Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Puutetahvli kasutamine

2,163 views

Published on

Published in: Business, Economy & Finance
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Puutetahvli kasutamine

 1. 1. Puutetahvel ja selle kasutamise võimalused http://www.smart.ee / 22.09.2007 Laine Aluoja MA
 2. 2. Puutetahvel <ul><li>Puutetundlik ekraan ühendatakse arvuti ja projektoriga, et näidata arvuti pilti. </li></ul><ul><li>Arvuti programme saab kontrollida otse tahvlilt, kirjutada märkmeid digitaalse tindiga ja salvestada tööd. </li></ul><ul><li>Luua, salvestada ja printida käsikirjalisi dokumente. </li></ul>Laine Aluoja MA
 3. 3. Vahendid <ul><li>Mõistekaart </li></ul><ul><li>Ideekaardid </li></ul><ul><li>Maakaardid </li></ul><ul><li>Graafikud </li></ul><ul><li>Esitlused </li></ul><ul><li>Spetsiaalsed puutetahvli vahendid ja objektid </li></ul>Laine Aluoja MA
 4. 4. Mõistekaart Laine Aluoja MA Kõige üldisemad mõisted paigutatakse mõistekaardi ülemisse ossa (vasakule), spetsiifilisemad, kitsamad mõisted alumisse ossa (paremale),
 5. 5. Ideekaart Laine Aluoja MA Ideekaart ei ole nii range ülesehitusega kui mõistekaart.
 6. 6. Maakaardid Laine Aluoja MA
 7. 7. Graafikud Laine Aluoja MA
 8. 8. Spetsiaalsed puutetahvli vahendid ja objektid <ul><li>Galerii </li></ul><ul><li>Leheküljemallid </li></ul><ul><li>Teksti tuvastamine </li></ul><ul><li>Tinditundlikud vahendid </li></ul>Laine Aluoja MA
 9. 9. Meetodid <ul><li>Demonstratsioon </li></ul><ul><li>Aktiivne loeng </li></ul><ul><li>Ajurünnak (SWOT analüüs) </li></ul><ul><li>Rühmatööde ettekanded </li></ul>Laine Aluoja MA
 10. 10. Tahvli juhtimine <ul><li>Vajutus ekraanile võrdub hiireklõpsuga . </li></ul><ul><li>Rakenduse avamiseks vajutage vastavale menüüreale või nupule </li></ul><ul><li>Topeltvajutus võrdub hiire t opeltklõpsuga . </li></ul><ul><li>Programmi, faili avamiseks topeltvajutus </li></ul><ul><li>Lohistamine objektide liigutamiseks tahvlil. </li></ul><ul><li>Luubi kasutamine ekraani vastava ala suurendamiseks </li></ul><ul><li>( Vajutage Stardikeskuses nuppu Veel [More] ja lisage sinna tööriist Luup [Magnifier]. Tõmmake ekraanil soovitud alale raam ümber, misjärel see suurendatakse) </li></ul>Laine Aluoja MA
 11. 11. Tahvli juhtimine <ul><li>Pliiatsi kasutamine kirjutamiseks või joonistamiseks suvalise arvutipildi peale või sisse. </li></ul><ul><li>Mitmetes rakendustes saab oma märkused salvestada avatud faili . </li></ul><ul><li>Neid integreeritud rakendusi (nt.MS Word, MS Excel, MS Paint ja MS PowerPoint) nimetatakse tinditundlikeks (Ink Aware) rakendusteks. </li></ul>Laine Aluoja MA
 12. 12. Tahvli juhtimine <ul><li>SMART Board’i tarkvara võimaldab trükkida teksti ekraanil sama hõlpsasti nagu töölaua taga klaviatuurilt trükkides, ilma et peaksite katkestama oma ettekande füüsilise klaviatuuriga tegelemiseks. </li></ul><ul><li>Käsitsikirjutatud sõnu saab lisada suvalisse faili või dialoogiboksi trükitud teksti kujul. (Märkuse muundamiseks ja lisamiseks vajutage pikemalt märkusele. Kui ilmub menüü, valige käsk Lisa <teie märkus> siia [Inject <your note> Here]) </li></ul>Laine Aluoja MA
 13. 13. Tahvli juhtimine <ul><li>Kuulajaskonna tähelepanu köitmiseks teatud aladele ekraanil on </li></ul><ul><li>noole tööriist [Pointer tool], </li></ul><ul><li>ekraanisirm [Screen Shade] ja </li></ul><ul><li>prožektor [Spotlight]. </li></ul>Laine Aluoja MA
 14. 14. Notebook <ul><li>Kirjutamine </li></ul><ul><li>Joonistamine </li></ul><ul><li>Galerii kasutamine </li></ul><ul><li>Leheküljemallid </li></ul><ul><li>Piltide, flashide ja </li></ul><ul><li>graafikute kasutamine </li></ul>Laine Aluoja MA

×