Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Arviointi uuden opsin mukaan

3,365 views

Published on

Arviointi uuden opsin2016 mukaan

Published in: Education
  • Login to see the comments

Arviointi uuden opsin mukaan

  1. 1. Arviointi uuden opsin mukaan Veso 9.4.2015 Otalammella (Muokattu 10.4.) CC-BY-SA Annukka Leutonen Otalammen visio 2015-2018: Olemme innostava, osallistava ja vastuullisuuteen kasvattava koulu.
  2. 2. Arvioinnista opsin perusteissa 2014 Koulu vaikuttaa merkittävästi siihen, minkälaisen käsityksen oppilaat muodostavat itsestään oppijana ja ihmisenä. Monipuolinen arviointi ja ohjaavan palautteen anto ovat opettajien keskeisiä pedagogisia keinoja oppilaiden koko kehityksen ja oppimisen tukemiseen. (Ops perusteet 2014) Video: https://www.youtube.com/watch?v=OTW46msICGo
  3. 3. Arvioinnista opsin perusteissa 2014 Arviointi on opettajien ja oppilaiden vuorovaikutusta. Oppilaita ohjataan havainnoimaan omaa ja yhteistä työskentelyä ja antamaan rakentavaa palautetta toisilleen ja opettajalle. Oppilaita ei verrata toisiinsa.
  4. 4. Arvioinnista opsin perusteissa 2014 Palautetta annettaessa kiinnitetään huomiota oppilaiden onnistumisiin ja oppimisen edistymiseen suhteessa aiempaan osaamiseen. On tärkeää ottaa huomioon oppilaiden erilaiset tavat oppia ja huolehtia siitä, ettei osaamisen osoittamiselle ole esteitä.
  5. 5. “Bulimiaoppiminen” (Pekka Peura) =luetaan edellisenä iltana ennen koetta ja oksennetaan tiedot paperille -arviointi- ja koekäytänteemme ohjaavat oppilaita tähän suuntaan -ei ole lapselle luontainen tapa -suosii oppilaita, jotka pystyvät keskittymään ja joilla on hyvä lähimuisti
  6. 6. “Koulussa ihminen syrjäytetään, koska koulu on liiaksi arvosana- ja kurssitehdas.” (Matti Taneli, väitös 2012) OPH:n rahoittama 3-osainen video arviointikulttuurin muutoksesta, osa 1: https://www.youtube. com/watch?v=LS4i7G8cVRU&feature=youtu.be
  7. 7. Tulevaisuuden oppiminen: Mastery Learning ja ohjattu itsearviointi Miten motivoida oppilaat oppimaan? OPH:n rahoittama 3-osainen video arviointikulttuurin muutoksesta, osa 2: https://www.youtube.com/watch?v=Wot2XzlxXp4
  8. 8. Onko kokeiden, pistareiden, oppilailta kerättävien palautteiden, oppilaan tekemisten ja tekemätä jättämisten pakko vaikuttaa arvosanaan? OPH:n rahoittama 3-osainen video arviointikulttuurin muutoksesta, osa 3: https://www.youtube.com/watch?v=u3QSXIIr9w8

×