperoleh oleh saya….. ( X ) KGN 1 - saya,aku,beta,patik,hamba,kita,kami KGN2 -anda,kamu,awak,engkau,tuanku,kalian,anda semua KGN3 – dia,ia,beliau,nya,baginda,mereka 1
  2. 2. 2.2. kena..oleh, ter…oleh, 1. Pencuri itu tertangkap polis. ( X ) 2. Pencuri itu kena tangkap polis. ( X ) 3. Saya tertarik dengan keindahan tasik itu. ( X ) : terangkat oleh saya….. ( √ ) : terbaca oleh Zamani…… ( √ ) kena….berunsur negatif seperti kena saman, kena tumbuk, kena marah 2.3 kata bantu dalam ayat pasif = sebelum orang (KGN 1 dan KGN2 sahaja) 1. Wau itu akan saya buat. ( √ ) 2. Wau itu saya akan buat. ( X ) 3. Bakul-bakul itu mereka akan buat. ( X ) Kata Bantu – akan, telah, belum, pernah, sudah, sedang Kami akan bersihkan kawasan belukar itu. ( X ) Akan kami bersihkan kawasan belukar itu. ( √ ) Mangga itu kami telah petik. ( X ) : tukar ayat pasif kepada aktif Tugas mengisi kemerdekaan negara akan kita pikul. : ayat aktif kepada pasif i.Saya telah menghasilkan beberapa buah buku. ii. Setiap petang kamu mesti menyiram sayur- sayuran . 3. KATA GANDA 3.1 saling = 1x, tidak perlu kata ganda 1. Daud dan Arif saling kejar-mengejar. (X) 2. Daud dan Arif saling mengejar. ( √ ) 3. Daud dan Arif kejar-mengejar. ( √ ) 4. Mereka saling bantu-membantu. ( X ) 3.2 imbuhan pinjaman = 2 kali 1. juru-juruterbang ( X ) 2. juruterbang-juruterbang (√ ) man , wati , an , tata , wan , pra , .. 3.3 kata nama = 2 kali kata pertama 1. guru-guru besar (√ ) = banyak guru besar 2. guru besar-guru besar ( X ) 3. alat-alat tulis ( √ ) 4. alat tulis-alat tulis ( X ) guru-guru besar guru besar-guru besar ( X ) guru besar-besar 3.4 kata ganda + ber…an = B 1, 1 B 1. mayat-mayat bergelimpangan.. ( X ) - B B 2. ayam-ayam berkeliaran.. ( X ) - B B 3. belon bergantungan... ( √ ) - 1 B lembu-lembu bertempiaran ( X ) - kerana B B Kelawar-kelawar yang bergayutan ( X ) 3.5 kata ganda/separa + ber…an = B 1, 1 B 1. dedaun berguguran.... ( X ) 2. daun berguguran..... ( √ ) 3. berterbangan lelayang.... ( √ ) 3.6 belaka = B 1 , 1 B 1. Baju itu murah-murah belaka.( √ ) 2. Baju-baju itu cantik-cantik belaka.( X ) 3. Mereka bijak-bijak belaka. ( X ) Peragawan-peragawan itu menggayakan fesyen- fesyen. ( X ) - BB stesen minyak -stesen minyak di bandar-bandar utama. ( X ) - BB IMBUHAN 4.1 membuat / berbuat = abstrak/bukan benda 1. Ali membuat bising. ( X ) 2. Ali berbuat bising. ( √ ) 3. berbuat begitu. ( √ ) 4. berbuat begini. ( √ ) 5. berbuat demikian. ( √ ) 6. berbuat baik… ( √ ) 4.2 meN-…-i (orang) meN-…-kan (benda) 1. ....menghadiahi Ali sepasang kasut. (√ ) 2. ...menganugerahkan Ali.... ( X ) 3. ..menghidangkan tetamu....( X ) ...dalam bentuk ayat aktif.... : menghidangkan rakan-rakan 4.3 (orang) di-…-i (benda) (benda) di-…-kan (orang) 1. Pingat kecemerlangan dihadiahkan kepada Fatimah. ( √ ) 2. Fatimah dihadiahkan pingat kecemerlangan. ( X ) ...dalam bentuk ayat pasif... 4.4 memper... (kata adjektif) memper…kata nama 2
  3. 3. memper-…-kan (kata kerja) 1. memperdalamkan lubang itu. ( X ) 2. memperdalam lubang itu. ( √ ) 3. memperkatakan hal itu. ( √ ) : memperlebar (kata adjektif) : mempertajam (kata adjektif) memper…kan kata nama mempersuami = perempuan berkahwin dengan seorang lelaki memperisteri = lelaki berkahwin dengan seorang perempuan/gadis/janda mempersuamikan =menjodohkan seorang lelaki dengan anak gadis/perempuan memperisterikan = menjodohkan seorang perempuan dengan anak lelaki memperhamba = orang lain dijadikan hamba memperhambakan = diri sendiri jadi hamba (rujuk Tatabahasa Dewan m/s 177-217) Edisi Ketiga 4.5 meN-…-kan(orang) = buat/beli untuk orang lain 1. Siti membuatkan ayahnya secawan teh. ( √ ) 2. Siti membuat ayahnya secawan teh. ( X ) 3. Kakak menjahit ibunya sepasang baju kurung.( X ) 4.6 meN-…-kan (tidak perlu tentang) ber (ada tentang/kata sendi) 1. Cikgu Norida menceritakan tentang pengalamannya.( X) 2. Cikgu Norida menceritakan pengalamannya. ( √ ) 3. Cikgu Norida bercerita tentang pengalamannya. ( √ ) 4. Mereka berbincang tentang hal itu √ meN...i (diikuti oleh orang ) 1. Dia ingin menemui Ali. ( √ ) 2. Ibu selalu menasihati kami. ( √ ) 4.7 ber-…-kan=kata sendi tidak perlu 1. Budak itu tidur bertilamkan surat khabar lama.( √ ) 2. Orang tua itu tidur berbantal lengan. ( X ) 3. Dia tidur beralaskan dengan kertas. ( X ) : berpandukan peta. ( √ ) : berdasarkan kepada nota. ( X ) 1.berdasarkan nota. ( √ ) 2. berdasar kepada nota. ( √ ) ada ‘ kan ’ tidak perlu kata sendi 4.8 akan = tiada imbuhan 1. menyayangi akan anaknya ( X ) 2. sayang akan anaknya (√ ) 3. sayang anaknya ( X ) ada imbuhan tidak perlu akan ….menghormati akan guru-guru. ( X ) Kita mesti hormat akan guru-guru. ( √ ) Mereka tidak patuh larangan di sekolah. ( X ) … tidak patuh akan larangan di sekolah. ( √ ) 5. KATA PENGUAT ADA 3 JENIS 1.bebas : sas = sangat,amat sungguh 2.hadapan : ter pa gak beg = ter,paling,agak,begitu mungkin,kurang 3.belakang : se ni be be = sekali , nian , benar,betul 5.1 Kata Penguat Bebas = sas 1. sangat cantik ( √ ) 2. cantik sangat ( √ ) 3. amat kejam ( √ ) 4. kejam amat ( √ ) 5. bijak sungguh ( √ ) 5.2 sekali = tidak perlu ter, paling 1. KLCC tertinggi sekali. ( X ) 2. KLCC tertinggi. (√ ) 3. KLCC begitu tinggi sekali. (√ ) 4. KLCC paling tinggi sekali . ( X ) 5. KLCC tinggi sekali. (√ ) 5.3 . kata penguat tidak perlu kata ganda berentak 1. Rambut Afiqah sangat kusut-masai. ( X ) 2. Suasana di pasar itu amat riuh. ( √ ) 6.KATA SENDI,KATA HUBUNG,KATA ADJEKTIF 6.1 antara (bukan tempat) di antara(tempat/lokasi) 1. Antara hobinya membaca buku.( √ ) 2. Di antara hobinya membaca buku. ( X ) 3. Rumah saya terletak di antara tingkat satu dengan tingkat tiga. (√ ) : Pulau Langkawi adalah di antara destinasi pelancongan yang menarik. ( X ) .... terletak antara perpustakaan dan balai polis. ( X ) ...... di antara......................dengan.... ( √ ) 6.2 di dalam (lubang/ruang) dalam (abstrak/tidak nampak) 1. di dalam ingatannya ( X ) 2. dalam ingatannya ( √ ) 3. di dalam bilik ( √ ) : di dalam kerja-kerja sosial ( X ) : di dalam pelbagai bidang ( X ) : di dalam jangka masa panjang ( X ) 6.3 sebab(kata nama abstrak) kerana / oleh sebab(kata hubung) 6.4 atas = bukan tempat / di atas = tempat 1. Terima kasih atas pertolongan saudara. ( √ ) 3
  4. 4. oleh kerana(tiada) 1. Jalil tidak datang sebab demam. ( X ) 2. Jalil tidak datang oleh sebab demam. ( √ ) 3. Jalil tidak datang oleh kerana demam. ( X ) ok X k √ os √ s X 2. Terima kasih di atas bantuan awak. ( X ) 3. Buku kamu ada di atas meja itu. ( √ ) 4. Terima kasih kepada Tuan Pengetua di atas ucapan yang bersemangat sebentar tadi. ( X ) 6.5 di = sudah tiba,sedia ada ke = belum tiba, pergerakan 1. Mereka sudah sampai di Tapah. ( √ ) 2. Mereka sudah sampai ke Tapah. ( X ) 3. Dia membuang sampah di dalam tong sampah. ( X ) 6.6 ke……ke / untuk…..untuk….. / di……di = 2x 1. Saya tidak tahu sama ada dia ke Ipoh atau ke Johor. ( √ ) 2. Hadiah ini adalah untuk ibu bukan ayah. ( X ) 3. ………sama ada di bandar atau di luar bandar. ( √ ) 6.7 dari se…… / se…..se = 2x , 0…0 1. dari masa ke semasa ( X ) 2. dari semasa ke semasa ( √ ) 3. dari hari ke hari ( √ ) 4. daripada tahun ke tahun ( X ) 6.8 di = tempat pada = benda/anggota badan 1. Ada setompok darah di bajunya. ( X ) 2. Doktor membalut luka pada kakinya. ( √ ) 3. Jangan bersandar di dinding itu. ( X ) 7. KATA PEMERI ialah (kata nama) adalah(kata sendi,kata adjektif) 1. Ramli ialah abang saya. ( √ ) 2. Mesyuarat itu adalah dari pukul 8:00 pagi hingga 10:00 pagi. ( √ ) 3. Punca pencemaran adalah seperti pembuangan sisa toksik oleh pihak kilang. ( √ ) 8. KATA NAFI tidak = kata kerja,kata adjektif bukan = kata nama,kata sendi 1. Dia bukan abang saya. ( √ ) 2. Komputer ini bukan berat. ( X ) 3. Soalan ini bukan susah. ( X ) 4. bukan sombong -kata adjektif 5. tidak sombong ( √ ) 9. KGN DIRI TANYA apa (merujuk benda/perkara) siapa (merujuk orang) mana (merujuk benda/orang) apa-apa (rujukan tak tentu/penegasan) mana-mana(rujukan tak tentu/penegasan) siapa-siapa[sesiapa] (rujukan tak tentu/penegasan) 9.1 apa? / bila ? / mana? / siapa ? = soalan mana-mana / bila-bila / siapa-siapa/sesiapa 1. Saya tidak tahu apa yang berlaku. ( X ) 2. Saya tidak tahu apa-apa yang berlaku. ( √ ) 3. Kami tidak ke mana-mana semalam. ( √ ) 4. Kiita mesti bertanggungjawab atas apa-apa yang kita lakukan. ( √ ) 9.2 kata tanya dalam ayat penyata = tidak boleh 1. Saya tidak tahu siapa namanya. ( X ) 2. Saya tidak tahu namanya. ( √ ) 3. Saya tidak tahu di mana dia tinggal. ( X ) 4. Saya tidak tahu tempat tinggalnya. ( √ ) …berhati-hati melakukan terjemahan terus daripada bahasa Inggeris…. 9.3 kah = awal ayat mesti ada,di akhir ayat tidak perlu, di tengah boleh 1. Siapakah nama saudari? ( √ ) 2. Siapa nama saudari? ( X ) 3. Nama saudari siapa? ( √ ) 4. Nama saudari siapakah? ( X ) 5. Yang manakah basikal kamu ? ( √ ) ‘ kah ’ pada awal ayat ialah ayat songsang 10 KATA GANTI NAMA/GELARAN ia = orang = dia 1. Saya ada seekor kucing. Ia bernama Si Comel.( X ) 2. Saya ada seekor kucing yang bernama Si Comel.(√) 3. Kamus itu sangat mahal.Ia berharga RM60.00. ( X ) 4. Bersikap rajin amat penting kerana ianya menjamin kejayaan. ( X ) 11. HUKUM D-M 11.1 goreng = hendak makan apa ? atau nak goreng apa ? 1. Saya suka goreng pisang. ( X ) 2. Saya suka pisang goreng. ( √ ) 3. Tolong goreng ayam itu. ( √ ) 11.3 = nak makan apa? Nak beli apa? telur apa ? ayam apa ? daging apa? 11.2 = hendak naik apa? Nak pergi ke mana? 1. bas mini ( √ ) 2. mini bas ( X ) 3. Aminah Kedai Jahit ( X ) 1. sos cili ( √ ) jenis/nama sos 2. cili sos ( X ) jenis/nama cili 3. ayam telur ( √ ) 4. telur ayam ( √ ) telur kuning atau kuning telur ? telur putih atau putih telur ? 12. lain = di akhir ayat,1 kali 1. masalah-masalah lain ( √ ) 13. ayat songsang a.pendepanan frasa kerja transitif, 4
  5. 5. 2. lain-lain hal ( X ) 3. perkara-perkara lain ( √ ) b. pendepanan frasa kerja tak transitif c. pendepanan frasa adjektif d. pendepanan frasa sendi/kata hubung 1. Sedang membaca buku murid itu. ( √ ) 2. Tertidur Mawi di situ. ( √ ) 3. Sungguh besar sekolah itu. ( √ ) 4. Ke Makkah lagi Haji Ali. ( √ ) 5. Untuk siapa hadiah ini? ( √ ) (rujuk bahan kursus ayat songsang) 14. raya = 2 perkataan kecuali dijadikan nama khas,enakmen 1. pasar raya ( √ ) 2. pasaraya ( X ) 3. bandar raya ( √ ) 4. Bandaraya Kuala Lumpur ( √ ) 5. Bandar Raya Kuala Lumpur ( X ) 6. Bandaraya Ipoh ( √ ) 7. pilihanraya ( X ) 8. jalan raya ( √ ) 9. hari raya ( √ ) 10. lebuhraya ( X ) 16. simpulan bahasa juga ditulis penuh contoh ; anak-anak buah ( X ) anak buah – anak buah ( √ ) buah-buah tangan ( X ) buah tangan-buah tangan ( √ ) 15. kata majmuk yang telah mantap dieja 1 perkataan antarabangsa pesuruhjaya apabila bumiputera setiausaha jawatankuasa sukarela kakitangan suruhanjaya warganegara tanggungjawab olahraga matahari beritahu kerjasama tandatangan barangkali kadangkala manakala apakala padahal walhal darihal Jika digandakan, mesti ditulis 2 kali Pesuruhjaya-pesuruhjaya ( √ ) : pesuruh-pesuruhjaya ( X ) setiausaha – setiausaha ( √ ) kakitangan – kakitangan ( √ ) 17. Semua pun ditulis dua perkataan jika pun sama maksudnya dengan juga. Contoh ; Saya pun akan pergi ke sana. Saya juga akan pergi ke sana. ** Hanya Lily sahaja yang datang ke rumah saya. ( X ) kata hubung 13 pun = 1 perkataan walaupun sungguhpun sekalipun kendatipun meskipun lagipun adapun ataupun kalaupun andaipun mahupun biarpun walau bagaimanapun Nota Bahasa Istana ; ( bacaan tambahan ) 1. almarhum = allahyarham ( sudah meninggal dunia ) 20. kurnia = pemberian, hadiah 2. ampun kurnia = maaf 21. mahkota = topi, perhiasan di kepala, kebesaran 3. anugerah = pemberian, hadiah 22. makam = kubur, pusara 4. baginda = dia ( tuanku sultan ) 23. mangkat = meninggal dunia 5. beradu = tidur 24. menghadap = menjumpai, menemui, sembah 6. berangkat = berlepas, bertolak, pergi 25. murka = marah 7. bercemar duli = berjalan, pergi ke 26. durhaka = ingkar, melawan perintah 8. berkenan = sudi, suka akan 27. patik = saya (rakyat semasa menghadap raja) 9. berputera = beranak, bersalin 28. peraduan = tempat tidur 10.bersabda = berkata, bercakap 29. permaisuri = isteri 11.bersiram = mandi 30. putera = anak lelaki 12.bertitah = berkata, bercakap, memberi perintah 31. puteri = anak perempuan 13.beta = saya ( raja ) 32. santap = makan 14.daulat = bahagia, kebesaran, merdeka, agung 33. semayam = tinggal, duduk 15.gering = sakit 34. bertakhta = memerintah negeri/kerajaan 16.hari keputeraan = hari jadi, ulang tahun kelahiran 35. sembah = memberi salam, menghadap raja 17.hulu = kepala 36. singgahsana = kerusi, tempat duduk 18.iram-iram = payung 37. sungai besar/sungai kecil = pergi ke bilik air 19.kaus = kasut 38. mahligai = istana 5
  6. 6. 2. lain-lain hal ( X ) 3. perkara-perkara lain ( √ ) b. pendepanan frasa kerja tak transitif c. pendepanan frasa adjektif d. pendepanan frasa sendi/kata hubung 1. Sedang membaca buku murid itu. ( √ ) 2. Tertidur Mawi di situ. ( √ ) 3. Sungguh besar sekolah itu. ( √ ) 4. Ke Makkah lagi Haji Ali. ( √ ) 5. Untuk siapa hadiah ini? ( √ ) (rujuk bahan kursus ayat songsang) 14. raya = 2 perkataan kecuali dijadikan nama khas,enakmen 1. pasar raya ( √ ) 2. pasaraya ( X ) 3. bandar raya ( √ ) 4. Bandaraya Kuala Lumpur ( √ ) 5. Bandar Raya Kuala Lumpur ( X ) 6. Bandaraya Ipoh ( √ ) 7. pilihanraya ( X ) 8. jalan raya ( √ ) 9. hari raya ( √ ) 10. lebuhraya ( X ) 16. simpulan bahasa juga ditulis penuh contoh ; anak-anak buah ( X ) anak buah – anak buah ( √ ) buah-buah tangan ( X ) buah tangan-buah tangan ( √ ) 15. kata majmuk yang telah mantap dieja 1 perkataan antarabangsa pesuruhjaya apabila bumiputera setiausaha jawatankuasa sukarela kakitangan suruhanjaya warganegara tanggungjawab olahraga matahari beritahu kerjasama tandatangan barangkali kadangkala manakala apakala padahal walhal darihal Jika digandakan, mesti ditulis 2 kali Pesuruhjaya-pesuruhjaya ( √ ) : pesuruh-pesuruhjaya ( X ) setiausaha – setiausaha ( √ ) kakitangan – kakitangan ( √ ) 17. Semua pun ditulis dua perkataan jika pun sama maksudnya dengan juga. Contoh ; Saya pun akan pergi ke sana. Saya juga akan pergi ke sana. ** Hanya Lily sahaja yang datang ke rumah saya. ( X ) kata hubung 13 pun = 1 perkataan walaupun sungguhpun sekalipun kendatipun meskipun lagipun adapun ataupun kalaupun andaipun mahupun biarpun walau bagaimanapun Nota Bahasa Istana ; ( bacaan tambahan ) 1. almarhum = allahyarham ( sudah meninggal dunia ) 20. kurnia = pemberian, hadiah 2. ampun kurnia = maaf 21. mahkota = topi, perhiasan di kepala, kebesaran 3. anugerah = pemberian, hadiah 22. makam = kubur, pusara 4. baginda = dia ( tuanku sultan ) 23. mangkat = meninggal dunia 5. beradu = tidur 24. menghadap = menjumpai, menemui, sembah 6. berangkat = berlepas, bertolak, pergi 25. murka = marah 7. bercemar duli = berjalan, pergi ke 26. durhaka = ingkar, melawan perintah 8. berkenan = sudi, suka akan 27. patik = saya (rakyat semasa menghadap raja) 9. berputera = beranak, bersalin 28. peraduan = tempat tidur 10.bersabda = berkata, bercakap 29. permaisuri = isteri 11.bersiram = mandi 30. putera = anak lelaki 12.bertitah = berkata, bercakap, memberi perintah 31. puteri = anak perempuan 13.beta = saya ( raja ) 32. santap = makan 14.daulat = bahagia, kebesaran, merdeka, agung 33. semayam = tinggal, duduk 15.gering = sakit 34. bertakhta = memerintah negeri/kerajaan 16.hari keputeraan = hari jadi, ulang tahun kelahiran 35. sembah = memberi salam, menghadap raja 17.hulu = kepala 36. singgahsana = kerusi, tempat duduk 18.iram-iram = payung 37. sungai besar/sungai kecil = pergi ke bilik air 19.kaus = kasut 38. mahligai = istana 5

×