Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

STRATEGIC APPROACH TO THE ANALYSIS OF ENTERPRISE CRISIS

555 views

Published on

Кривошея Дмитро

Національний університет державної податкової служби України
ФЕО, 5 курс, ЕМУ-51, n.e.tt@yandex.ua
(науковий керівник: Минчинська І.В., ст. викладач)СТРАТЕГІЧНИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ КРИЗОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

Кривошея Дмитрий
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ КРИЗИСНОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

Kryvosheia Dmytro
STRATEGIC APPROACH TO THE ANALYSIS OF ENTERPRISE CRISIS

Published in: Education
 • I think you need a perfect and 100% unique academic essays papers have a look once this site i hope you will get valuable papers, ⇒ www.HelpWriting.net ⇐
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • You have to choose carefully. ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ offers a professional writing service. I highly recommend them. The papers are delivered on time and customers are their first priority. This is their website: ⇒ www.HelpWriting.net ⇐
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Don't forget another good way of simplifying your writing is using external resources (such as ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ ). This will definitely make your life more easier
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

STRATEGIC APPROACH TO THE ANALYSIS OF ENTERPRISE CRISIS

 1. 1. Стратегічний підхід до аналізу кризового стану підприємства Підготував: Кривошея Д.І., НУДПСУ, 2014
 2. 2. Як змінилося економічне становище вітчизняних підприємств в період з 2008 по 2014∗ рік? Чистий прибуток (збиток) підприємств у 2008-2014 роках 61.3% 58.9% 57.3% 63.5% 63.0% 65.0% 53.9% 38.7% 41.1% 42.7% 36.5% 37.0% 35.0% 46.1% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Прибуткові Збиткові 2 * у 2014 році дані подані за січень-червень ** Дані наведено без урахування результатів діяльності банків, бюджетних установ та тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м.Севастополя. Примітки: **
 3. 3. Чи можна використовувати інструменти стратегічного аналізу в управлінні кризовими процесами на підприємстві? 3
 4. 4. Як можна класифікувати методи діагностики кризового стану та ймовірності банкрутства підприємства ? Експрес-діагностика банкрутства Фундаментальна (комплексна) діагностика банкрутства Прогнозування ймовірності банкрутства за допомогою дискримінантних моделей 4
 5. 5. В чому полягає важливість використання стратегічного підходу до аналізу підприємства у кризовому стані? Негативний вплив факторів зовнішнього макросередовищ а Негативний вплив факторів безпосереднього оточення підприємства Негативний вплив факторів мікросередовищ а підприємства Банкрутство підприємства 5
 6. 6. Класифікація методів стратегічного аналізу в залежності від об’єкта дослідження: 1. Стратегічний аналіз макроекономічних факторів зовнішнього середовища підприємства. 2. Стратегічний аналіз мікроекономічних факторів зовнішнього середовища підприємства (факторів безпосереднього оточення). 3. Стратегічний аналіз внутрішнього середовища підприємства. 4. Стратегічний аналіз продукту. 5. Стратегічний фінансовий аналіз. 6. Стратегічний інвестиційний аналіз. 7. Аналіз стратегії та прийняття стратегічних рішень.
 7. 7. Інструментарій стратегічного аналізу, який може бути використаний при проведенні аналізу кризового підприємства 6 PEST - аналіз Аналіз ключових компетенцій та можливостей SWOT та SРАСЕ - аналіз Бенчмаркінг Модель пʼяти сил конкуренції М. Портера Портфельні методи аналізу Стратегічний фінансовий та інвестиційний аналіз
 8. 8. Підіб’ємо підсумки! • Складна соціально-політична та економічна ситуація в Україні визначає зростання кількості збиткових підприємств в економіці; • Зростання та поглиблення кризових процесів на вітчизняних підприємствах вимагає від них пошуку нових підходів до антикризового управління, зокрема використання нових методів та методик аналізу; • Використання інструментарію стратегічного аналізу є важливим для підприємств, які знаходиться в кризовому стані, оскільки дозволяє більш точно оцінити ситуацію що склалася у зовнішньому та внутрішньому середовищі функціонування підприємства . 7

×