Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

строеж на езика 2

  • Be the first to comment

строеж на езика 2

  1. 1. Строеж на езика<br />Български език<br />2 клас<br />Аничка Петкова- ОУ “Иван Вазов “гр. Видин<br />
  2. 2. Изречението се състои от думи свързани по смисъл. Те изказват завършена мисъл.<br />Изреченията започват с главна буква и завъриват с:<br />Точка (.) – ако съобщават нещо;<br />Удивителен (!) – ако изразяват чувство, или те подбуждат да свършиш нещо;<br />Въпросителен (?) – ако с тях се пита за нещо.<br />Текстът се състои от изречения свързани по смисъл. Той има заглавие. Заглавието показва за какво се разказва в текста.<br />изречение<br />текст<br />Аничка Петкова- ОУ “Иван Вазов” гр. Видин<br />
  3. 3. Думата се състои от срички и звукове. С думата назоваваме: предмети, признаци и действия.<br />Сричката е част от думата, която се изговаря самостоятелно. Та се състои от звукове. <br />В нея има задължително гласен звук. <br />Звукът се чува и произнася. Звуковете изграждат думите. Звуковете биват:<br />Гласни и съгласни.<br />Съгласните звукове се делят на:<br />Звучни съгласни и беззвучни съгласни.<br />Буквата е писмен белег на звука. Буквите се четат и пишат. Чрез тях общуваме писмено. В българският език има 30 букви.<br />дума<br />сричка<br />звук<br />буква<br />Аничка Петкова- ОУ “Иван Вазов” гр. Видин<br />

×