Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

моето семейство и род

моето семейство и род

  1. 1.
  2. 2. План на урока<br />Семейството <br />Що е род?<br />Роднини и роднински връзки.<br />Родословно дърво<br />Близки на семейството.<br />Речник<br />
  3. 3. Семейството <br />Съпрузите и техните деца образуват семейство.<br />Най-често те носят едно и също име.<br />
  4. 4. Различните семейства<br />
  5. 5. Що е род?<br />Род – множество от хора с общо потекло . <br />Роднини с общ дядо и прадядо.<br />Всички членове на рода са роднини.<br />Родът е общия корен, от който произлизат новите поколения.<br />Майката и бащата произлизат от различни родове.<br />
  6. 6. Родът на Ани<br />
  7. 7. Роднински връзки<br />Родители – майка и баща<br />Деца – братя и сестри<br />Братовчеди – децата на сестрите и братята на двамата родители.<br />Вуйчо и вуйна – брата или сестрата на майката.<br />Леля и чичо (чичо, стринка) – брата или сестрата на бащата.<br />Баба и дядо – родителите на бащата и майката.<br />
  8. 8. Родословно дърво – показва връзката между членовете на рода.<br />
  9. 9. Кои са близките на семейството?<br />Приятелите<br />Съседите<br />Колегите<br />Съучениците <br />
  10. 10. Речник <br />Семейство - съпрузите и техните деца <br />Род – множество от хора с общо потекло , роднини с общ баба и дядо.<br />Родословно дърво – връзката между членовете на един род<br />Родова среща – среща на хора с общо потекло и минало<br />

×