Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Topik2 Penghantaran

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

Topik2 Penghantaran

 1. 1. B. Electrical Engineering, UiTM Seberang Perai, Pulau Pinang.
 2. 2. Ir. Muhammad Arkam B. Che Munaaim, P.Eng, IntPE B. Elec. Eng (Hons), UTM, Dip. Elec. Eng. (Power), UTM Electrical Professional Engineer, MIEM, MIEEE, MIET, ASEAN Eng, APEC Eng. E-Mail: [email_address] H/P Number: +6016-335 7727 Director (Electrical), Jurutera Perunding AZFA Sdn. Bhd, Shah Alam, Selangor. Resident Engineer (Mechanical & Electrical), Mega Jati Consult Sdn. Bhd. for Project Design & Build of Advanced Technology Centre (ADTEC) Taiping, Perak. Technical Advisory Committee (TAC), Electronic Industries, Institute Kemahiran Belia Negara (IKBN) Bukit Mertajam, Seberang Perai, Penang. Lecturer, Power System, University Of Technology MARA, Seberang Perai, Penang.
 3. 3. Durations Projects Client/Company Designation 6/4/99 5/5/99 Shah Alam (E) 132/33/11kV substation Tenaga Nasional Berhad Multi Discovery Sdn. Bhd. Trainee Technician 10/5/99 7/6/99 Lumut Extension 132/11kV substation Tenaga Nasional Berhad Trainee Technician 28/10/99 29/11/99 Tanjung Kupang 132/11kV substation, Johor. Tenaga Nasional Berhad Technician July 2000 Paroi 275/132 kV substation, Negeri Sembilan. Tenaga Nasional Berhad/ ANSALDO Testing Engineer Aug. 2000 14/9/2000 Kulim Hi-Tech Park (132kV Power Plant & Substation) Kedah. Northern Utility Resources ELIN Commissioning Engineer 8/10/00 16/11/00 Seelong 132/11 kV substation, Johor. Tenaga Nasional Berhad Mahkota Technologies S/B Testing Engineer 19/11/00 Matrix Power Sdn. Bhd. (Factory Test), Selangor. Multi Discovery Sdn. Bhd. Testing Engineer December 2000 Kg. Subang 132/33/11kV substation, Selangor. Tenaga Nasional Berhad Multi Discovery Sdn. Bhd. Testing Engineer January 2001 Merck 33 kV substation (Factory-KHTP), Kedah. Tenaga Nasional Berhad Testing Engineer February 2001 Gurun HVDC 110kV Substation, Kedah. Tenaga Nasional Berhad Testing Engineer
 4. 4. Mar 2001 May 2001 IKBN Pagoh, Johor, Electrical contractor. Min. Youths & Sports. Usrahlite Engineering S/B Electrical Engineer May 2001 May 2003 IKBN seberang Prai, Penang, M & E contractor. Min. Youths & Sports. Mega Nine Sdn. Bhd. Project Engineer June 2003 Mar 2004 TUDM Western Hill, Penang. Full-package main contractor. Min. Defense Malaysia Rasma Corporation S/B Project Engineer April 2004 – January 2005 Tendering, Controlling, Evaluating, Supervising, Claim, Reporting & Meeting. Rasma Corporation Sdn. Bhd. & Mega Nine Sdn. Bhd. Senior Project Engineer January 2005- 31 March 2006 Tendering, Controlling, Evaluating, Supervising, Reporting & Meeting for Tabung Haji Switchgear Project & TUDM Sukhoi. Rasma Corporation Sdn. Bhd. & Mega Nine Sdn. Bhd. Senior Project Engineer 1 st January 2007-Present Membina dan menyiapkan Sekolah Menengah Bertam Kepala Batas & Cadangan Pembangunan Kompleks Sukan For University Islam Antarabangsa Kuantan. The Ministry Of Education University Islam Antarabangsa Engineer 1 st October 2007-Present Cadangan Merekabentuk, Membina & Menyiapkan Pusat Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC) Di Atas PT 15643 Kamunting Raya, Mukim Asam Kubang, Daerah Larut Matang, Perak D.R. The Ministry Of Human Resources, Malaysia Resident Engineer (Mechanical & Electrical)
 5. 6. WEEK CHAPTER SUB-CHAPTER 1 & 2 (8 hrs) <ul><li>Introduction To Power System Engineering </li></ul><ul><li>Generation </li></ul><ul><li>Sejarah Industri Kuasa Di Malaysia </li></ul><ul><li>Keperluan Asas Sistem Kuasa </li></ul><ul><li>Perkakasan Dalam Sistem Kuasa </li></ul><ul><li>Penjanaan, penukaran tenaga. </li></ul><ul><li>Penjanaan Kuasa Elektrik </li></ul><ul><li>Punca-Punca Tenaga </li></ul><ul><li>Asas Penghasilan Elektrik </li></ul><ul><li>Magnet, pengalir, penebat, fluks. </li></ul><ul><li>-Stesen Penjana Terma, Nuklear, Minyak, Arang Batu, Diesel, Turbin Gas, Hidro, Kitar Padu, Solar </li></ul><ul><li>Peristiwa Penting Industri Kuasa Di Malaysia. </li></ul>
 6. 7. COURSE OUTLINE: SELECTED TOPIC EEE603 POWER SYSTEM WEEK CHAPTER SUB-CHAPTER 3 & 4 (8 hrs) <ul><li>Transmission </li></ul><ul><li>HVDC Transmission </li></ul><ul><li>Kabel </li></ul><ul><li>Talian Penghantaran </li></ul><ul><li>Voltan Dalam Sistem Penghantaran </li></ul><ul><li>Jenis-Jenis Talian </li></ul><ul><li>Perkakas Talian Penghantaran </li></ul><ul><li>Sistem Grid Nasional </li></ul><ul><li>Talian Penghantaran DC </li></ul><ul><li>Jenis-Jenis Perlindungan </li></ul><ul><li>Kebaikan dan Keburukan Sistem Grid Nasional </li></ul>
 7. 8. COURSE OUTLINE: SELECTED TOPIC EEE603 POWER SYSTEM WEEK CHAPTER SUB-CHAPTER 5 (8 hrs) <ul><li>Distribution </li></ul><ul><li>High Voltage Distribution </li></ul><ul><li>Medium Voltage Distribution </li></ul><ul><li>Low Voltage Distribution </li></ul><ul><li>Lighting Protection & Earthing System </li></ul><ul><li>Perlindungan & Pembumian </li></ul><ul><li>Switchgear: Air Circuit Breaker, Vacuum Circuit Breaker, Gas Circuit Breaker (Gas Insulation Switchgear), Oil Circuit Breaker </li></ul><ul><li>Transformers: Oil Transformer, Cast Resin Transformer. </li></ul><ul><li>Protection Relays: Over current, Earth Fault, Differential Relay, REF & Standby Earth Fault Relay. </li></ul><ul><li>Capacitor Bank </li></ul><ul><li>- Lightning Protection Systems </li></ul>
 8. 9. <ul><li>Rujukan : </li></ul><ul><li>Pemasangan & Penyenggaraan Elektrik, Edisi Kedua: Abd Samad Hanif 1994 </li></ul><ul><li>Panduan Peraturan IEE Edisi 15, A. Parameswaran & Yahya Emat 1992 </li></ul><ul><li>Pemasangan Elektrik, Soal Jawab Berdasarkan Peraturan IEE, Abd Samad Hanif 1996 </li></ul><ul><li>Laporan Latihan Jurutera Elektrik Kompeten Suruhanjaya Tenaga Malaysia, Ir Muhammad Arkam, 2006 </li></ul><ul><li>Peraturan-Peraturan Bagi Pemasangan Elektrik, IEE Edisi-16, 1998 </li></ul><ul><li>Protective Relays: Application Guide, GEC Measurement, 1990 </li></ul><ul><li>Power System Protection & Switchgear, John Wiley & Sons, 1987 </li></ul>
 9. 10. <ul><li>Rujukan : </li></ul><ul><li>Electrical Machines, Drives & Power System, Prentice Hall </li></ul><ul><li>Electrical Installation Works, TG Francis </li></ul><ul><li>High Voltage Engineering, Kuffel & Abdullah </li></ul><ul><li>High Voltage Technology, Alston </li></ul><ul><li>Introduction To Power Electronics, Daniel W Hart, 1997 </li></ul><ul><li>Electric Energy System Theory, An Introduction, 2 nd Ed, McGraw-Hill Book Co, NY, 1982 </li></ul><ul><li>Electric Power System, 3 rd Ed, John Wiley & Sons, 1988 </li></ul>
 10. 11. <ul><li>Rujukan : </li></ul><ul><li>Panduan Pendawaian Elektrik Domestik, Md Nasir Abd Manan, 2005 </li></ul><ul><li>BM Weedy, Electric Power System, 3 rd Ed John & Wiley, 1979 </li></ul><ul><li>WD Stevenson, Elements Of Power System Analysis, 3 rd Ed, McGraw Hill, 1975 </li></ul><ul><li>SA Nasar, Electric Energy System, Prentice Hall International, 1996 </li></ul><ul><li>T.Tamsir, Pengenalan Sistem Kuasa, Unit Penerbitan Akademik, UTM, 1990 </li></ul><ul><li>William D Stevenson Jr. Elements Of Power System Analysis, Fourth Ed, McGraw Hill Book Co, New York, 1982 </li></ul>
 11. 12. <ul><li>Rujukan : </li></ul><ul><li>Vincent Del Toro, Electric Power Systems, Prentice Hall International Ed, New Jersey, 1992 </li></ul><ul><li>JD Glover & M Sharma, Power System Analysis And Design (With Personal Computer Applications) 2 nd Ed, PWS Publishing Co., Boston, 1994 </li></ul><ul><li>OI Elgerd, Electric Energy System Theory, An Introduction, 2 nd Ed, McGraw Hill Book Co, New York, 1982 </li></ul>
 12. 13. Voltan Dalam Sistem Penghantaran Extra Low Voltage Below 120V AC Low Voltage Between 120V to 600V AC Medium Voltage Between 2.4kV to 69kV High Voltage Between 115kV to 230kV Extra High Voltage Between 345kV to 765kV Ultra High Voltage Above 1000kV Talian Pendek Sehingga 80KM Talian Sederhana Panjang 80KM hingga 240KM Talian Panjang Melebihi 240KM
 13. 15. <ul><li>Kabel merupakan media yang amat penting dalam pemasangan elektrik. </li></ul><ul><li>Perantaraan sambungan bagi membekalkan elektrik dari punca ke beban. </li></ul><ul><li>Kabel berbeza-beza kerana keadaan berbeza-beza. </li></ul><ul><li>Pemilihan kabel perlu tepat untuk keselamatan dan kos efektif, di samping pengoperasian. </li></ul>
 14. 18. <ul><li>Keupayaan membawa tenaga elektrik dengan cekap. Susut voltan tidak melebihi 2.5% voltan bekalan seperti dalam peraturan IEE 522-8. </li></ul><ul><li>Selamat pada tempat yang ingin di pasang. Penebat mesti bersesuaian dengan persekitaran. Setiap penebat mempunyai suhu maksimum yang ia mampu bertahan. </li></ul><ul><li>Harga yang berpatutan dengan kos. </li></ul>
 15. 19. <ul><li>Biasanya, kadaran arus kabel di gandakan dua kali kadaran arus beban penuh motor itu. </li></ul><ul><li>Sebuah motor 4HP/240V memerlukan arus sebanyak (4x746/240)=12.4A </li></ul><ul><li>Arus hendaklah diambil pada kadaran 24A (2 kali ganda) bagi mengatasi perubahan arus yang tidak menentu semasa motor dihidupkan. </li></ul><ul><li>Begitu juga jika melibatkan motor 3 fasa. </li></ul>
 16. 21. <ul><li>Kabel mempunyai 3 bahagian utama: Pengalir, penebat dan perlindungan mekanik. </li></ul><ul><li>Jika mempunyai 2 bahagian sahaja iaitu pengalir dan penebat, ia disebut dawai atau pengalir sahaja. </li></ul>
 17. 22. <ul><li>Teras ialah pengalir yang dikelilingi oleh penebat. Bilangan teras boleh jadi 1, 2, 3, 4, 5, 7 dan seterusnya. </li></ul><ul><li>Lapisan kedua pembalut pengalir atau lapisan sesudah penebat. Boleh di buat dari penebat atau logam. </li></ul><ul><li>Fungsinya sebagai perlindungan mekanik dan kimia. </li></ul>Sarung Kabel:
 18. 23. Lembar: <ul><li>Lembar ialah bilangan pengalir pada sesuatu teras kabel. Lembar berfungsi untuk mudah lentur, menurangkan kesan kekulitan dan menambahkan kekuatan kabel. </li></ul><ul><li>Luas keratan rentas semua pengalir. </li></ul>Luas Keratan Rentas:
 19. 24. Suhu Ambient: <ul><li>Suhu ketahanan kabel itu berbanding dengan suhu tempat kabel itu hendak di pasang dan kemampuannya membawa arus dengan selamat tanpa memanaskan kebel tersebut. </li></ul><ul><li>Bermakna kadar ketahanan kabel dari segi penebatannya apabila voltan diberikan. </li></ul>Kadaran Voltan:
 20. 25. Perlindungan Mekanik: <ul><li>Satu kaedah bagi melindungi kabel daripada kerosakan mekanik seperti terpijak, terhimpit dan sebagainya. Sarung kabel dan perisai kabel adalah contoh bahagian pelindung mekanik. </li></ul><ul><li>Bermakna kadar ketahanan kabel dari segi penebatannya apabila arus diberikan tanpa merosakkan penebatnya dan memanaskan pengalirnya. </li></ul>Kadaran Arus:
 21. 26. Bahan Sifat-Sifat Kegunaan 1. Aluminium Ringan dan murah Kabel Kuasa 2. Loyang (Brass) Mudah dibentuk dan menahan kakisan Punca, pin-pin palam. 3. Karbon Lebih keras dan geseran kecil Berus-berus pada mesin dan motor 4. Kromium Keras dan menahan kakisan Unsur pemanas apabila dicampur dengan nikel.
 22. 28. <ul><li>Antara semua logam tersebut, kuprum dan aluminium yang paling banyak digunakan sebagai pengalir kerana kebolehannya sebagai pengalir yang baik dan harga yang berpatutan. </li></ul><ul><li>Aluminium lebih murah daripada kuprum dan banyak digunakan dalam kabel talian atas dalam sistem penghantaran. </li></ul><ul><li>Luas keratan rentas aluminium lebih besar pada keupayaan membawa arus yang sama dengan kuprum. Ini disebabkan oleh kerintangan yang lebih lebih tinggi. </li></ul><ul><li>Aluminium 1/3 lebih ringan daripada kuprum. </li></ul>
 23. 30. FAKTOR-FAKTOR PEMILIHAN KEUPAYAAN KABEL MEMBAWA ARUS JENIS KABEL ARUS YANG DIPERLUKAN SUSUT VOLTAN Voltan Bekalan Luas keratan rentas pengalir Jenis Bahan Pengalir Panjang Pengalir Arus yang dibekalkan/ arus biasa SUHU AMBIENT (SEKITARAN) KUMPULAN KABEL CARA PEMASANGAN SENTUHAN TERMA PERBEZAAN TEMPAT DAN KABEL
 24. 31. <ul><li>Terdapat beberapa jenis kabel di pasaran yang dipasang mengikut kesesuaian dan fungsi masing-masing, contohnya: </li></ul><ul><li>1) XLPE Cables. </li></ul><ul><li>2) PVC/PE/XLPE kabel kuasa. </li></ul><ul><li>3) Instrumentation cables. </li></ul><ul><li>4) Control cables. </li></ul><ul><li>5) Lead Sheath Cables. </li></ul><ul><li>6) MICC Fire Rated Cables </li></ul>
 25. 32. <ul><li>Maksud singkatan-singkatan dalam kabel adalah seperti berikut: </li></ul><ul><li>PVC Polyvinyl Chloride </li></ul><ul><li>XLPE Cross Linked Poly Ethylene </li></ul><ul><li>SWA Steel Wire Armoured </li></ul><ul><li>MICC Mineral Insulated Cable </li></ul><ul><li>SCT Screen Copper Tape </li></ul><ul><li>HDPE High Density Poly Ethylene </li></ul><ul><li>MDPE Medium Density Poly Ethylene </li></ul>
 26. 33. <ul><li>Secara amnya, pembuatan kabel mengambil IEC (International Electro-chemical Commission) standard sebagai rujukan pembinaan bagi memastikan kualiti dan performance yang diharapkan. Semua kabel kuasa perlu mendapat kelulusan Suruhanjaya Tenaga dan SIRIM Malaysia bagi memastikan mencapai kualiti dan gred yang dijangkakan. </li></ul>
 27. 34. <ul><li>Sistem penghantaran ialah media menghantar kuasa elektrik dari PENJANA ke penerima (pencawang) tanpa membekalkan kepada pengguna. </li></ul><ul><li>Juga dikenali sebagai penghantaran kuasa secara PUKAL pada voltan tinggi antara beban-beban utama. </li></ul><ul><li>SISTEM GRID KEBANGSAAN </li></ul>
 28. 37. <ul><li>Sebelum tahun 1967, bekalan elektrik awam dibekalkan oleh beberapa penjana yang berdekatan secara berasingan. </li></ul><ul><li>Setiap satu memiliki sebuah atau lebih penjana yang memberi perkhidmatan kepada satu kawasan yang terhad sahaja. </li></ul>
 29. 38. <ul><li>Pada 1967, Sistem GRID Kebangsaan ditubuhkan yang bertujuan untuk mengendalikan sistem penghantaran nasional sebagai talian penghantaran utama dan penyambungtara antara stesen-stesen penjana yang utama dan besar. </li></ul><ul><li>Pada masa ini, sistem grid kebangsaan terdapat dalam 132kV, 275kv dan 500kV. </li></ul>
 30. 39. <ul><li>Penjana perlu dijodohkan secara selari dalam sistem untuk membekalkan kuasa yang umum. </li></ul><ul><li>Contoh: Bila keperluan kuasa dari sistem kegunaan yang besar bertokok pada waktu siang, penjana-penjana di sambung ke sistem untuk membekal kuasa yang lebih. </li></ul><ul><li>Apabila keperluan kuasa berkurangan, penjana tertentu akan dipisahkan daripada sistem hingga kuasa sekali lagi bertokok pada hari berikutnya. </li></ul><ul><li>Ringkasnya, penjana-penjana disambung dan dikeluarkan dari kuasa grid mengikut keperluan </li></ul>
 31. 40. <ul><li>Beberapa penjana boleh membekal beban yang besar berbanding dengan satu mesin dengan sendirinya. </li></ul><ul><li>Boleh menambah reliability sistem selari. Kegagalan satu penjana boleh ditampung oleh penjana lain. </li></ul><ul><li>Membenarkan kerja-kerja penyenggaraan terhadap satu atau lebih penjana pada satu-satu masa. </li></ul><ul><li>Beberapa penjana bertugas serentak dan berkendali pada beban hampir penuh menambah nilai efficiency penjana tersebut. </li></ul>
 32. 41. <ul><li>Frekuensi penjana hendaklah sama dengan frekuensi sistem. </li></ul><ul><li>Voltan penjana sama dengan voltan sistem. </li></ul><ul><li>Voltan penjana SEFASA dengan voltan sistem. </li></ul><ul><li>Turutan penjana hendaklah sama. </li></ul><ul><li>Dalam sistem penjanaan moden, penyegerakkan dilakukan secara automatik. </li></ul>
 33. 42. <ul><li>Walaupun kos peralatan bagi sistem kuasa meningkat dengan menggunakan voltan penghantaran yang tinggi, EHV tetap digunakan kerana kos pengendalian sistem boleh dioptimumkan dan muatan kuasa bagi talian boleh dipelihara. </li></ul><ul><li>Kehilangan kuasa talian voltan tinggi adalah kurang secara bandingan kerana arus yang melalui talian adalah kecil dan menyelesaikan masalah kejatuhan voltan dalam talian tersebut. </li></ul><ul><li>Penjanaan voltan tinggi dilakukan dengan cekap dan mudah dengan menggunakan pengubah. Faktor ini menyebabkan sistem AC terus digunakan berbanding DC walaupun dalam jarak terlalu jauh (lebih 600km) sistem DC digunakan. </li></ul>
 34. 44. <ul><li>Susunan pengalir bagi talian tiga fasa dengan sela jarak D m antara satu pengalir ke pengalir yang lain. </li></ul>A B C D D D Sela jarak yang sama
 35. 45. Talian Atas 3 Fasa C <ul><li>Susunan pengalir disambung secara lurus untuk menjimatkan kos pembinaan dan ruang yang akan digunakan. </li></ul>A B D D Sela jarak yang tidak sama
 36. 46. <ul><li>Bagi talian voltan tinggi, pengalir terberkas digunakan. </li></ul><ul><li>Pengalir satu fasa dalam keadaan terberkas. </li></ul>
 37. 47. <ul><li>Nilai regangan aruhan menjadi rendah. </li></ul><ul><li>Kecerunan tekanan voltan berkurang. </li></ul><ul><li>Pertambahan voltan kritikal korona. Ini mengurangkan kehilangan kuasa yang disebabkan oleh korona, hingar dan gangguan gelombang radio. </li></ul><ul><li>Lebih banyak kuasa boleh dihantar per unit jisim pengalir. </li></ul><ul><li>Magnitud dan tempoh getaran ulangan tingi boleh di kurangkan. </li></ul>
 38. 48. Keburukan Susunan Terberkas <ul><li>Peningkatan bebanan mekanikal talian disebabkan oleh angin dan salji. </li></ul><ul><li>Teknik penggantungan talian kepada menara adalah rumit untuk menahan berat talian. </li></ul><ul><li>Kecenderungan talian untuk berayun. </li></ul><ul><li>Peningkatan kos pembinaan. </li></ul><ul><li>Peningkatan pengecasan kuasa ketara. </li></ul>
 39. 49. <ul><li>Pengalir neutral diperlukan untuk: </li></ul><ul><li>Laluan bagi arus bila sistem tiga fasa menjadi tidak seimbang. </li></ul><ul><li>Perlindungan daripada kilat di mana arus pusuan kilat di alirkan ke bumi menerusi talian neutral tanpa melibatkan pengalir fasa. </li></ul>
 40. 77. <ul><li>Ring bersambung ke pengalir menggunakan supporting clamp. </li></ul><ul><li>Main Function: </li></ul><ul><li>Deflect the power arc following flashover away from the insulator device, thus reducing the probably of insulator damage. </li></ul>
 41. 79. <ul><li>Satu talian penghantaran sepanjang d meter dalam keadaan seimbang boleh diwakilkan dalam bentuk LITAR PEMALAR TERBAHAGI satu fasa seperti rajah di bawah: </li></ul>
 42. 82. Talian Sederhana Panjang (80km-240km)-Perwakilan Litar π
 43. 83. Talian Panjang (Melebihi 240km)
 44. 84. <ul><li>Membolehkan logi-logi penjana yang lebih besar dan cekap membekal tenaga serentak secara stabil. </li></ul><ul><li>Tidak memerlukan logi simpanan. </li></ul><ul><li>Jika berlaku sebarang kerosakan di salah satu logi penjana, bekalan pada daerah tersebut boleh diperolehi dari sistem grid pada penjana yang lain walaupun jauh. </li></ul><ul><li>Lebih banyak daerah@pengguna boleh terima bekalan elektrik dengan menyalurkan bekalan dari talian penghantaran sekunder. </li></ul><ul><li>Menjimatkan keseluruhan kos operasi. </li></ul>
 45. 85. <ul><li>Alat-alat perlindungan menjadi lebih kompleks dan mahal serta mestilah dapat berkendali dengan cepat. </li></ul><ul><li>Paras kerosakan adalah tinggi </li></ul><ul><li>Peralatan suis yang lebih banyak diperlukan. </li></ul>
 46. 86. KEROSAKAN SIMETRI KEROSAKAN TAK SIMETRI <ul><li>KEROSAKAN TIGA TALIAN </li></ul><ul><li>KEROSAKAN TIGA TALIAN KE BUMI </li></ul><ul><li>KEROSAKAN SATU TALIAN KE BUMI </li></ul><ul><li>KEROSAKAN TALIAN KE TALIAN </li></ul><ul><li>KEROSAKAN TALIAN-TALIAN KE BUMI </li></ul>
 47. 87. <ul><li>Penghantaran HVDC yang pertama di dunia ialah pada 1954, 20MW, 100kV menggunakan 100km kabel submarin menghubungkan antara Gotland di Laut Baltic dan tanah besar Sweeden. </li></ul><ul><li>Pada 1970, sistem dipertingkatkan dengan 30MW, 150kV menggunakan kabel yang sama. </li></ul>
 48. 88. <ul><li>Sistem penghantaran HVDC yang kedua di dunia antara England dan Perancis 100kV, 160MW. </li></ul><ul><li>Kemudian, New Zealand (North – South Island), Jepun (Sakuma) yang melibatkan 50hz dan 60hz frequency converter (Konti-Skan) dan antara Denmark ke Sweeden. </li></ul><ul><li>Eel River scheme 350MW </li></ul><ul><li>Inga Shaba (1981), 6000MW, 850km </li></ul><ul><li>Staipu (Paraguay-Brazil), 6000MW, 850km </li></ul>
 49. 89. <ul><li>TNB-IGAT, 400MW x 6 generators = 2400MW, 750km. </li></ul>
 50. 90. <ul><li>2 sistem yang tidak segerak walaupun mempunyai frekuensi nominal yang sama, menghalang penghantaran AC dibuat. </li></ul><ul><li>Perbezaan frekuensi antara 2 sistem. </li></ul><ul><li>Jarak antara 2 tempat yang terlalu jauh yang memerlukan kabel bawah tanah / dasar laut yang panjang. </li></ul>
 51. 91. <ul><li>Pada sesetengah tempat, kita memerlukan talian penghantaran kuasa yang amat panjang menghubungkan dunia. </li></ul><ul><li>Contohnya antara empangan hidro yang terpencil ingin dihubungkan dengan bandar yang terlalu jauh. </li></ul><ul><li>Penghantaran kuasa ac yang terlalu panjang boleh menyebabkan masalah voltan yang besar antara ke dua-dua tempat penghantar dan penerima. </li></ul><ul><li>Pengaliaran kuasa di HVDC adalah mudah dan boleh dikawal dengan cepat terhadap magnitud dan juga arah. </li></ul><ul><li>Ringkasnya, HVDC boleh memberikan sumbangan penting atas kestabilan penghantaran sistem kuasa AC secara keseluruhan. </li></ul>
 52. 92. <ul><li>Quick power control. </li></ul><ul><li>Can be transmitted in cable over long distance. </li></ul><ul><li>Two difference frequency can be tied together. </li></ul><ul><li>Economically competitive with AC system over long distance. </li></ul>
 53. 93. <ul><li>Not easy to tap at different point along DC line. </li></ul><ul><li>Conversion are still expensive. </li></ul>
 54. 94. <ul><li>COST </li></ul>DISTANCE AC SYSTEM DC SYSTEM 500-800 KM
 55. 95. <ul><li>Right Of Ways </li></ul><ul><li>Tower (Pylon) </li></ul><ul><li>Conductors </li></ul><ul><li>Insulation </li></ul><ul><li>Equipments. </li></ul>
 56. 103. <ul><li>Menggunakan gambarajah dan graf berkaitan, terangkan prinsip kendalian dan penggunaan Thyristor. Bagaimana Thyristor berfungsi dalam HVDC. </li></ul><ul><li>Hantar pada 29 Januari 2008. </li></ul>
 57. 104. <ul><li>Akan Datang… </li></ul><ul><li>PENGENALAN KEPADA VOLTAN TINGGI </li></ul>

×