Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Portfoli 2n trimestre

126 views

Published on

Aquest és el portfoli del 2n trimestre.

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Portfoli 2n trimestre

  1. 1. Àlex Lafuente Ribas Portfoli 2n Trimestre
  2. 2. Reflexió de la comprensió lectora  En aquests trimestre he aprés nou vocabulari com delit que significa plaer, anegar que vol dir ofegar, però hi ha paraules noves que no sabia com s’amarà que és impregnar-se d’una olor. També he aprés noves paraules com cobejava que és desitjava i grolleres que és ordinaries. Jo crec que amb l’activitat proposada per l’Esther, fer un text amb aquestes paraules i així apendrés el seu significat.
  3. 3. Reflexió de gramàtica  En aquest trimestre hem treballat las correccions ortogràfiques, com sinó o si no, a causa de, per o per a, mentre o mentre que o mentrestant... i més paraules.  Però graciés als exercicis he pogut aprendre els seus significats i com posar-los en frases.
  4. 4. Reflexió de literatura  En aquest trimestre he estudiat la literatura d’entreguerres, poesia de postguerra, i la novel·la. Jo penso que quan l’Esther pregunta a classe la literatura, ajuda a que ens estudiem la literatura i practicar la memòria.
  5. 5. Reflexió dels dictats  En aquest trimestre he fet tres dictats, els dos primers els vaig suspendre per no estudiar, però fent el exercici del PNL el tercer vaig treure un set.

×