Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Invitation_rail_education_meeting_2007

580 views

Published on

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Invitation_rail_education_meeting_2007

  1. 1. Асоциация “Приятели на железопътния транспорт” Railway Transport Friends Association Пловдив ул. “Тракия” №58 www.railfriends.org тел.0889 111 149 ДО 15 АВГУСТ 2007 МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА, МИНИСТЪРА НА ТРАНСПОРТА, ДИРЕКТОРА НА ПГЖПТ „Н.ВАПЦАРОВ” ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ДИРЕКТОРА НА ПГЖПТ „Н.КОРЧЕВ” СОФИЯ, ДИРЕКТОРА НА ПГЖПТ „ХР. СМИРНЕНСКИ” КАРЛОВО ДИРЕКТОРА НА ПГТ „Г. ДЕЛЧЕВ” ПЛОВДИВ Отностно: Предложение за работна среща - дискусия УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВЪЛЧЕВ, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МУТАФЧИЕВ, УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ДИРЕКТОРИ, През последната година Асоциация “Приятели на железопътния транспорт” няколко пъти алармира българското общество за предстоящата криза за средни жп кадри. По същия начин реагираха и ръководителите от МТ, КТТ към 40 НС, БДЖ ЕАД, НК ЖИ и редица други стопански и обществени организации в своите изявления в медиите и публичното пространство. Според нас за решаването на такава специфична задача с няколко годишен инерционен период и овладяване на предизвикателствата пред средното железопътно образование в България като член на ЕС е необходима широка обществена дискусия. С много болка отбелязваме факта, че в момента това образование е в най-ниската си точка по атрактивност сред българската младеж, от над 100 г. си съществуване. При наши неформални срещи с представители от железопътния сектор установихме желание за организиране на дискусия с заинтересованите страни от гражданското общество, изпълнителната и законодателната власт на тема: „Предизвикателства пред средното железопътно (транспортно) образование след приемането на България в ЕС”. Във връзка с по-горното ние изпратихме писма отностно Европейската стратегия за средно железопътно (транспортно) образование до ресорните генерални дирекции на ЕК, български представители в Европейския парламент, професионални железопътни организации и железопътни учебни заведения в ЕС. Получената до сега имформация ни дава увереност за бъдеща успешна работа. Според нас темите, които може да обсъдим на бъдещата работна среща са отностно: • Стратегия за средното железопътно (транспортно) образование в ЕС, • Структура и модели на средното железопътно (транспортно) образование в страните от ЕС, • Степени на нивата за професионална квалификация,
  2. 2. • Продължителност на периода на образованието в зависимост от квалификационните нива, • Примери на добри практики в страни от ЕС, най-добри и престижни средни железопътни училища в ЕС, • Всякаква друга имформация за средното железопътно (транспортно) образование в ЕС, която участните желаят да предоставят и обсъдят. Убедени сме, че най-важното условие за успеха на това начинание и преодоляване на негативните тенденции в средното железопътно образование е нашата активна екипна работа. С уважение, инж. Варужан Апелян

×