Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Как да се оплакваме ефективно - брошура

1,086 views

Published on

Published in: News & Politics
  • Login to see the comments

Как да се оплакваме ефективно - брошура

  1. 1. Асоциация “Приятели на железопътния транспорт”Railway Transport Friends AssociationBulgarian member of European Passengers’ Federation120 V. Aprilov Blvd, Plovdiv 4002, Bulgaria, tel: +359 889 111 149, web: www.railfriends.org, e-mail: railfriends@abv.bgУВАЖАЕМИ ПОТРЕБИТЕЛИ НА ПЪТНИЧЕСКИ ЖЕЛЕЗОПЪТНИ УСЛУГИ,УВАЖАЕМИ ПЪТНИЦИ,Повече от 6 години се опитваме да бъдем гласа на ползващите услугите на БДЖ "Пътническипревози" ЕООД, а над 10 години лобираме на национално чрез Асоциация „Приятели нажелезопътния транспорт” и на европейско ниво, чрез Европейската пътническа федерация, за по-добър и качествен железопътен транспорт.Ако сте недоволни от услуга, предлагана от БДЖ "Пътнически превози" ЕООД, тази брошура ще випомогне да направите оплакването си възможно най-ефективно.Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" съветва: „Всеки пътник, който счита, чеправата са му нарушени, следва първо да се обърне към железопътния превозвач - БДЖ"Пътнически превози" ЕООД. Всеки пътник, чиито права по приложимите разпоредби отРегламент № 1371/2007 са нарушени, може да подаде жалба до Изпълнителна агенция"Железопътна администрация" или до “Комисията за защита на потребителите.”Опитът ни показа, че пътниците често не знаят как точно да подадат своето оплакване. За да виулесним, изработихме тази брошура. Моля, вижте съветите по-долу.В писмен вид или устно?Винаги може да подадете оплакването си и устно на отговорните служители по места или насъответните телефони, но ви препоръчваме да използвате писмен формат.Как да изпратим оплакване?Оплакванията може да изпратите по пощата или чрез e-mail или като използвате формите за обратнавръзка на съответните интернет страници. Обърнете внимание на списъка с полезните контакти, по-долу. Започнете директно с писмо до БДЖ "Пътнически превози" ЕООД, придружено от копие доИзпълнителна агенция "Железопътна администрация”.Какво да напишем в оплакването?Запишете всичко, което искате да споделите, включително датата, часа, точното място на събитието.Обърнете внимание и на направлението или номера на влака.Приложете всички документи, подкрепящи оплакването ви, като например билети, видео илифотографски изображения, които могат да бъдат полезни доказателства в подкрепа на Вашетооплакване.Особено полезно би било, ако може да запишете имена, контакти и подробности за хора, факти иобстоятелства, свързани със събитието (пътници-свидетели, персонал, други страничнинаблюдатели), както и да приложите при възможност аудиовизуални материали (снимки, видео).
  2. 2. Също така бихме Ви посъветвали да изпратете копия от аудиовизуалните материали (акоразполагате с такива), а оригиналите запазете за вас. Ако Ви поискат оригинали, не забравяйте даоставите поне по едно копие и за себе си.Уверете се, че сте описали всичко в детайли. Разкажете за проблема и какво бихте искали БДЖ"Пътнически превози" ЕООД да направи за неговото разрешаване. Най-добре е да направете Вашетоизложение по конкретни точки.Изпратете оплакването възможно най-бързо, защото забавени действия могат да затруднятположителната развръзка, особено когато претендирате обезщетение. Имайте предвид също, чегаровите камери пазят записите само 14 дни.Ако оплакването Ви е изпратено чрез електронна поща, документите могат да бъдат сканирани илизаснети. Винаги пазете копие от вашето оплакване.Ако използвате физическа поща, моля пишете четливо, на кирилица със син или черен химикал.Приложете всички придружаващи документи и носители на информация.Какво се случва след това?БДЖ "Пътнически превози" ЕООД вероятно ще ви изпрати потвърждение за получения сигнал. Ако неполучите такова, убедете се, че писмото е получено. Това може да направите с обратна разписка илис лична проверка по телефона, като поискате входящ номер и дата на приемане на оплакването.Имайте предвид, че времето за отговор варира и може да отнеме няколко седмици при по-заплетенислучаи.Какво да направим, ако не сме удовлетворени от отговора на БДЖ "Пътнически превози"ЕООД?Може да се обърнете към Изпълнителна агенция "Железопътна администрация”, Комисията зазащита на потребителите, Омбуцман на Република България, както и към екипа за права напътниците към Европейската комисия. Ако сте недоволни от реакцията или не получите отговор врамките на разумен период от време, свържете се с нас. Пишете ни, ние ще проучим въпроса и привъзможност ще ви помогнем при обжалване на първа инстанция.ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ И КОНТАКТИФормуляр за жалба на ЕС:http://www.iaja.government.bg/IAJI/wwwFWRAEA.nsf/0/6ea0900bad467e5bc225737e0042dfae/$FILE/EU%20complaint%20form-bg.docПрепоръки за безопасно поведение на пътниците при пътуване с влакhttp://bdz.bg/p.php?id=preporakiВашите права при пътуване с влакhttp://ec.europa.eu/transport/passenger-rights/bg/13-rail.htmlБДЖ "Пътнически превози" ЕООДТелефон за сигнали на граждани: 02 932 41 90bdz@bdz.bghttp://bdz.bg
  3. 3. Изпълнителна агенция "Железопътна администрация”гр. София 1080; ул. „Ген. Й. Гурко“ № 502 9409 428iaja@mtitc.government.bgwww.iaja.government.bgНационален портал за сигнали за нередности в транспорта:http://www.transportinfo.bg/bg/Bulgaria/reportКомисия за защита на потребителитегореща линия 0700 111 22sofia@kzp.bghttp://www.kzp.bg/Омбудсман на Република България02/81-06-955; 02/980-95-10priemna@ombudsman.bgwww.ombudsman.bgЕвропейския потребителски център България (за оплакванията от чужди граждани)http://www.ecc.bg/Страница на Европейската комисия за въпроси относно проблеми с железопътните пътуванияв Общността: http://ec.europa.eu/transport/passengers/rail/contact/index_bg.htmСтраница на Европейската комисия за контакти с Генерална дирекция "Мобилност итранспорт" (DG MOVE) http://ec.europa.eu/transport/contact/index_en.htmЖелезопътни медии имащи отношение по проблеми на пътниците:• Форум "Български железници": http://www.bgrail.eu/• Електронен бюлетин "Железниците Днес" http://trainspotters.tk/page.php?22• Блогът за железници: http://rail.blog.bg/Моля, обърнете внимание: Ще се опитаме да осигурим желаната от Вас информация или щебъдете насочен(а) към съответен източник. Независимо от това не можем да правимкоментар върху специфични въпроси относно политиката на БДЖ, както и предоставенатаот нас информация не може да се счита за юридически обвързваща.

×