Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Arviointiklubi Kohtio-esitys 11.4.2019

695 views

Published on

Arviointiklubi-hankkeen Kohtio-konferenssin työpajan esitysmateriaalit 11.4.2019. Lue lisää hankkeesta: https://www.edusuunta.fi/arviointiklubi

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Arviointiklubi Kohtio-esitys 11.4.2019

 1. 1. ARVIOINTIKLUBI Kohtilaadukasta oppimisenaikaistaarviointia Kohtio-työpaja 11.4.2019 Aki Luostarinen ja Eveliina Pöysti http://bit.ly/kohtio2019
 2. 2. Aki Luostarinen koordinointi, suunnittelu, koulutus aki.luostarinen@otavia.fi Twitter: akiluos LinkedIn: Aki Luostarinen Eveliina Pöysti suunnittelu eveliina.poysti@otavia.fi Antti Syvänen arviointikysely, suunnittelu ja koulutus antti.syvanen@tuni.fi Twitter: asyvanen
 3. 3. Arvioinninspeeddating Mikä arvioinnissa on mielestäsi tärkeintä? Missä olet erityisen hyvä opettajana ja arvioijana? Jaa jokin muisto arvioinnista omilta koulu- tai opiskeluajoiltasi. Mitä uutta kokeilit arvioinnissa viimeksi? Milloin ja miten? Jos saisit muuttaa yhden asian kouluarvioinnissa, mikä se olisi? Mikä oppilaissasi ja työkavereissasi on parasta? Millainen toivoisit suomalaisen peruskoulun olevan vuonna 2030? Millainen pelkäät koulun olevan vuonna 2030?
 4. 4. Arviointiklubi-henkilöstökoulutushanketta rahoittaa Opetushallitus ja koordinoi Otavia. Hanke toteutetaan kolmena viiden opintopisteen koulutuskokonaisuutena vuosien 2018-2019 aikana. Koulutuksessa perehdytään prosessinaikaiseen arviointiin ja tieto- ja viestintäteknologiaan arvioinnissa sekä kehitetään arviointia kouluilla kokeilujen kautta.
 5. 5. Koulutuskokonaisuuteen kuuluu paikallinen aloitustapaaminen, webinaareja, itsenäistä työskentelyä, arviointikokeilu omalla koululla, ja se rakentuu seuraavista teemoista: 1. Arviointiosaaminen ja opettajan kehitysprosessi 2. Monialaiset oppimiskokonaisuudet ja prosessinarviointi 3. Tieto- ja viestintäteknologia arvioinnin tukena 4. Arviointikokeilu koululla, reflektio ja raportointi ARVIOINTIKLUBI
 6. 6. Koulutuskokonaisuuteen sisältyy: ● Koulukohtainen arviointikysely ja tulosten läpikäyminen ● Koulukohtainen kehittämissuunnitelma ja raportointi ● Koulukohtainen kokeilu ● Luku- ja videomateriaalien läpikäyminen ● Webinaareihin ja tapaamisiin osallistuminen Webinaareissa mm. oppimisenaikaisen arvioinnin perusteet (Luostarinen ja Peltomaa, Otavia), esteetön arviointi (Nieminen, HY), opettajan rooli arvioijana (Mirja Tarnanen, JYU) ja tvt arvioinnin tukena (Syvänen ja Vuorio, TaY). ARVIOINTIKLUBI
 7. 7. OSALLISTUJAKOULUJA Anttolan yhtenäiskoulu, Mikkeli Herttoniemen yhteiskoulu, Helsinki Juhannuskylän koulu, Tampere Kalevankankaan koulu, Mikkeli Kilonpuiston koulu, Espoo Kristiinan seudun koulu, Kristiinankaupunki Kruunuhaan yläkoulu, Helsinki Laakavuoren ala-aste, Helsinki Linnajoen koulu, Porvoo Lyceiparkens skolan, Borgå Otavian nettiperuskoulu, Mikkeli Pateniemen koulu, Oulu Rantakylän yhtenäiskoulu, Mikkeli Turengin koulu, Janakkala Urheilupuiston koulu, Mikkeli Tervakosken koulu, Janakkala Jokipuiston koulu, Sipoo Sannäs skola, Borgå Tiistilän koulu, Espoo
 8. 8. Opettajien arvosanan arviointikäytänteitä määrittävät järjestyksessä seuraavat asiat: ● opettajien omat kokemukset siitä, miten heitä itseään oli oppilaina arvioitu ● mitä opettajat olivat oppineet oppineet opettajankoulutuksen aikana ● opettajien henkilökohtainen filosofia tai näkemys oppimisesta ● se miten ylempi taho, kuten aluehallinto, koulu tai osasto oli linjannut arvosanan antamista Guskey & Bailey 2001 Najat Ouakrim-Soivio. Oppimisen ja osaamisen arviointi. 2016
 9. 9. Arvioinnin merkitystä oppimisprosessissa ei kuitenkaan tule sivuuttaa. Tutkimus on osoittanut, että arviointi ohjaa opiskelua ja oppimista enemmän kuin mikään muu tekijä oppimistilanteessa. (Entwistle & Entwistle, 1992; Hodgson & Pang, 2012; Segers & Dochy, 2006; Struyven, Dochy & Janssens, 2005). Opiskelijat suuntaavat herkästi omaa oppimis- prosessiaan arvioinnin mukaisesti, toisin sanoen he opiskelevat sen mukaan, miten heidän suorituksiaan kurssilla arvioidaan. (Biggs & Tang, 2007; Brown ym., 1997) http://lehti.yliopistopedagogiikka.fi/2015/03/27/millainen-arviointi-tukee-elinikaista-oppimista/ Millainen arviointi tukee elinikäistä oppimista?
 10. 10. Silloin kun kaikkein tärkeintä on vaikea mitata, helposti mitattava saattaa päätyä kaikkein tärkeimmäksi. >> Se mitä arvioimme, sen osoitamme tärkeäksi.
 11. 11. OPPIMISKÄSITYS Oppilas on aktiivinen toimija. [-] Uusien tietojen ja taitojen oppimisen rinnalla oppilas oppii reflektoimaan oppimistaan, kokemuksiaan ja tunteitaan. POPS 2014, s. 17
 12. 12. Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa toisten oppilaiden, opettajien ja muiden aikuisten sekä eri yhteisöjen ja oppimisympäristöjen kanssa. Se on yksin ja yhdessä tekemistä, ajattelemista, suunnittelua, tutkimista ja näiden prosessien monipuolista arvioimista. POPS 2014, s. 17 OPPIMISKÄSITYS
 13. 13. Oppilaita ohjataan sekä itsenäisesti että ryhmänä tarkastelemaan edistymistään ja työnsä tuloksia suhteessa tavoitteisiin ja niihin onnistumisen kriteereihin, joista on yhdessä keskustellen sovittu työtä aloitettaessa. POPS 2014, 49 PROSESSIA TUKEMASSA ARVIOINNILLA
 14. 14. KAIKKINARUT OMISSAKÄSISSÄ? Opettajien on tärkeä kehittää oppilaiden keskinäistä arviointikeskustelua eli vertaisarviointia osana ryhmän työskentelyä. Näin oppilailla on mahdollisuus oppia antamaan ja saamaan rakentavaa palautetta. Itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin avulla jokainen oppilas voi tulla tietoiseksi edistymisestään ja ymmärtää, miten itse voi vaikuttaa oppimiseensa ja koulutyössä onnistumiseen. POPS2014, 49
 15. 15. Arvioinnissa käytetään monipuolisia menetelmiä. Opettaja kokoaa tietoa oppilaiden edistymisestä oppimisen eri osa-alueilla ja erilaisissa oppimistilanteissa. Tällöin on tärkeää ottaa huomioon oppilaiden erilaiset tavat oppia ja työskennellä sekä huolehtia siitä, ettei edistymisen ja osaamisen osoittamiselle ole esteitä. POPS 2014, 48
 16. 16. TOTTA VAI TAVOITETTA? Perusopetus: bit.ly/pops-totta Lukio: bit.ly/totta-lukio
 17. 17. TOTTA VAI TAVOITETTA?Keskustelkaa alla olevista OPS-poiminnoista ja arvioikaa kuinka suuurilta osin (0-100%) ne jo nyt toteutuvat koulutyön arjessa. 1. Suuri osa arvioinnista on opettajien ja oppilaiden välistä vuorovaikutusta. 2. Opettajat huolehtivat siitä, että oppilaat saavat alusta lähtien oppimista ohjaavaa ja kannustavaa palautetta. 3. Opettajat huolehtivat siitä, että oppilaat saavat alusta lähtien tietoa edistymisestään ja osaamisestaan. 4. Oppilaita ohjataan havainnoimaan omaa ja yhteistä työskentelyä. 5. Oppilaita ohjataan antamaan rakentavaa palautetta toisilleen ja opettajille.
 18. 18. 3. Opettajat huolehtivat siitä, että oppilaat saavat alusta lähtien tietoa edistymisestään ja osaamisestaan. 4. Oppilaita ohjataan havainnoimaan omaa ja yhteistä työskentelyä. 5. Oppilaita ohjataan antamaan rakentavaa palautetta toisilleen ja opettajille. 6. Arviointi on myös opettajien itsearvioinnin ja oman työn reflektoinnin väline. 7. Arvioinnilla saatu tieto auttaa opettajia suuntaamaan opetustaan oppilaiden tarpeiden mukaisesti. 8. Erilaisissa arviointi- ja näyttötilanteissa huolehditaan mahdollisuuksista hyödyntää tarvittaessa tieto- ja viestintäteknologiaa ja antaa suullisia näyttöjä. 9. Opettajat huolehtivat, että tavoitteet ja arviointiperusteet ovat oppilaiden tiedossa. 10. Oppilaita ja heidän suorituksiaan ei verrata toisiinsa.
 19. 19. 6. Arviointi on myös opettajien itsearvioinnin ja oman työn reflektoinnin väline. 7. Arvioinnilla saatu tieto auttaa opettajia suuntaamaan opetustaan oppilaiden tarpeiden mukaisesti. 8. Erilaisissa arviointi- ja näyttötilanteissa huolehditaan mahdollisuuksista hyödyntää tarvittaessa tieto- ja viestintäteknologiaa ja antaa suullisia näyttöjä. 9. Opettajat huolehtivat, että tavoitteet ja arviointiperusteet ovat oppilaiden tiedossa. 10. Oppilaita ja heidän suorituksiaan ei verrata toisiinsa. 11. Arviointi ei kohdistu oppilaiden persoonaan, temperamenttiin tai muihin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. 12. Oppilaita ohjataan sekä itsenäisesti että ryhmänä tarkastelemaan edistymistään ja työnsä tuloksia suhteessa tavoitteisiin ja niihin onnistumisen kriteereihin, joista on yhdessä keskustellen sovittu työtä aloitettaessa.
 20. 20. JALOITTELUTAUKO
 21. 21. OPPIMISENAIKAISENARVIOINNIN HAASTEITA Kuinka järjestää mielekästä itse- ja vertaisarviointia, ettei se ole vain lippulappusten täyttelyä ja rasti ruutuun -lomakkeita? Mihin oppimisenaikaisessa arvioinnissa kannattaa kiinnittää huomiota, jos arvioinnin tavoitteena on tukea oppimista ja kannustaa? Miten monipuolisella arvioinnilla on mahdollista tukea oppilaan itsearviointitaitojen kehittymistä ja strategista opiskelua? Miten tuoda tavoitteet näkyväksi oppilaalle ja “oppilaan kielelle”?
 22. 22. ARVIOINTIKYSELYKOULULLE
 23. 23. KEHITTÄMISKOKEILUJA Arviointimatriisit Monialaisten arviointi Itse- ja vertaisarviointi Oman koulun arviointikulttuurin kehittäminen Esim.
 24. 24. ESIMERKKI 1: ARVIOINTIMATRIISI JA TAVOITTEET OPPILAAN “KIELELLE”
 25. 25. OPETTAJAN TUEKSI TAVOITTEISIIN Esimerkki Jyväskylän matriisit: https://peda.net/jyvaskyla/pok/oppilasarviointi/t
 26. 26. SCRUM-MENETELMÄ PROJEKTINHALLINTAAN JA -EDISTÄMISEEN TEHTÄVÄ: Ottaa yhteyttä koulun keittiöön ja sopia ryhmän vierailusta. PISTEET: 1 VASTUU: Emma
 27. 27. TAVOITE 1 2 3 4 5 Tavoite 1: Olla aktiivinen ryhmässä Teot: Kysyn täsmentäviä kysymyksiä, kommentoin muiden puheenvuoroja, esitän omia ajatuksiani X O Tavoite 2: Luon hyvää yhteishenkeä Teot: X O Tavoite 3: Toimin vastuullisesti Teot: O X RISTINOLLA: Aloita pelaaminen merkitsemällä ruudukkoon omat tavoitteesi ympyrällä. Asettamasi ajankohtana arvioi rastilla, mille tasolle pääsit. Muista kirkastaa myös konkreettiset teot, joiden avulla etenet kohti tavoitteitasi! RAJALLINEN MÄÄRÄ TAVOITTEITA
 28. 28. Varmistakaa, että tiiminne tavoitteissa on ainakin seuraavat asiat: ● Kaikkien ideoita ja ajatuksia kuullaan tasapuolisesti avoimin mielin. ● Jokainen tekee parhaansa työn edistämiseksi. ● Tiimin kesken kannustetaan ja annetaan positiivista palautetta. Mitä nämä tarkoittavat käytännössä? RYHMÄLLÄ YHTEISET TAVOITTEET
 29. 29. KAIKILLE YHTEISET TAVOITTEET esim. L1:2, L3:6, ÄI T1, ÄI T2, HI T3, BI T5 RYHMÄ 1 RYHMÄ 2 RYHMÄ 3 OPP 1 OPP 2 OPP 3 OPP 1 OPP 2 OPP 3 OPP 1 OPP 2 OPP 3 ryhmäkohtaiset tavoitteet henkilökohtaiset tavoitteet
 30. 30. viikko 1 viikko 2 viikko 3 viikko 4 viikko 5 Työskentelimme aktiivisesti. Pyysimme ohjausta tarvittaessa. Kannustimme toisiamme. Onnistuimme tosi hyvin! Onnistuimme aika hyvin. Emme tällä kertaa onnistuneet. Emme osaa arvioida. VISUALISOINTI,ESIM.VÄRIKOODAUS
 31. 31. ESIMERKKI 2: MONIALAISTEN ARVIOINTI Työskentelytaitojen arviointia Itsearviointi (myös sisällöt) Ryhmäarviointikaavake Opettajien tueksi tehty taulukko
 32. 32. ITSEARVIOINTI KALEVALA- MONIALAISESSA bit.ly/kalevala_itsearviointi Sisältöjen arviointia asteikolla: -HALLITSEN! Osaan tämän niin hyvin, että pystyisin opettamaan sen kaverillenikin. -OSAAN! Koen oivaltaneeni tämän asian. -HALUAISIN KUULLA TÄSTÄ VIELÄ LISÄÄ. Luulen ymmärtäväni tämän ainakin osittain, mutta jotain epäselvää tässä on vielä. -EN OLE KUULLUTKAAN. Minun olisi pitänyt keskittyä tähän hieman enemmän. Esim.
 33. 33. ESIMERKKI 2: TYÖKALU MONIALAISTEN ARVIOINTIIN bit.ly/arviointiklubi_mok
 34. 34. ESIMERKKI3: ITSEARVIOINNISTATUKEAKESKUSTELUUN
 35. 35. Työskentelyn tavoitteena on purkaa ennakko-oletuksia, epäilyksiä ja pelkoja siitä, millaisia sudenkuoppia kouluyhteisö saattaa arviointia kehittäessä ja monipuolistaessa kohdata. Listatkaa yhdessä: Mikä kaikki voi mennä pieleen? Millä kaikilla tavoin oppiminen, opettajien välinen yhteistyö, oppilaiden osallisuus tmv. voi epäonnistua? NEGATIIVINENAIVORIIHI
 36. 36. NEGATIIVINENAIVORIIHI Kääntäkää ajatuksenne mahdollisista epäonnistumisista ratkaisuihin, eli käyttäkää listattuja uhkakuvia virikkeenä ratkaisuideoinnille. Pitäkää siis uusi aivoriihi, jossa keksitte konkreettisia ratkaisuja edellä mainittuihin haasteisiin: Millaisin teoin ja ratkaisuin uhkakuvat voi taklata?
 37. 37. TAVOITTEESTATODEKSI Jotta monipuolista ja oppimista tukevaa arviointia päästää toteuttamaan parhaalla mahdollisella tavalla, millainen ajattelu ja asenteet, rutiinit ja toimintatavat, rakenteet yms. meidän tulee LOPETTAA JATKAA JA EDELLEEN KEHITTÄÄ ALOITTAA KOKONAAN UUTENA
 38. 38. OPPIMISPROSESSIN SUUNNITTELU (ARVIOINTI, OSALLISUUS..) http://bit.ly/mok-lohkot ENNEN ALUSSA KESKELLÄ LOPUSSA JÄLKEEN OPETTAJA OPPILAS
 39. 39. 1. OPPILAAN KIERROS Pohtikaa, ideoikaa ja kirjatkaa yhdessä, mitä kaikkea on huomioitava oppilaan näkökulmasta kokonaisuuden eri vaiheissa. Mitä ja miten arvioidaan? Miten oppilas osallistuu? ENNEN ALUSSA KESKELLÄ LOPUSSA JÄLKEEN 2. OPETTAJAN KIERROS Täyttäkää sitten lohkot opettajan näkökulmasta. Mitä edellytetään meiltä, jotta kokonaisuus toimisi oppilaan oppimisen näkökulmasta parhaalla mahdollisella tavalla?
 40. 40. Oppilaitoksen toimintakulttuuri ei muutu vain sillä, että haluttu muutos kirjataan tavoitteeksi opetussuunnitelmiin, vaan opetus toteutuu aina yksittäisten opettajien tekeminä tulkintoina säädöksistä ja suunnitelmista (Van den Akker 2007)
 41. 41. Kyky ratkaista ongelmia on oppivan yhteisön perustaitoja. Kun ristiriitoja pyritään purkamaan rakentavasti, ne eivät muodostu hyvän yhteistyön esteeksi. KOULUONOPPIVAYHTEISÖ
 42. 42. Can we agree to disagree?
 43. 43. On olemassa asioita, jotka herättävät mielipiteitä, mutta jotka eivät ole mielipideasioita.
 44. 44. Toimintakulttuuri on kuin autotalli, jossain vaiheessa se täyttyy. Tällöin meidän tulee osata luopua osasta rakkaitakin asioita. KAIKKI PALAA TOIMINTAKULTTUURIIN
 45. 45. Oman työn ja kulttuurin kehittämisen asiantuntijoita ovat juuri ne ihmiset, jotka toimintakulttuuria tekevät, elävät ja hengittävät. HAASTATTELE JA HAASTA ITSEÄSI! Mitä opit tällä hetkellä? Mikä on sinun “Joo, mutta...”? Miten sinun “Joo, mutta…” voisi muuttua muotoon “Joo, ja…”? Haluaisitko olla itsesi työkaveri? Teetkö päätöksiä 5 %:n perusteella? Ketkä istuvat pöydässäsi? Mitä luokkaan tai opehuoneeseen tulee, kun sinä tulet sinne? Zachary Walker
 46. 46. TERVETULOA MUKAAN KESÄKOULUUN bit.ly/kesakoulu
 47. 47. LISÄTIETOJA: http://www.edusuunta.fi/arviointiklubi
 48. 48. Eveliina Pöysti eveliina.poysti@otavia.fi 044 794 5343 hankesuunnittelija Aki Luostarinen aki.luostarinen@otavia.fi 050 311 7255 hankekoordinaattori ja -suunnittelija Kiitos! Kysy, kommentoi, anna palautetta:

×