Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Contoh Kertas Peperiksaan Bahasa Malaysia Tahun 3 (Kertas 1)

Kertas Peperiksaan Akhir Tahun Bahasa Malaysia Tahun 3 (Kertas 1)

  • Login to see the comments

Contoh Kertas Peperiksaan Bahasa Malaysia Tahun 3 (Kertas 1)

  1. 1. SJK (C) BAN FOO Peperiksaan Akhir Tahun Bahasa Malaysia Tahun 3 Kertas 1 Nama:______________( ) Markah :___________ Tarikh:_____________ Tandatangan ibu bapa :___________ Isi tempat kosong dalam ayat-ayat di bawah dengan jawapan yang paling sesuai. Soalan 1 hingga soalan 35 Soalan 1 berdasarkan Gambar 1. Gambar 1 1. Ayah Ahmad bekerja sebagai ______. A. polis B. peguam C. doktor D. tentera Soalan 2 berdasarkan Gambar 2. Gambar 2 2. Encik Muthu membeli sebuah telefon bimbit berjenama _______. A. Motorola B. Proton Saga C. Toyota D. Produa Myvi 3. Dalam cerita kanak-kanak, harimau juga di kenali sebagai ________ A. Sang Belang B. Sang Kancil C. Sang Bedal D. Si Tompok Soalan 4 berdasarkan Gambar 3. Gambar 3 4. Ibu telah membeli seikat _____ di pasar. A. rambutan B. pisang C. mangga D. jambu 5. ”Maaf cikgu, semalam ______ tidak hadir ke sekolah,” kata Hok Sheng. A. saya B. dia C. kami D. beliau Soalan 6 berdasarkan Gambar 4. Gambar 4 6. ”_______ mestilah rajin berusaha,” kata majikan kepada pekerja. A. Kami B. Mereka C. Kamu D. Patik 7. ”________ akan menurut perintah Tuanku,” kata Hang Tuah kepada sultan Melaka. A. Beta B. Kami C. Saya D. Hamba BM1/3/Peperiksaan Akhir Tahun/KAR 1
  2. 2. 8. ______ bertugas untuk memadamkan kebakaran. A. Peguam B. Guru C. Bomba D. Jururawat Soalan 9 berdasarkan Gambar 5. Gambar 5 9. _______kah kemalangan bas dua tingkat itu boleh berlaku? A. Bila B. Apa C. Mengapa D. Bagaimana 10. _______kah yang berjalan bersama Swee Bee itu? A. Siapa B. Apa C. Mengapa D. Dimana 11. Siew Lee _____ Siti sedang melayari internet di bilik komputer. A. sambil B. lalu C. sementara D. dan Soalan 12 berdasarkan Gambar 6. Gambar 6 12. Pak Mat seorang yang kaya _____ sangat kedekut A. lalu B tetapi. C. dan D. agar 13. Kartun itu ________ oleh Abang Ali. A. ditulis B. dicetak C. dilukis D. dibaca 14. ________ ibu bapa kalau kita tidak mematuhi nasihat mereka A. Besar hati B. Hati batu C. Hancur hati D. Murah hati Soalan 15 berdasarkan Gambar 7. Gambar 7 15. Ayah mengantung sekeping gambar _____ dinding biliknya A. pada B. oleh C. di D. dari 16. Susan sudah lama bersahabat ______ Nadira. A. dan B. oleh C. dengan D. tentang 17. Cikgu Sarah telah menerima beberapa keping _______ bersempena dengan sambutan Hari Guru. A. kad pengenalan B. kad jemputan C. kad laporan D. kad ucapan 18. Kakak menyapu sarang ______ di atas siling. A. lelabi B. jejentik C. rerama D. lelabah 19. Saya berasa pening dan hampir muntah apabila melalui jalan yang ______ itu ke Putrajaya. A. bengkang-bengkok B. bolak-balik C. terhuyung-hayang D. simpang-siur BM1/3/Peperiksaan Akhir Tahun/KAR 2
  3. 3. 20. Ada se_______ tentera musuh di kawasan sempadan negara. A. sekawan B. gerombolan C. tompok D. kelompok 21. Chong Wei _____ pandai dan baik hati. A. betul B. nian C. sangat D. agak 22. ______ murid mesti memakai baju sukan berwarna putih. A. Beberapa B. Segala C. Pelbagai D. Setiap 23. Doktor Raudhah bertugas di ______. A. Pasaraya Seng Hong B. Jabatan Penerangan C. Pustaka Nilam D. Hospital Mutiara 24. _______, berani kau memukul aku!. A. Aduhai B. Wahai C. Eh D. Cis 25. ______ anak-anak ku, pelajaran adalah penting demi masa depanmu!. A. Aduhai B. Oh C. Wahai D. Hai 26. Suara penyanyi itu sungguh _____. A. kuat B. merdu C. nyaring D. garau Soalan 27 berdasarkan Gambar 8. Gambar 8 27. Beh Hong membaling bola ragbi yang ______ . A. bujur B. bulat C. leper D. nipis 28. Apabila lampu isyarat berwarna _____, kita mestilah berhenti. A. merah B. hijau C. kelabu D. jingga 29. Kaca gelas yang pecah itu bertaburan di _______ lantai. A. atas B. depan C. bawah D. tepi 30. Emak membeli ____ biji buah betik. A. dua B. kedua C. berdua D. kedua-dua Soalan 31 berdasarkan Gambar 9. Gambar 9 31. Emak _______ kepala tanda tidak setuju dengan pinangan itu. A. teresak-esak B. menggeleng-geleng C. mengangguk-angguk D. tersipu-sipu 32. Semua orang mestilah ________ peraturan jalan raya. A. mengikuti B. menzalimi C. mematuhi D. melanggari Soalan 33 berdasarkan Gambar 10. Gambar 10 33. Puan Jamilah ________ kerja pejabatnya menggunakan komputer riba. BM1/3/Peperiksaan Akhir Tahun/KAR 3
  4. 4. A. bertaip B. tertaip C. ditaip D. menaip 34. Puan Shanti ______ kentang goreng untuk anaknya. A. digoreng B. tergoreng C. menggoreng D. bergoreng 35. Abang seorang yang pandai. Perkataan seerti bagi pandai ialah A. pintar B. bodoh C. sombong D. tamak 36 hingga soalan 40. Baca petikan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. Cuti sekolah baru sahaja bermula. Ayah May Mei menghantarnya pulang ke kampungnya di Ban Foo, Johor. Di kampung, May Mei tinggal bersama-sama dengan datuk dan neneknya. Datuknya berjanji akan membawanya memancing disungai. Keesokkan harinya, May Mei dan datuknya pergi memancing di Sungai Ulu Tiram. Semasa memancing, May Mei belajar sikap bersabar kerana memancing menguji kesabaran pemancing semasa menunggu mendapatkan ikan. Akhirnya, May Mei mendapat seekor ikan Sembilang. 36. Ke manakah May Mei pergi bercuti?? A. Bandar B. Kampung C. Pekan D. Sekolah 37. Apakah yang dijanjikan oleh datuk kepada May Mei? A. Membeli ikan B. Menangkap ikan C. Memancing ikan D. Menjala ikan 38. Apakah maksud perkataan sabar dalam petikan dia atas? A. bergembira B. bertenang C. berdamai D. bergaduh 39. Apakah jenis ikan yang dipancing oleh May Mei? A. Sembilan B. Cencaru C. Sembilang D. Mabong 40. Apakah sikap yang perlu ada jika kita memancing ikan? A. Sabar B. Syukur C. Sayang D. Prihatin BM1/3/Peperiksaan Akhir Tahun/KAR 4

×