Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Google, Esperanto kaj MT

529 views

Published on

Google, Esperanto kaj Mashin-tradukado - prelego en Kleriga Lundo dum la Univesala Kogreso en Hanojo, 2012

 • Check the source ⇒ www.WritePaper.info ⇐ This site is really helped me out gave me relief from headaches. Good luck!
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Yes you are right. There are many research paper writing services available now. But almost services are fake and illegal. Only a genuine service will treat their customer with quality research papers. ⇒ www.WritePaper.info ⇐
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Nun la tradukilo scipovas traduki 'niamaniere' sed cito ĝi tradukas al Chito... Mi tuj enigas la mankantajn tradukendajn vortojn por ke post iom da tempo ĝi traduku ekzemple 'kongresi' ;)

  TRADUKITA – en la angla

  2013-a (fina decembro) guglotraduko:
  All of us in our own way is a worth celebrating this year the 125-year anniversary of Esperanto. But Zamenhof himself, when he led off the tongue, it was only a 28-year-old young man. We therefore are extremely pleased to be able to kongresi in the jubilee year in the country, which is characterized mostly gejunula movement. Many of you know that TEJO already held here successful IJK. Speaking before so young movadanaro, I have no doubt appear arkaikule, as I begin my speech by Chito of Esperanto magazine January 1968! However, you understand, I particularly clearly remember my UEA membership inaugural number, and so spare me, please. Appeared in this revunumero official statement from the Academy of Esperanto. From its text I will quote only one grammatical ekzemplofrazon, which I ask you to think. The phrase read 'The houses destroyed during the war to be built in 1970.'

  2012-a traduko:
  Dear,We all niamaniere is worth celebrating this year the 125-year anniversary of Esperanto. But Zamenhof himself, when he initiated the language, he was only 28-year-old young man. We therefore are extremely pleased to be able kongresi in the year of jubilee in the country, which is characterized mostly gejunula movement. Many of you know that TEJO already held here a successful IJK. Speaking before such a young movadanaro, I must look arkaikule, because I start my speech by cito of the magazine Esperanto of January 1968!But you know, I particularly clearly remember my UEA membership inaŭguran number, and so spare me, please. Appeared in this revunumero official statement from the Academy of Esperanto. From its text I will quote only one example grammatical-phrase, of which I beg you to think. The statement read, 'The houses destroyed during the war will be rebuilt in 1970.' Esperanto-Google-MT KL2012 - Wandel 14
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Ĉi tiam la mencio 1:53 http://www.youtube.com/watch?v=8FVme_xIRYk
  Kaj ĉion ĉi mi diskonigos en la fejsbuka grupo pri la Gugla Tradukmaŝino www.facebook.com/groups/ESPERANTO.TRADUKADO
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Ha! tre interese! guglo tre ofte kunbatalas por Esperanto, mi tre surpriziĝas pri tiu pri-spama video :D Dankon pro sciigi ĉion ĉi, eĉ se mi ne iris al Hanojo, hoo
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Google, Esperanto kaj MT

 1. 1. Kleriga Lundo - Hanojo 2012 - Amri Wandel
 2. 2. (El Revuo Esperanto (Marek Blahuš, aprilo 2012 Esperanto-Google-MT KL2012 - Wandel 2
 3. 3. (Revuo Esperanto (aprilo 2012La paŝo de Google estas grava reklamo. por Esperanto kiel vivanta lingvoThorsten Brants de GoogleLa celoj de Esperanto kaj Google-tradukojkoincidas, ĉar ambaŭ volas helpi homojn.,kompreni unu la alian .http://translate.google.com Esperanto-Google-MT KL2012 - Wandel 3
 4. 4. En 2007, en reklama video Google konsilis al la uzantoj de sia retpoŝta servo Gmail profiti la tempon ŝparitan de ĝia spam-filtrilo por fari ĝuindajn aferojn kiel ekzemple lerni Esperantonwww.gmail.com/fightspam. kaj kiu en  da homoj serĉi  Esperanto-Google-MT KL2012 - Wandel .  4
 5. 5. 2009 Google omaĝis la 150-an jubileon de Zamenhof per portempa ŝanĝo de sia emblemo kaj igis 2 milionojn da homoj serĉi informojn pri li kaj Esperanto en Vikipedio.. Esperanto-Google-MT KL2012 - Wandel 5
 6. 6. (El Revuo Esperanto (aprilo 2012 Esperanto-Google-MT KL2012 - Wandel 6
 7. 7. Kial la entuziasmo? La graveco de tiu google- elpaŝo por EsperantoPrestiĝo kaj universaleco de Google Esperanto – unu el 64 plej gravaj lingvojmultaj lingvoj al- kaj el tradukeblaskvalito de la traduko estas evoluanta Esperanto-Google-MT KL2012 - Wandel 7
 8. 8. Kial la kritiko? La mankoj kaj danĝeroj de maŝin-tradukadoRelative multaj erarojMalbona sintakso kaj lingvaĵoOni devas atente mane korekti Ĉu pli sekure traduki mane? Esperanto-Google-MT KL2012 - Wandel 8
 9. 9. Avantaĝoj:Ŝparas temponRapide kreas krudan tradukonLa krudan tradukon eblas mane rafini Taŭgas por grandaj kvantoj Esperanto-Google-MT KL2012 - Wandel 9
 10. 10. MalavantaĵojLa sugestita traduko povas esti eraraOni povas preteratenti eraran tradukonOni devas atente kompari kun la originalo Eĉ se korekta, la traduko ofte estas en malbona stilo en la cel-lingvoĈu pli sekure traduki mane? Esperanto-Google-MT KL2012 - Wandel 10
 11. 11. La testo de retro-duko Maŝin-traduki en la testatan lingvon kaj reen en la originalan:The spirit is willing, but the flesh is weak(La spirito deziras, sed la karno malfortas)Angla->rusa->anglaThe vodka is good, bur the meat is rotten(La vodko bonas, sed la viando putras) Esperanto-Google-MT KL2012 - Wandel 11
 12. 12. Hanoja festparolado de Probal ORIGINALOEstimataj,Ni ĉiuj niamaniere klopodas inde festi ĉi-jare la 125-jaran jubileon de Esperanto. Sed Zamenhof mem, kiam li iniciatis la lingvon, estis nur 28-jara junulo. Ni tial estas ege kontentaj povi kongresi en la jubilea jaro en lando, kiun karakterizas plejparte gejunula movado. Multaj el vi scias, ke TEJO jam okazigis ĉi tie sukcesan IJK. Parolante antaŭ tiom juna movadanaro, mi sendube aspektas arkaikule, ĉar mi komencas mian paroladon per cito el la revuo Esperanto de januaro 1968!Tamen komprenu, mi aparte klare memoras mian UEA-membreco- inaŭguran numeron, kaj do indulgu min, mi petas. Aperis en tiu revunumero oficiala komunikaĵo de la Akademio de Esperanto. El ĝia teksto mi citos nur unu gramatikan ekzemplofrazon, pri kiu mi petas vin pensi. La frazo tekstis “La domoj detruitaj dum la milito estos rekonstruataj en 1970”. Esperanto-Google-MT KL2012 - Wandel 12
 13. 13. Hanojo festparolado de Probal RETRADUKITA – per angla karaj, Ni ĉiuj niamaniere valoras okazigi ĉi jaro la 125-jara datreveno de esperanto. Sed Zamenhof mem, kiam li iniciatis la lingvon, li estis nur 28-jara junulo. Ni do estas ekstreme kontenta povi kongresi en la jubilea jaro en la lando, kiu karakterizas ĉefe gejunula movado. Multaj el vi konas ke TEJO jam okazigis tie prosperan IJK. Parolante antaŭ tiom juna movadanaro, mi devas rigardi arkaikule, ĉar mi komencas mian parolon per cito de la revuo esperanto de januaro 1968! Sed vi scias, mi aparte klare memoras mia UEA membraro inaŭguran nombro, do indulgu min, mi petas. Aperis en ĉi revunumero oficiala deklaro de la Akademio de esperanto. De lia teksto mi citos nur unu ekzemplo gramatika-frazo, pri kiu mi petas vin pensi. La deklaro legis "La domoj detruitaj dum la milito estos rekonstruita en 1970." Esperanto-Google-MT KL2012 - Wandel 13
 14. 14. Hanojo festparolado de Probal TRADUKITA – en la anglanDear,We all niamaniere is worth celebrating this year the 125-year anniversary of Esperanto. But Zamenhof himself, when he initiated the language, he was only 28-year-old young man. We therefore are extremely pleased to be able kongresi in the year of jubilee in the country, which is characterized mostly gejunula movement. Many of you know that TEJO already held here a successful IJK. Speaking before such a young movadanaro, I must look arkaikule, because I start my speech by cito of the magazine Esperanto of January 1968!But you know, I particularly clearly remember my UEA membership inaŭguran number, and so spare me, please. Appeared in this revunumero official statement from the Academy of Esperanto. From its text I will quote only one example grammatical-phrase, of which I beg you to think. The statement read, "The houses destroyed during the war will be rebuilt in 1970." Esperanto-Google-MT KL2012 - Wandel 14
 15. 15. Hanojo festparolado Probal RETRADUKITA – per hebrea multekosta, Ni ĉiuj devas festi niamaniere datreveno de 125 jaroj de esperanto. Sed Zamenhof mem, kiam li iniciatis la lingvon, li estis nur 28 junulo. Do ni estas tre kontenta povi kongresi en la Jubileo en la lando, karakterizita de movado gejunula ĉefe. Multaj el vi konas TEJO estis okazigita tie IJK sukcesis. Parolante antaux movadanaro tiel juna, mi devas rigardi arkaikule, ke mi komencas mian parolon cito de esperanto revuo de januaro 1968!Sed vi scias, mi plejparte memoras klare mia nombro UEA inaŭguran kompanioj, do indulgu min, mi petas. Tiu frazo aperas en oficiala revunumero Akademio de esperanto. Lia teksto estas nur unu ekzemplo acetato gramatikaj esprimo, pri kiu mi petas vin pensi. La komunikaĵo diris, "hejmoj kiuj estis detruitaj dum la milito estos konstruita en 1970." Esperanto-Google-MT KL2012 - Wandel 15
 16. 16. Hanoja festparolado de Probal ORIGINALOEstimataj,Ni ĉiuj niamaniere klopodas inde festi ĉi-jare la 125-jaran jubileon de Esperanto. Sed Zamenhof mem, kiam li iniciatis la lingvon, estis nur 28-jara junulo. Ni tial estas ege kontentaj povi kongresi en la jubilea jaro en lando, kiun karakterizas plejparte gejunula movado. Multaj el vi scias, ke TEJO jam okazigis ĉi tie sukcesan IJK. Parolante antaŭ tiom juna movadanaro, mi sendube aspektas arkaikule, ĉar mi komencas mian paroladon per cito el la revuo Esperanto de januaro 1968!Tamen komprenu, mi aparte klare memoras mian UEA-membreco- inaŭguran numeron, kaj do indulgu min, mi petas. Aperis en tiu revunumero oficiala komunikaĵo de la Akademio de Esperanto. El ĝia teksto mi citos nur unu gramatikan ekzemplofrazon, pri kiu mi petas vin pensi. La frazo tekstis “La domoj detruitaj dum la milito estos rekonstruataj en 1970”. Esperanto-Google-MT KL2012 - Wandel 16
 17. 17. Du metodoj de maŝin-tradukadoRegul-bazita, kiu uzas vortarojn kaj gramatikajn regulojn verkitajn de lingvistojStatistika, kiu uzas algoritmojn verkitajn de programistoj, per kiuj la maŝino aŭtomate lernas el granda kvanto de dulingvaj tekstoj jam antaŭe tradukitajde homoj. Esperanto-Google-MT KL2012 - Wandel 17
 18. 18. tradukilo-• apartenas al la dua kategorio.Tial ĝi ofte eraras pri la akuzativone rekonas iun kunmetaĵon,foje surprizas per eleganta esprimokonas vorton kiu ne aperas en multaj vortaroj. Esperanto-Google-MT KL2012 - Wandel 18
 19. 19. :teamano-Je nia granda surprizo ni konstatis, ke la kvalito de la Esperanto-sistemo estas …multe pli bona ol ĉe ĉiuj lingvoj por kiuj ni havas same malmultan datumkvanton – sen ke ni iel ajn speciale klopodis tion.Post iom da poluro kaj plia testado, ni decidis ke venis la tempo por lanĉi ĝin". Esperanto-Google-MT KL2012 - Wandel 19
 20. 20. Miaj spertoj de maŝin-tradukadoPsikiatria konversaci-programo "Eliza“ (SFSU 1988) angla -> Esperantoen 2012:• Reta memorlibro Josi Ŝemer Esperanto <->hebrea• "La Universala Lingvo" de Sam Green angla + Esperanto ->hebreaTurisma itinero de la Azia Kongreso en Israelo angla -> Esperanto Esperanto-Google-MT KL2012 - Wandel 20
 21. 21. Eliza -Eliza estas komputila programo kaj frua ekzemplo de komencaj natura lingvo prilaborado. Eliza operaciita de prilaborado uzantoj respondojn al skriptoj, la plej fama el kiuj estis DOKTORO, simulación de Rogerian psicoterapeuta. Uzante preskaŭ neniun informon pri homa penso aŭ emocio, DOKTORO kelkfoje havigis mirige homecajn interago. Eliza estis skribita en MIT de Joseph Weizenbaum inter 1964 kaj 1966. Esperanto-Google-MT KL2012 - Wandel 21
 22. 22. Kiam la "paciento" superis la tre malgranda scio bazo, DOKTORO povus provizi ĝeneralan respondon, ekzemple, respondante al "Mia kapo doloras" kun "Kial vi diras via kapo doloras?" La respondo al "Mia patrino malamas min" estus "Kiu alia en via familio malamas vin?" Eliza estis realigita uzante simplan modelon kongruanta teknikoj, sed estis prenita serioze por pluraj de ĝiaj uzantoj, eĉ post Weizenbaum klarigis al ili, kiamaniere kiel tio funkcias. Esperanto-Google-MT KL2012 - Wandel 22
 23. 23. Esperanto-Google-MT KL2012 - Wandel 23

×