Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prilojenie 1

439 views

Published on

Published in: Business, Technology
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Prilojenie 1

  1. 1. ПРЕЗ ОЧИТЕ НА МАШИНИСТАПроект на EveryBG Productions и Асоциация „Приятели на железопътния транспорт” ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА EveryBG Productions ул. „Йоан Екзарх” № 11, гр. София 1421, България www.every.bg Лице за контакти: Нико Алексиев тел: +359888483196; е-mail: nico.aleksiev@gmail.com Асоциация „Приятели на железопътния транспорт” бул. „В. Априлов” №120, гр. Пловдив 4002, България www.railfriends.org Лице за контакти: Варужан Апелян тел: +359889111149; е-mail:railfriends@abv.bg ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАРТНИРАЩАТА ОРГАНИЗАЦИЯ БДЖ EАД ул.”Иван Вазов” № 3, гр. София, България ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА 1. Име на проекта: „През очите на машиниста” 2. Срок за изпълнение на проекта: 2 месеца 3. Място за реализиране на проекта: 6 трасета /виж приложение 2/ I. Обосновка и целиПовод за стартирането на нашия проект за корпоративен видеофилм е липсата натакъв филм във филмотечното пространство на България, както и участието нафилма на европейския железопътен фестивал RAILFILM.Смесицата между българската природа и инженерната мисъл вложена встроителството на релсов път в България са предпоставка за създаването на едни отнай-красивите и живописни релсови пътища в Европа. По този повод екипът напроекта прояви интерес към цифровото видео заснемане на маршрута на някой
  2. 2. крайречни, планински и други линии, посредством способа Time Lapse (забързанодвижение), който е изключително популярен поради способността си да представиедно трасе от 5 часа в 5 минутен клип, без компромис в представянето на пейзажа.Това неминуемо ще допринесе за популяризирането на България и роднитежелезопътни маршрути, както и в частност железопътният превозвач „Българскидържавни железници” ЕАД. Основните етапи на проекта са: 1. Подготовка, 2. Цифрово видео заснемане на съответните маршрути , монтаж и пост- продукция, 3. Изработване и публикуване на филма на сайта на EveryBG Productions, евентуално публикуване чрез CD като приложение в списание „Железопътен транспорт”. II. Кратка техническа информация Камерата, с която снимаме е Sony HDR-FX1, в комплект с един статив. Заснема се в резолюция 1920х1080, което представлява Full HD, 25 Mbps. Крайния формат, в който ще бъде публикувано видеото е MP4 в три варианта – 1080p HD, 720p HD и 480p SD.III. График на работните етапиПърви етапПодготовката ще протече по възможност до 01.10.2010г.Втори етапЗаснемане на трасетата през Октомври 2010.Трети етапПост-продукция (монтаж) и публикуване на филма - Декември 2010.IV. Разпространение на видео материалаВсички материали ще бъдат предоставени за безвъзмездно обществено ползванечрез: • Страницата на EveryBG Productions, • Страницата на Асоциация „Приятели на железопътния транспорт”, • Списание „Железопътен транспорт”, • Страницата на БДЖ ЕАД. V. Оценка на качеството и рискове
  3. 3. • Поради специфични метеорологични обстоятелства е възможно наличието на водни капки по предното стъкло на локомотива, което не повлиява трайно на видео заснемането, но при дъжд заснемането не е възможно. • При определени условия е възможно обектът да не е добре осветен от слънчевата светлина.VI. Степен на обществена значимост от реализацията на проектаЧрез реализацията на проекта „През очите на машиниста” целим: • Популяризиране на възможностите на българския железопътен транспорт, неговата история и различни туристически линии. • Създаване на интерес към железопътният транспорт сред младото поколение и представяне на възможностите за различни видове туризъм. • Ще покажем Българските железници през различен поглед, което ще е интересно за зрителите. • Поради спецификата на обработката, която ще приложим на суровите материали, финално ще се получи един художествено-документален среднометражен филм посветен на Българските железници.

×