Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Alfresco Day Benelux Inholland studentendossier

Zoektocht naar een oplossing voor een compleet studentendossier
Mark de Jong, Applicatie Architect, Inholland IVT, Hogeschool Inholland, Haarlem

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Alfresco Day Benelux Inholland studentendossier

  1. 1. Mark de Jong ICT Applicatie Architect, Dienst IVT, Hogeschool Inholland 8 december 2016, Alfresco Benelux Day Studentendossier in RMA Zoektocht naar een oplossing voor een compleet studentendossier 1
  2. 2. Over Inholland Hogeschool met ± 110 opleidingen verdeeld over 6 domeinen (faculteiten/academies) 9 locaties in holland 28.000 ingeschreven studenten 2000 medewerkers (1500FTE) 2
  3. 3. Archivering materiaal over processen Vanuit ‘selectielijst hogescholen’ behoefte aan totaal beeld van student en voortgang Proces ondersteunende applicaties niet meer on premise, maar vanuit de cloud bij verschillende leveranciers.  Geen totaal beeld beschikbaar 3
  4. 4. 4
  5. 5. Studentendossier vanuit verschillende bronnen 5 Student Inschrijving pasfoto Toets Toets Inschrijving Toets Toets Klacht/verzoek commu- nicatie SLB SLB SIS DIB ECRS SharePoint
  6. 6. 66 Zoekinterface DMS/RMA (actueel en korte termijn bewaren <= 20 jaar) E-depot (lange termijn bewaren > 20 jaar) Digitale backoffice (SharePoint) SAHRM DIBFIN Gestructureerde data (database velden) Ongestructureerde data (documenten) Documentair Structuurplan Gestructureerde en ongestructureerde data Onstage Kern registratie DGRSECRS Scans Uploads E-mails Digitaal geboren Zoeken ongestructureerde data Zoeken gestructureerde data Black Board Architectuur DMS/RMA (actueel en korte termijn bewaren <= 20 jaar) Digitale backoffice (SharePoint) SA ECRS Zoeken ongestructureerde data Proof of Concept met Alfresco
  7. 7. 7 mark.dejong@inholland.nl mark@infotectuur.nl

×