Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Resuscytacja noworodka

1,225 views

Published on

Resuscytacja pochodzi od łacińskiego słowa resuscito – „przywracam do świadomości, budzę”.

Published in: Health & Medicine
 • I have done a couple of papers through ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐ they have always been great! They are always in touch with you to let you know the status of paper and always meet the deadline!
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Resuscytacja noworodka

 1. 1. RESUSCYTACJA NOWORODKA
 2. 2. Resuscytacja pochodzi od łacińskiego słowa resuscito – „przywracam do świadomości, budzę”.Pierwsze chwile życia noworodka mają bezpośredni wpływ na jakość życia oraz mogą mieć konsekwencje na całe życie człowieka. Każdy noworodek ma prawo do resuscytacji przeprowadzonej na właściwym i wysokim poziomie. Działania resuscytacyjne mają na celu nie dopuścić do uszkodzenia centralnego układu nerwowego.Konieczność resuscytacji po porodzie można przewidzieć w około 70% przypadków. Należy zapoznać się z przedporodowymi i okołoporodowymi czynnikami ryzyka niedotlenienia noworodka.
 3. 3. Przedporodowe czynniki ryzykaCukrzyca u matkiNadciśnienie tętniczeInfekcja u matkiKrwawienie w drugim lub trzecim trymestrze ciążyPorody przedwczesne w wywiadzieWielo- lub małowodzieCiąża przeterminowanaCiąża mnogaUzależnienia u matki (alkohol, leki, narkotyki)
 4. 4. Okołoporodowe czynniki ryzykaPoród przedwczesnyCięcie cesarskie ze wskazań nagłychPoród kleszczowy lub z użyciem próżnociąguNieprawidłowe położenie płoduPrzedłużający się poród (>24 godzin) i przedłużający się (>2 godzin) drugi okres poroduWcześniejsze (> 24 godzin) odejście płynu owodniowegoPodbarwiony smółką płyn owodniowyPrzodujące łożyska i przedwcześnie odklejające się łożyskoWypadnięcie pępowinyZaburzenia tętna płoduStosowanie opioidów u matki (<4 godzin) przed porodem
 5. 5. Ocena stanuOcenę stanu noworodka przeprowadza się w 1 i 5 minucie życia. Jednak powszechnie używana punktowa skala Apgar nie jest stosowana do podjęcia decyzji odnośnie resuscytacji. Ocena noworodka powinna się rozpocząć natychmiast po urodzeniu. Opiera się ona głównie na trzech następujących objawach: oddech, czynność akcji serca i zabarwienie powłok skórnych. Właśnie te trzy objawy są podstawą do oceny, podejmowania decyzji i prowadzenia działań resuscytacyjnych. Od właściwej oceny, decyzji i niezwłocznie podjętych sprawnych i właściwych działań resuscytacyjnych zależy skuteczność resuscytacji.
 6. 6. Resuscytacja noworodkaResuscytacja noworodka nie jest pojedynczą procedurą stosowaną u wszystkich noworodków, ani też nie jest zbiorem przypadkowych działań. Procedura resuscytacji składa się z serii ujednoliconych i następujących po sobie działań. Każdy następujący po sobie krok jest logiczną konsekwencją poprzedniego i opiera się na ocenie stanu noworodka i odpowiedzi na stosowane postępowanie. Skuteczność resuscytacji zależy również od właściwego sprzętu a przede wszystkim od sprawnego zespołu przeprowadzającego resuscytację.
 7. 7. Sprzęt niezbędny do resuscytacji noworodkaStanowisko resuscytacyjne:promiennik ciepłaźródło światłastoperStetoskopŹródło tlenu:przepływomierz do 10 l/minzastawka nadciśnieniowa ustawiona na 30-40 cm H2OSsak:ujemne ciśnienie do 200 cm H2Ocewniki do odsysania nr 5, 6, 8 Frawaryjnie – gruszka gumowa do odsysania
 8. 8. cd.Worek oddechowy i maski twarzowe nr 0, 1, 2Rurki ustno-gardłoweLaryngoskop z prostymi łopatkami nr 0, 1Rurki dotchawicze właściwych rozmiarów: 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0Prowadnice do rurek intubacyjnychKleszczyki MagillaLeki:naloksonadrenalina4.2% wodorowęglan sodupłyny dożylne ( 0.9% NaCl, Mleczan Ringera, 5 i 10% glukoza)
 9. 9. cd.Sprzęt jednorazowego użytku:kaniule dożylnezestaw do cewnikowania żyły pępowinowejigły, strzykawkigaziki nasączone spirytusemprzedłużacze i kraniki trójdrożneplasterpaski do oznaczania glikemiiprobówki
 10. 10. Postępowanie resuscytacyjneAby uniknąć problemów metabolicznych spowodowanych oziębieniem natychmiast po porodzie noworodek powinien być umieszczony pod promiennikiem ciepła, osuszony z płynu owodniowego przy pomocy serwet lub specjalnych ciepłych ręczników. Szczególnie ważne jest to w przypadku noworodków urodzonych przedwcześnie z małą i ekstremalnie niską masą urodzeniową z powodu cienkości naskórka i bardzo słabo rozwiniętej tkanki podskórnej. Zminimalizowanie strat ciepła zwiększa szansę na przeżycie. Pocieranie skóry noworodka ma też znaczenie jako czynnik stymulujący oddychanie.
 11. 11. Źródło Fajnamama.pl Http://fajnamama.pl http://fajnamama.pl/kalendarz-ciazy/ Mamzdrowie.pl http://mamzdrowie.pl/ciaza/ http://mamzdrowie.pl/kalendarz-ciazy/

×