Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

4islitelno Ime

7,447 views

Published on

Published in: Education
 • If you are looking for trusted essay writing service I highly recommend ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐ The service I received was great. I got an A on my final paper which really helped my grade. Knowing that I can count on them in the future has really helped relieve the stress, anxiety and workload. I recommend everyone to give them a try. You'll be glad you did.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/39mQKz3 ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/39mQKz3 ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

4islitelno Ime

 1. 1. Числително име Български език 4 клас
 2. 2. Прочети. <ul><li>Математиците с мен си служат задължително. </li></ul><ul><li>1 дърво има 12 клона, на всеки клон има по 4 гнезда, във всяко гнездо има по 7 яйца. </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Що е то? </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><li>Граматиците пък ме наричат име числително. </li></ul><ul><li>(едно, дванадесет, четири, седем) </li></ul>
 3. 3. Прочети. <ul><li>“ Пет шоколада ли искаш или само този петия?” </li></ul><ul><li>“ Три сладоледа ли искаш или само този третия?” </li></ul>
 4. 4. Прочети. <ul><li>Колко на брой или кой по ред? </li></ul><ul><li>Една вкусотия – или три, пет... </li></ul><ul><li>Бройно или редно числително ще избереш? </li></ul><ul><li>От избора ти зависи колко ще изядеш. </li></ul>
 5. 5. Аз, Граматиката , съм тъжна. Всички си имат рождени дни, само аз си нямам. Но мога да си избера , нали? Ще ми помогнеш ли? 15 септември? Когато всички ученици зпочват училище. Не става! Някои от учениците не са изпълнени с добри чувства към мен и ще ми развалят празника. Може, би 25 декември? Не, тогава е Коледа! Как не се досеих! Ами аз си имам празнк – 24 май. На тази дата може да бъде моят рожден ден. Досети ли се защо? О, да!!!
 6. 6. Като всички рожденици аз ще изпратя покана на гостите си. Ето такава: <ul><li>Ела на моя рожден ден на 24 май от 4 часа след обяд в библиотеката на читалище Цвят. </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>От Граматиката </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 7. 7. Нещо не е наред. Помогни ми! Добре ще е поканата ми да бъде хем по-официална , хем без грешки. Предложи ми твой вариант за моята покана. Извади числителните имена от поканата. Определи граматическите им особености. Какви са те ли? Числителните имена са два вида: Числителни бройни имена – те показват количеството, отговарят на въпроса “Колко” (две, десет, сто и пет); Числителни редни имена – те показват поредното място, отговарят на въпроса “Кой по ред?” (първи, втори, петдесети);
 8. 8. Кои числителни имена са скрити в думите: пътшествие, трион, тромпет, остри, шествие, стопанин, бедно, петък, стрина, столица, Петко, Трифон, Стойо
 9. 9. Г-жа 5кова задачка задава, коя ли група в играта побеждава? <ul><li>Първа група </li></ul><ul><li>Втора група </li></ul>Разшифровайте думите и запишете изреченията. Су3инта 5ко тръгна на пъте6вие. Разшифровайте думите и запишете . На2чер сес3те свириха на тром5.
 10. 10. Бройните (количествени) числителни имена нямат форма за род – те НЕ СЕ ПРОМЕНЯТ, независимо от това от кои род е съществителното, за което се отнасят. Изключение правят само числителните ЕДНО и ДВЕ. М.Р – един (шоколад) два (шоколада) Ж.Р. – една (паста) две (пасти) СР.Р. – едно (сокче) две (сокчета)
 11. 11. Числителните редни имена ИМАТ форма за род и число както прилагателните имена първи ред – м.р., ед.ч. първа редица – ж.р., ед.ч първо тримесечие – ср.р., ед.ч. първи опити – м.р., мн.ч. първи слани – ж.р., мн.ч. първи вълнения – ср.р., мн.ч.
 12. 12. Числителните редни имена се членуват като прилагателни имена. Числителното име ЕДИН се членува също като прилагателно име. Едини ят брат се отбил от кръстопътя, а втори ят тръгнал надясно. 5 – пет + те = петте Опитай и ти! 6, 7, 8, 9, 10
 13. 13. -те -те Тези “вълшебни” очила ще станат твои, ако образуваш и членуваш пълната и съкратена форма на числителните имена, ето така: 11 – единадесетте, единайсетте 20 – двадесетте, двайсетте
 14. 14. Съкратените форми вече са приети за правилни “книжовни” форми. Пълните форми звучат официално и се употребяват по-рядко. Важното е, съкратените форми на числителните имена да не се пишат и произнасят без “Т” в края.
 15. 15. Когато пред членуваното числително име има предлог, то НИКОГА не се член у ва с пълен член. във втори я джоб на трети я стол с четвърти я син
 16. 16. Употребата на бройната форма за множествено число на числителните създава затруднения. Когато числителното се отнася за одушевени предмети те се пишат и произнасят така: пет войни ци , трима пътни ци , сто и двадесет учени ци . Ако числителното бройно се отнася за неодушевен предмет се пишат и изговарят - три куфар а , девет вагон а , седем стол а .
 17. 17. Сравнете думите, свързани с цифрата 3. какви са те като части на речта? Трима ученици от трет и клас три пъти успяха да направят троен скок и се класираха в челната тройка. Числителни – трима, трети, три; Прилагателно – троен; Съществително – тройка;
 18. 18. За числителното име ви разказаха: М. Георгиева , В. Габровска – в книата “Аз Граматиката – пишете за отличен” и Аничка 5 кова – начален учител ОУ “Иван Вазов” - Видин

×