Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
 Etik sözcüğü yunanca “karakter”, “âdet”,“usul”,veya “gelenek” anlamına gelen“ETHOS” sözcüğünden türetilmiştir.ETİK
ETİK Etik, en genel anlamda DOĞRU-YANLIŞ, İYİ-KÖTÜ ile ilgilideğerler, ilkeler ve kurallar demektir. Etik, insanın kişi...
Etik, Bütün etkinlik ve amaçların yerli yerinekonulması; neyin yapılıp yapılmayacağının neyin istenip istenmeyeceğinin...
 Etik,insanların kendine ve diğer insanlarınkişiliklerine iyi davranmasıdır. İyi olmak için uymak zorunda hissettiğimane...
ETİK VE AHLAK Etik ve ahlak birbirinden farklıkavramlardır. Ancak çoğu zaman bukavramların aynı anlamda kullanıldığınıgör...
Etik kuramlar: Ahlakın özü,kökeni ve toplumsalyaşamdaki işlevi İnsanların birlikte yaşayabilmesiningerekleri Toplumsal ...
 Ahlak günlük yaşam içinde bireylerinnasıl yaşamaları gerektiğini inceayrıntılar içinde pratik açıdandüşünür.
 İnsan neye kime karşı ahlaklı olmalıdır? 1-Yaratana karşı ahlak 2-Varlığını borçlu olduğu doğaya karşı ahlak 3-Bireyi...
HUKUK VE AHLAKKURALLARININ FARKLILIKLARI Hukuk kuralları yazılıdır. Hukuk kuralları devlet tarafındanoluşturulur. Hukuk...
HUKUK VE ETİK KURALLARININBENZERLİKLERİHukuk ve Etik (ve de Din) aynı değerlere, ilkeleredayanır. Adalet (adil olma hakça...
Bunların içine/altına aşağıdaki davranışlarkonulabilir: OLUMLU OLUMSUZ- sözünde durmak - yalan söylemek- onurlu olmak - h...
KURALLARTÜRÜ KAYNAĞI UYMA NEDENİDİN TANRI İNANÇ-GÜNAHKORKUSUAHLAK TOPLUM VE VİCDAN İNANÇ-AYIPLANMAKORKUSUHUKUK DEVLET İNAN...
 Bütün denetim mekanizmaları yolsuzluk ortayaçıktıktan sonra onu tespit etmeye yöneliktir. Yolsuzluğu ortaya çıkmadan ön...
YOZLAŞMAKültüreAhlaki YozlaşmaToplumsal YozlaşmaPolitik YozlaşmaMesleYozlaşma
TOPLUMSAL YOZLAŞMA “Ahlaka aykırı” sayılan davranışlarıntoplumda yaygınlık ve saygınlıkkazanması Daha da ciddi olan ve b...
1-Ekonomik Sebepler: Bir ülkede ekonomininkötüye gidişi fertleri de etkiler.Zamanlayoksullaşma artabilir.Yoksulluk başta e...
2-Kamu Yapısı: Kamu halka hizmet verentüm devlet organlarıdır.Burada çalışanlarakamu görevlisi denir.Tüm yetki ve görevler...
 Toplum çıkarlarını kendi çıkarları önündetutmak, Kendilerini mali bakımdan başkalarınabağımlı kılacak bağlantılara girm...
Adam kayırmacılığıAkraba, eş-dost kayırmacılığı(Nepotizm),hemşehricilik,Siyasal kayırmacılık (siyasal patronaj)Hizmet kayı...
Kamusal Yozlaşma Çeşitleri(2)Verimsizlik, etkinsizlik, israfYetersiz hazırlanma,Sorumluluktan kaçma/sorumluluğu yaymaDeğiş...
Toplumsal Yozlaşmanın Nedenleri(3)3-Siyasal Sebepler:Siyasetin kişisel çıkarlara alet edilmesi,siyasetin dar bir kesimin e...
Toplumsal Yozlaşmanın Nedenleri(4)4-Toplumsal Sebepler: Eşitliğin zedelenmesikişilerin kendisini ifadesini kısıtlayabilir....
Örnekler, Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde eşi tarafındandarp edildiği iddia edilen Nebiye Özdemirkaldırıldığı hastanede haya...
 ADANA’da, zihinsel özürlü 15 yaşındakiİ.D.’ye tecavüz ettiği iddia edilen MehmetYazbahar (49), 12 yıl hapse mahkumedildi...
 GAZİANTEP (İHA) - Gaziantepte, gürültüyaptığı için ismini tahtaya yazdığıgerekçesiyle tartıştığı arkadaşını bıçaklaöldür...
 BURSA (İHA) - Bursada tartıştığı eşi eviterk edince bunalıma giren bir kadın, 1yaşındaki çocuğunu döverek hastaneliketti...
ETİK DEĞERLERE AYKIRI DAVRANIŞLARIN BEDELİBİREYSEL KURUMSAL TOPLUMSALİşini kaybetme Saygınlığını yitirme Yozlaşmanınkurums...
Tarihimizde Etik Lider Gerek etkileyici kişiliği,gerekse ahlakimeziyetleri ile dünyanın kalbine tahtkurmuş,eşsiz bir lide...
MESLEK ETİĞİ Günümüzde meslek etiğine olan ilginingiderek artmasının nedeni kimimesleklerde karşılaşılan etik sorunlarına...
 Toplumun gözünde düşmüş bir meslekgelişme potansiyelini kaybeder. Verimlilik ve kalitenin artması için mesleketiği gere...
 Meslek Etiği, özellikle doğrudan doğruyainsanla ilgili mesleklerde uyulmasıgereken davranış kurallarıdır.
Mesleki etik , Bireylere emreden, Onları şu ya da bu şekilde davranmayazorlayan Kişisel eğilimlerine bir sınır çizen ve...
 Meslek etiğinin temelinde insanlarlailişkiler yatar. Aynı meslekten bireylerin birbirleri ileilişkilerinde belli davran...
 Meslek etiğinin en önemli yanlarındanbiri,dünyanın neresinde olursan olsun,aynımeslekte çalışan bireylerin bu davranışku...
 Toplum içinde mesleki etik ilkelerinioluşturacak ve bu ilkelerin yürütülmesinidenetleyecek özel bazı guruplaragereksinim...
Mesleki etik kuralları olarak belirlenen,üyelerinin genel ve ortak olan davranışbiçimlerini tanımlayan ilkelerin dörttemel...
 Genel Müdürün emekli olduktan sonra şirketkurarak eski kurumundan ihale alması. Emekli tapucunun emlakçılık yapması. Ö...
Mesleki Etik İlkeler Adalet :Yöneticiler çalışanlarıngörev,yükümlülük ve sorumluluklarını eşitolarak dağıtmalıdır.Hak dağ...
 Güveni ortadan kaldıran en önemli davranış korku vegüvensizlik nedeniyle yalan söylemektir.Kişileryalandan uzak durarak ...
 Hukukun toplumda egemen kılınması,hukuküzerinde politik baskı olmaması,kişilere göre çiftestandartlı uygulanmaması,suçlu...
 Tarafsızlık: Çalışanların,tüm bireyleri kendikorkuları ve isteklerinin dışında,olduğu gibigörüp davranabilmesidir.Kamu ç...
İNSAN HAKLARI Bütün insanlar özgür, onur ve haklarbakımından eşit doğarlar Yaşamak, özgürlük ve kişi güvenliğiherkesin h...
 Herkes yasa önünde eşittir ve ayrımgözetilmeksizin yasanın korunmasından eşitolarak yararlanma hakkına sahiptir. Herkes...
 Kimsenin özel yaşamına, ailesinekonutuna ya da haberleşmesine keyfiolarak karışılamaz, şeref ve adınasaldırılamaz Herke...
 Evlenme sözleşmesi, ancak evleneceklerinözgür ve tam iradeleriyle yapılır Aile, toplumun, doğal ve temel unsurudur,topl...
 Hiç kimse bir derneğe girmeyezorlanamaz. Herkes, doğrudan veya serbestçe seçilmiştemsilciler aracılığı ile ülkesinin yö...
 Herkes eğitim hakkına sahiptir. Eğitim, enazından ilk ve temel eğitim aşamasındaparasızdır. İlköğretim zorunludur Herke...
 Yeterlik :İş hayatındaki yenilikleri takipetmek,kendini yenilemek en önemli mesleki etikkuralıdır.Alanında “uzman” , “ye...
 Saygı: İnsanın değeri ve onuru insan ilişkilerindeçok önemlidir.Saygı kişiden korkmak veyaçekinmek değildir.Saygı insanı...
 Hoşgörü : Yasalara ve kurallara aykırıolmadıkça,sevilmeyen ya da onaylanmayan şeyleretahammül göstermektir.Hoşgörü, karş...
 Laiklik : Din ve inançlar konusundaseçim,kişinin iç dünyasının en dokunulmazalanıdır ve öyle olmalıdır.Yönetici yetkisin...
 Emeğin Hakkını Verme : Emek, çalışanınkendisinden istenilen görevi yerinegetirmek için harcadığı kafa ve kolgücüdür ve k...
Etik değerlere uygun çalışma ortamıyaratmak için yapılması gerekenler ise: Etik değerlere bağlı kalmaya kararlı olmak Da...
İŞ YAŞAMINDA TEMEL ETİK DIŞIKONULAR İş kalitesini önemsememe Rüşvet isteme ya da verme Kurum varlıklarının kötü biçimde...
 İşyerinde hırsızlık yapma Kurumun olanaklarını kişisel amaçlar içinkullanma Kayıt ve raporlar üzerinde tahrifat yapma...
 Rakiplerle ilgili bilgilerini toplanmasındaetik dışı yöntemler kullanma Ürün sorumluluğunu ve güvenliğiniönemsememe Ça...
 Çalışanlara işkence – eziyet etme İş ilişkilerine politik düşünceler katma İşyerinde yaranma ve dalkavukluk yapma Cin...
 Çalışma arkadaşları ile ilgili söylentilerçıkarma ve dedikodu yapma Farklılıklara hoşgörülü davranmama Zimmet ve görev...
İnsanlar Neden Etik İlke veDeğerlere Aykırı Davranırlar? İyi niyetle Benlik güç gösterisi Aç gözlülük Arkadaşlık İdeo...
 Yasaların, kuralların ve yöntemlerinbilinmemesi Birlikte hareket etme Yalnızca emirleri yerine getirme Bulunduğu konu...
TÜRK KAMU GÖREVLİLERİ ETİK DAVRANIŞİLKELERİ Görevin ifası sırasından kamu hizmeti bilinci. Topluma hizmet bilinci. Hizm...
 Hediye alma ve çıkar elde etmenin önünegeçilmesi Kamu alan ve kaynaklarının kullanımı. İsrafın önlenmesi. Bağlayıcı a...
Meslek Etiği 1
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Meslek Etiği 1

9,702 views

Published on

 • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2F90ZZC ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/2F90ZZC ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Meslek Etiği 1

 1. 1.  Etik sözcüğü yunanca “karakter”, “âdet”,“usul”,veya “gelenek” anlamına gelen“ETHOS” sözcüğünden türetilmiştir.ETİK
 2. 2. ETİK Etik, en genel anlamda DOĞRU-YANLIŞ, İYİ-KÖTÜ ile ilgilideğerler, ilkeler ve kurallar demektir. Etik, insanın kişisel ve toplumsalyaşamdaki ahlaki sorunlarını ele alıpinceler.
 3. 3. Etik, Bütün etkinlik ve amaçların yerli yerinekonulması; neyin yapılıp yapılmayacağının neyin istenip istenmeyeceğinin neye sahip olunup neye sahipolunmayacağının bilinmesidir.
 4. 4.  Etik,insanların kendine ve diğer insanlarınkişiliklerine iyi davranmasıdır. İyi olmak için uymak zorunda hissettiğimanevi görev ve kurallardır Etik belirli bir davranışı değil,doğru olduğukabul edilen davranışı gösterir
 5. 5. ETİK VE AHLAK Etik ve ahlak birbirinden farklıkavramlardır. Ancak çoğu zaman bukavramların aynı anlamda kullanıldığınıgörmekteyiz.
 6. 6. Etik kuramlar: Ahlakın özü,kökeni ve toplumsalyaşamdaki işlevi İnsanların birlikte yaşayabilmesiningerekleri Toplumsal yaşamın kural ve değerleri Kişilerle toplum arasındaki ilişkiler Bireysel yaşamın amacı ve anlamıüstüne görüşleri dile getirir.
 7. 7.  Ahlak günlük yaşam içinde bireylerinnasıl yaşamaları gerektiğini inceayrıntılar içinde pratik açıdandüşünür.
 8. 8.  İnsan neye kime karşı ahlaklı olmalıdır? 1-Yaratana karşı ahlak 2-Varlığını borçlu olduğu doğaya karşı ahlak 3-Bireyin kendine karşı sorumlulukları 4-Diğer insanlarla ilişkilerinde ortaya çıkanahlak "Kuşkusuz biz Âdem oğlunu şerefli kıldık" (el-İsrâ 17/70)
 9. 9. HUKUK VE AHLAKKURALLARININ FARKLILIKLARI Hukuk kuralları yazılıdır. Hukuk kuralları devlet tarafındanoluşturulur. Hukuk kuralları devlet tarafındanuygulanır. Hukuk kurallarının yaptırımı maddidir. Hukuk kuralları olumsuz durumları, yanisuçu tanımlar.
 10. 10. HUKUK VE ETİK KURALLARININBENZERLİKLERİHukuk ve Etik (ve de Din) aynı değerlere, ilkeleredayanır. Adalet (adil olma hakça davranma) Eşitlik-Tarafsızlık (eşit davranma,nesnellik,ehliyeti-liyakatı esas alma) Doğruluk-Dürüstlük (içi dışı bir olma, “hilesiz”olma) Sorumluluk (bencillik ve kişisel çıkarlardan uzakolma, sorumlu davranma)
 11. 11. Bunların içine/altına aşağıdaki davranışlarkonulabilir: OLUMLU OLUMSUZ- sözünde durmak - yalan söylemek- onurlu olmak - hile yapmak- açık olmak - hırsızlık yapmak- tutarlı olmak - hasetlik yapmak- kişisel bütünlük - dedikodu yapmak- insancıl olmak, insanlara - açgözlü olmakyardımcı olmak - dalkavukluk- emaneti ehline teslim etmek - rüşvet almakBu örnekler çoğaltılabilir, ancak tüm bunların özü, 4 temel değer veilkede toplanır.
 12. 12. KURALLARTÜRÜ KAYNAĞI UYMA NEDENİDİN TANRI İNANÇ-GÜNAHKORKUSUAHLAK TOPLUM VE VİCDAN İNANÇ-AYIPLANMAKORKUSUHUKUK DEVLET İNANÇ-MADDİYAPTIRIM KORKUSU
 13. 13.  Bütün denetim mekanizmaları yolsuzluk ortayaçıktıktan sonra onu tespit etmeye yöneliktir. Yolsuzluğu ortaya çıkmadan önlemeye yönelikbir araç gerekli: ETİK
 14. 14. YOZLAŞMAKültüreAhlaki YozlaşmaToplumsal YozlaşmaPolitik YozlaşmaMesleYozlaşma
 15. 15. TOPLUMSAL YOZLAŞMA “Ahlaka aykırı” sayılan davranışlarıntoplumda yaygınlık ve saygınlıkkazanması Daha da ciddi olan ve bunlara yol açansorun, artık neyin ahlaklı neyin ahlaksızolduğu konusundaki ölçülerin yitirilmeyebaşlamasıdır. Ahlaklı ve ahlaksızdavranışı birbirinden ayırmakta zorlukçekilmektedir.
 16. 16. 1-Ekonomik Sebepler: Bir ülkede ekonomininkötüye gidişi fertleri de etkiler.Zamanlayoksullaşma artabilir.Yoksulluk başta eğitimolmak üzere pek çok alanı etkiler.Fiziksel veruhsal anlamda sağlıklı bireyler yetişmesigüçleşeceğinden ahlaki yozlaşmanın altyapısı oluşur.Toplumsal Yozlaşmanın Nedenleri(1)
 17. 17. 2-Kamu Yapısı: Kamu halka hizmet verentüm devlet organlarıdır.Burada çalışanlarakamu görevlisi denir.Tüm yetki ve görevlerkamu (halk)yararına kullanılmalıdır.Toplumsal Yozlaşmanın Nedenleri(2)
 18. 18.  Toplum çıkarlarını kendi çıkarları önündetutmak, Kendilerini mali bakımdan başkalarınabağımlı kılacak bağlantılara girmemek, Tarafsız olmak, Hesap verebilir olmak, Saydamlık, Açıklık ve dürüstlük, davranışlarla bu ilişkileriyaşatmak.” şeklinde tanımlanabilir.Kamu Yönetiminde Etik Davranış
 19. 19. Adam kayırmacılığıAkraba, eş-dost kayırmacılığı(Nepotizm),hemşehricilik,Siyasal kayırmacılık (siyasal patronaj)Hizmet kayırmacılığıLobicilikAracılar yoluyla işlerin yürütülmesiRant kollama ve vurgunculukRüşvet ,zimmetHediye almaKamusal Yozlaşma Çeşitleri(1)
 20. 20. Kamusal Yozlaşma Çeşitleri(2)Verimsizlik, etkinsizlik, israfYetersiz hazırlanma,Sorumluluktan kaçma/sorumluluğu yaymaDeğişime gönülsüzlük/direnç
 21. 21. Toplumsal Yozlaşmanın Nedenleri(3)3-Siyasal Sebepler:Siyasetin kişisel çıkarlara alet edilmesi,siyasetin dar bir kesimin elinde tekelleşmesi,Siyasi kayırmacılık , rüşvet, yozlaşmaya nedenolur.
 22. 22. Toplumsal Yozlaşmanın Nedenleri(4)4-Toplumsal Sebepler: Eşitliğin zedelenmesikişilerin kendisini ifadesini kısıtlayabilir.Buhuzursuzluk toplumda çatışma veyozlaşma yaratırEğitimsizlik,Aile yapısı,sınıf farkları,tüketimalışkanlıklarıKadına ve çocuğa şiddetAlkollü araç kullanımıTöre cinayetleri
 23. 23. Örnekler, Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde eşi tarafındandarp edildiği iddia edilen Nebiye Özdemirkaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. R.Özdemir’in, eşi Nebiye Özdemir’in kardeşiSongül Ö. (31) ile de aynı evde dini nikahlayaşadığı öne sürüldü. ERZURUM (İHA) - Erzurumun Oltu İlçesindekendisine ait arazide hayvanların izinsizotlatılmasına öfkelenen vatandaş, sustalı ileüç adet sığırı bıçakladı.
 24. 24.  ADANA’da, zihinsel özürlü 15 yaşındakiİ.D.’ye tecavüz ettiği iddia edilen MehmetYazbahar (49), 12 yıl hapse mahkumedildi. 12 yıl hapse mahkûm edilentecavüzcüye, kaçtığı için ceza indirimiuygulanmadı. Samsun’da, 21 yaşındaki Ali Bayram ilezorla ve imam nikahı ile evlendirilen 17yaşındaki N.K., düğünde takılan takılarlabirlikte ortadan kayboldu.
 25. 25.  GAZİANTEP (İHA) - Gaziantepte, gürültüyaptığı için ismini tahtaya yazdığıgerekçesiyle tartıştığı arkadaşını bıçaklaöldürdüğü iddiasıyla yargılanan öğrenci, 8yıl 4 ay hapisle cezalandırıldı. ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehirin Günyüzüİlçesinde, arkadaşına olan borcunu 100YTLyi fotokopiyle 44 adet çoğaltaraködeyen şahıs yakalandı.
 26. 26.  BURSA (İHA) - Bursada tartıştığı eşi eviterk edince bunalıma giren bir kadın, 1yaşındaki çocuğunu döverek hastaneliketti. BİLECİK (İHA) - Bilecikin Gölpazarıİlçesinde soba yakmadığı için tartıştığıkızını bıçaklayan baba gözaltına alındı.
 27. 27. ETİK DEĞERLERE AYKIRI DAVRANIŞLARIN BEDELİBİREYSEL KURUMSAL TOPLUMSALİşini kaybetme Saygınlığını yitirme YozlaşmanınkurumsallaştırılmasıSaygınlığını kaybetme Müşterisini kaybetme Etik değerlerin öneminiyitirmesiToplumdan soyutlanma İmajının zedelenmesi Olumsuz davranışlarınyaygınlaşmasıGüvenirliğini yitirme İşbirliğinin zayıflaması Kamu Görev. güvensizlikKişisel benliğin zarargörmesiGrup çalışmalarınınetkililiğini yitirmesiEkonomide düşüşMesleksel ve örgütselbağlılığın zayıflamasıKurum içi iletişiminzarar görmesiKültürel yozlaşmaÖzsaygının yitirilmesi Örgütsel bağlılığınzayıflamasıVerimliliğin düşmesiÇalışma arkadaşlarıylailişkilerin bozulmasıKişisel imajın bozulması
 28. 28. Tarihimizde Etik Lider Gerek etkileyici kişiliği,gerekse ahlakimeziyetleri ile dünyanın kalbine tahtkurmuş,eşsiz bir liderdir.Çökme arifesindeolan,kölelik tehdidiyle karşı karşıya kalanbir imparatorluğun milletini esarettenkurtarmak için, milli kurtuluş hareketinibaşlatmıştır ve özgür TürkiyeCumhuriyetini kurmuştur..
 29. 29. MESLEK ETİĞİ Günümüzde meslek etiğine olan ilginingiderek artmasının nedeni kimimesleklerde karşılaşılan etik sorunlarınartmasıdır (Tepe,2000,1). Bir meslek üyesinin yaptıkları diğermeslektaşlarını da yakından ilgilendirir. Yanlış davranış sadece o kişiyi küçükdüşürmez,toplumun o mesleğe saygısınıyitirmesiyle de sonuçlanır
 30. 30.  Toplumun gözünde düşmüş bir meslekgelişme potansiyelini kaybeder. Verimlilik ve kalitenin artması için mesleketiği gereklidir. Meslek etiği genel ahlak kurallarıylabirlikte mesleki bilgi ve standardizasyoniçin gerekli uzmanlığın sorumluluğunu daalmayı gerektirir.
 31. 31.  Meslek Etiği, özellikle doğrudan doğruyainsanla ilgili mesleklerde uyulmasıgereken davranış kurallarıdır.
 32. 32. Mesleki etik , Bireylere emreden, Onları şu ya da bu şekilde davranmayazorlayan Kişisel eğilimlerine bir sınır çizen ve dahaileri gitmelerine engel olan kurallardanoluşmuştur
 33. 33.  Meslek etiğinin temelinde insanlarlailişkiler yatar. Aynı meslekten bireylerin birbirleri ileilişkilerinde belli davranış kalıplarınauymaları meslek etiğinin gereğidir.
 34. 34.  Meslek etiğinin en önemli yanlarındanbiri,dünyanın neresinde olursan olsun,aynımeslekte çalışan bireylerin bu davranışkurallarına uygun davranmalarının gerekliolmasıdır. (Kuçuradi,1988,21).
 35. 35.  Toplum içinde mesleki etik ilkelerinioluşturacak ve bu ilkelerin yürütülmesinidenetleyecek özel bazı guruplaragereksinim vardır. Mesleki guruplar ne kadar sağlam veörgütlü olurlarsa,mesleki etik de o kadargelişir ve saygınlık kazanır.
 36. 36. Mesleki etik kuralları olarak belirlenen,üyelerinin genel ve ortak olan davranışbiçimlerini tanımlayan ilkelerin dörttemel işlevi vardır.1. Yetersiz ve ilkesiz üyeleri ayırmak2. Meslek içi rekabeti düzenlemek3. Hizmet ideallerini korumak4. Grubun diğer üyeleri ve toplumarasındaki ilişkileri düzenlemek
 37. 37.  Genel Müdürün emekli olduktan sonra şirketkurarak eski kurumundan ihale alması. Emekli tapucunun emlakçılık yapması. Öğretmenin kendi öğrencilerine özel dersvermesi. İl milli eğitim müdürünün yeğenini, okulun kayıtsınırları içinde olmamasına rağmen, şehrin enmeşhur ilkokuluna kaydettirmesi. Merkez Bankası başkanının devalüasyonolacağını yakınlarına haber vermesi İmar müdürünün yapılacak imar değişikliği ileyeşil alanın ticaret alanına dönüştürüleceğini biryakınına haber vermesi. Kurumla iş ilişkisi içinde olan bir firmanın, kurumyöneticisinin çocuğuna burs vermesi.
 38. 38. Mesleki Etik İlkeler Adalet :Yöneticiler çalışanlarıngörev,yükümlülük ve sorumluluklarını eşitolarak dağıtmalıdır.Hak dağıtırken adaletinolmaması durumunda zarar gören budurumun düzeltilmesini bekler. Dürüstlük ve Doğruluk: Doğru sözlülük vegüvenilirliği ifade eder.İçten ve dürüstdavranmayanlar kendi sonlarınıhazırlarlar.
 39. 39.  Güveni ortadan kaldıran en önemli davranış korku vegüvensizlik nedeniyle yalan söylemektir.Kişileryalandan uzak durarak astlarına ve üstlerine tam birgüven sağlamak zorundadır. Yasallık: Her türlü mal ve hizmetin üretiminde veçalışanlarla ilgili problemlerin çözümünde yasalarabağlı kalmak mesleki etik ilkelerdendir.Hukuken suç teşkil eden emirlerin yerine getirilmemesikonusunda yöneticiler kesin tavır içindeolmalıdır.Emirlerin hukuka aykırılığı da üst yönetimehatırlatılmalıdır.
 40. 40.  Hukukun toplumda egemen kılınması,hukuküzerinde politik baskı olmaması,kişilere göre çiftestandartlı uygulanmaması,suçlunun kısa süredeyakalanıp cezalandırılması,yargısız infaz veuygulama yapılmaması toplumagüven,huzur,mutluluk ve rahatlık verir. Mesleğe Bağlılık: Kişinin yaptığı işi en iyi şekilde veönemseyerek yapması,kendini ve diğermeslektaşlarını eğitimlerle geliştirmesidir.Kişininişini sevmesine,huzurlu ve verimli çalışmasına ,oişyerinde kalmak istemesine katkıda bulunur.
 41. 41.  Tarafsızlık: Çalışanların,tüm bireyleri kendikorkuları ve isteklerinin dışında,olduğu gibigörüp davranabilmesidir.Kamu çalışanlarıvatandaşlarla ilişkilerinde özellikle siyasaltarafsızlıkla davranmalıdır.Yöneticilerinçalışanlara taraflı davranması adalet ve güvenduygusunun zedelenmesine yol açar. İnsan Hakları: İnsanın insan olması nedeniylesahip olduğu dokunulamaz,devredilemez vevazgeçilemez haklara saygılı olmak önceliklidir.
 42. 42. İNSAN HAKLARI Bütün insanlar özgür, onur ve haklarbakımından eşit doğarlar Yaşamak, özgürlük ve kişi güvenliğiherkesin hakkıdır Hiç kimse kölelik veya kulluk altındabulundurulamaz, kölelik ve köle ticareti hertürlü biçimde yasaktır Hiç kimseye işkence yapılamaz, zalimce,insanlık dışı veya onur kırıcı davranışlardabulunulamaz ve ceza verilemez.
 43. 43.  Herkes yasa önünde eşittir ve ayrımgözetilmeksizin yasanın korunmasından eşitolarak yararlanma hakkına sahiptir. Herkesin anayasa ya da yasayla tanınmıştemel haklarını çiğneyen eylemlere karşı yetkiliulusal mahkemeler eliyle etkin bir yargı yolunabaşvurma hakkı vardır Hiç kimse keyfi olarak yakalanamaz,tutuklanamaz ve sürgün edilemez Kendisine bir suç yüklenen herkes, savunmasıiçin gerekli olan tüm güvencelerin tanındığıaçık bir yargılama sonunda, yasaya göre suçluolduğu saptanmadıkça, suçsuz sayılır.
 44. 44.  Kimsenin özel yaşamına, ailesinekonutuna ya da haberleşmesine keyfiolarak karışılamaz, şeref ve adınasaldırılamaz Herkesin bir devletin toprakları üzerindeserbestçe dolaşma ve oturma hakkıvardır. Herkes , kendi ülkesi de dahil olmaküzere, herhangi bir ülkeden ayrılmak veülkesine yeniden dönmek hakkına sahiptir Yetişkin her erkeğin ve kadının, ırk,yurttaşlık veya din bakımlarından herhangibir kısıtlamaya uğramaksızın evlenme ve
 45. 45.  Evlenme sözleşmesi, ancak evleneceklerinözgür ve tam iradeleriyle yapılır Aile, toplumun, doğal ve temel unsurudur,toplum ve devlet tarafından korunur. Herkesin tek başına veya başkalarıyla ortaklaşamülkiyet hakkı vardır. Herkesin düşünce, vicdan ve din özgürlüğünehakkı vardır. Herkesin düşünce ve anlatım özgürlüğüne hakkıvardır Herkesin silahsız ve saldırısız toplanma, dernekkurma ve derneğe katılma özgürlüğü vardır
 46. 46.  Hiç kimse bir derneğe girmeyezorlanamaz. Herkes, doğrudan veya serbestçe seçilmiştemsilciler aracılığı ile ülkesinin yönetiminekatılma hakkına sahiptir. Herkesin ülkesinin kamu hizmetlerindeneşit olarak yararlanma hakkı vardır Herkesin, herhangi bir ayrımgözetmeksizin, eşit iş için eşit ücrete hakkıvardır. Anaların ve çocukların özel bakım veyardım görme hakları vardır.
 47. 47.  Herkes eğitim hakkına sahiptir. Eğitim, enazından ilk ve temel eğitim aşamasındaparasızdır. İlköğretim zorunludur Herkesin, kişiliğinin serbestçe ve tamgelişmesine olanak veren topluma karşıödevleri vardır.
 48. 48.  Yeterlik :İş hayatındaki yenilikleri takipetmek,kendini yenilemek en önemli mesleki etikkuralıdır.Alanında “uzman” , “yetkili” olmaktoplumsal statü kazandırır.Bu nedenle meslekelemanları iyi bir eğitimden geçmelidir.Yeterlikaynı zamanda sorumluluk alabilmek,inisiyatifkullanabilmektir.Kişilerin üstlerine hesap vermesi“sorumlu olma”sı ,bir işi yapmayı üstlenmesi“sorumluluk alması” olarak ifade edilir.Sorumluluk,görevin istenilen kalite ve miktarda yerinegetirilmesidir.
 49. 49.  Saygı: İnsanın değeri ve onuru insan ilişkilerindeçok önemlidir.Saygı kişiden korkmak veyaçekinmek değildir.Saygı insanın kişiliği vebiricikliğini fark etmek demektir. Sevgi:İnsanın kendisi ve başkalarıyla olumlu veyaratıcı ilişki kurması demektir.Sevgisorumluluğu,ilgi ve bakımı,saygı vebilgiyi,başkasının gelişme yetişmesi için deistekli olmayı içerir.Yoğun stres altındaçalışabilmeye dayanıklılığın temeli mesleksevgisidir.
 50. 50.  Hoşgörü : Yasalara ve kurallara aykırıolmadıkça,sevilmeyen ya da onaylanmayan şeyleretahammül göstermektir.Hoşgörü, karşımızdaki ileempati içinde olmayı,belli sınırlar içinde ona kusurludavranma hakkı tanımayı ifade eder.Hoşgörüde içhesaplaşma daima olmalıdır ki yerini ilkesizlik vebağnazlığa bırakmasın.Açıklık : Karşılıklı iletişimi gerektirir.Yöneticiler açıkdavranabilmeli,eleştirilere de açıkolmalıdırlar.Eleştiriler,çıkarsız,somut , kişiye ve oolaya özel olmalıdır.
 51. 51.  Laiklik : Din ve inançlar konusundaseçim,kişinin iç dünyasının en dokunulmazalanıdır ve öyle olmalıdır.Yönetici yetkisinidinden değil halktan alır.Laiklikte herkes istediğidine ve inanca sahip olabilir.Yöneticilerçalışanların din ve inanç özgürlüğünekarışmamalıdır ve bu özgürlüğükısıtlamamalıdır. Tutumluluk: İşyerindeki kaynakların amaçlarauygun tüketilmesi,araç ve gereçlerin kullanışlı velüksten uzak seçilmesini ifade eder.Yöneticilerinen önemli sorunu kırtasiyeciliğin azaltılmasıdır.
 52. 52.  Emeğin Hakkını Verme : Emek, çalışanınkendisinden istenilen görevi yerinegetirmek için harcadığı kafa ve kolgücüdür ve karşılığı işyerinin yaptığıödemedir.Ödeme harcanan emeğin hakettiği değeri karşılamalıdır. Olumlu İnsan İlişkileri:Girişkenlik,nezaket,ince düşünceliolmak,dinlemesini bilmek,önemliyiönemsizden ayırt etmek
 53. 53. Etik değerlere uygun çalışma ortamıyaratmak için yapılması gerekenler ise: Etik değerlere bağlı kalmaya kararlı olmak Davranışlarla örnek olmak İşyerinin ve mesleğin etik kurallarını belirlemek Etik değerleri açıkça belirtmek Çalışanları eğitmek Açık iletişimi desteklemek Tutarlı olmak
 54. 54. İŞ YAŞAMINDA TEMEL ETİK DIŞIKONULAR İş kalitesini önemsememe Rüşvet isteme ya da verme Kurum varlıklarının kötü biçimde kullanımı İşyerinde ayrımcılık yapma Özel yaşama müdahale etme Çevre kirliliğine duyarsız kalma
 55. 55.  İşyerinde hırsızlık yapma Kurumun olanaklarını kişisel amaçlar içinkullanma Kayıt ve raporlar üzerinde tahrifat yapma Hediye alma ve ağırlama Yanlış bilgilendirme ya da bilgi saklama Yerel yetkililerle etik dışı ilişkiler kurma Çıkar çatışmalarına girme Ticari ya da mesleki sırları sızdırma
 56. 56.  Rakiplerle ilgili bilgilerini toplanmasındaetik dışı yöntemler kullanma Ürün sorumluluğunu ve güvenliğiniönemsememe Çalışanlara eşit davranmama Ast – üst ya da çalışma arkadaşlarınısömürme İşyerinde arkadaşlarını yıldırma -korkutma Görevini ihmal etme İşyerinde bencil davranma
 57. 57.  Çalışanlara işkence – eziyet etme İş ilişkilerine politik düşünceler katma İşyerinde yaranma ve dalkavukluk yapma Cinsel tacizde bulunma Hakaret ya da küfür etme, argo bir dilkullanma Yetkisini kötüye kullanma Alkol ve uyuşturucu kullanma
 58. 58.  Çalışma arkadaşları ile ilgili söylentilerçıkarma ve dedikodu yapma Farklılıklara hoşgörülü davranmama Zimmet ve görevin suistimali
 59. 59. İnsanlar Neden Etik İlke veDeğerlere Aykırı Davranırlar? İyi niyetle Benlik güç gösterisi Aç gözlülük Arkadaşlık İdeolojik inanç ve adanma Kişisel ya da ailevi kazançsağlama Ekonomik sorunlar ve baskılar Acil gereksinmeler
 60. 60.  Yasaların, kuralların ve yöntemlerinbilinmemesi Birlikte hareket etme Yalnızca emirleri yerine getirme Bulunduğu konumu korumak endişesi Kısa yoldan köşeyi dönme Servet açlığı Hırs
 61. 61. TÜRK KAMU GÖREVLİLERİ ETİK DAVRANIŞİLKELERİ Görevin ifası sırasından kamu hizmeti bilinci. Topluma hizmet bilinci. Hizmet standartlarıyla uyum. Amaç ve Misyona bağlılık. Bütünlük ve Tarafsızlık. Saygınlık ve güven. Ilımlılık ve Saygı. Yetkili Makamlara Bildirim. Çıkar çatışmalarından kaçınma
 62. 62.  Hediye alma ve çıkar elde etmenin önünegeçilmesi Kamu alan ve kaynaklarının kullanımı. İsrafın önlenmesi. Bağlayıcı açıklamalar ve düzmece beyan. Beyan, şeffaflık ve katılım. Hesap verme konusundaki yöneticininsorumluluğu. Eski kamu görevlileri ile ilişkiler. Mal beyanı Çıkar sağlamak için görev ve yetkilerinkötüye kullanılmaması.

×