Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Transicio democratica 13

34,314 views

Published on

presentació del període de la transició espanyola 1975-1987

Published in: Education
 • Login to see the comments

Transicio democratica 13

 1. 1. Armand Figuera 1973 1975 Amb el govern de Entre el reformisme oberturista (Esperit del 12 de febrer) Carlos Arias Navarro i les mesures repressives i intolerants En aquest període es reorganitza l’oposició Oposició política i isindical Oposició política sindical Junta Democràtica (PCE, Santiago Carrillo); Plataforma de Convergència Democràtica (PSOE, Felipe González); L’Assemblea de Catalunya; CC.OO. … Oposició armada Oposició armada Esquerra (FRAP, ETA) Dreta (Guerrilleros de Cristo Rey, Batallón Vasco- Español,Triple-A) És un període de crisi econòmica Lenta agonia del dictador Amb problemes  La pressió de l’extrema dreta (s’aconsegueix aprovar una llei antiterrorista i l’execució de diversos militants d’ETA i el FRAP)  Esclata el problema del Sàhara (La Marxa Verda)
 2. 2. Armand Figuera 1975 Amb la mort del dictador Exèrcit, administració i forces dordre públic Inici del regnat de Joan Carles I Amb control sobre Estructura estatal franquista Continua el govern de Carlos Arias Navarro Es decideix pel Consistia en iniciar un camí reformista a través Reformisme Reformisme de la pròpia legislació i institucions franquistes El seu èxit va dependre, en gran mesura, del president de les Corts, Torcuato Fernández Miranda. Però la crisi econòmica Seria necessari establir contactes amb l’oposició i declarar provoca un indult general -Agitació social -Repressió policial ("els fets de Vitòria") Aquests fets i la lentitud de les reformes provoquen la creació de 1976 , la Coordinadora Democràtica o “Platajunta” (unió de tota l’oposició) La crisi i les dificultats acaben amb Arias Navarro, que és substituït per A. Suárez
 3. 3. Armand Figuera 1975 1975 Transició democràtica 1982 1982 Reforma o ruptura? 1977 1977 Període constituent 1979 1979 Democràcia amenaçada Lopció reformista de Joan Carles IS’inicia amb Nomenament dAdolfo Suárez (1976) Dirigirà el Desmantellament legal del franquisme Desmantellament legal del franquisme I a través de Amb una La Llei de Reforma Política (1976) Amnistia i legalització sindical Acceptada per les Corts i per un referèndum (majoritàriament favorable malgrat el rebuig de l’oposició) 1976.- PSOE Permet legalitzar loposició 1977.- PCE Però no tot estava sota control 15 juny de 1977 Aquest procés es consolida el Eleccions a Corts Constituents
 4. 4. Armand Figuera 1975 1975 Transició democràtica 1982 1982 Reforma o ruptura? 1977 1977 Període constituent 1979 1979 Govern de lUCD buscarà Consens econòmic Consens polític Organització de lEstat autonòmic A través dels A través de Catalunya Pactes de la Moncloa Pactes de la Moncloa La Constitució de 1978 La Constitució de 1978 De lEstatut de Sau a Aprovada en l’Estatut de 1979 25 octubre 1977 referèndum el País Basc 6 desembre 1978 Estatut de Gernika (1978) Un cop aprovats al -Referèndums 25 octubre 79 parlament espanyol -Primeres eleccions autonòmiques al 1980 Març de 1979 Eleccions generals de 1979
 5. 5. Armand Figuera En resum 1975 1975 Transició democràtica 1982 1982 Reforma o ruptura? 1977 1977 Període constituent 1979 1979 Democràcia amenaçada Segon govern de lUCD Descrèdit del govern dUCD ETA Terrorisme Terrorisme FRAP GRAPO El colpisme El colpisme Exèrcit "operació Galàxia" (1978) 23-F,1981 Eleccions generals de 1982
 6. 6. Armand Figuera 1982 1982 L’etapa socialista 1996 1996 La dècada socialista 1992 1992 La crisi socialista Majoria absoluta (1982,86,89) Desunió de lUCD i iCDS Desunió de lUCD CDS El 23-F El 23-F Govern en minoria Manca de lideratge aaAP Manca de lideratge AP Debilitat del PCE Debilitat del PCE Recessió econòmica Política econòmica social-liberal Augment atur Augment atur Despesa pública Despesa pública Reconversió industrial Reconversió industrial Ajust econòmic Reforma fiscal Escàndols de corrupció Reforma fiscal Política d’ocupació Política d’ocupació Escàndol del GAL S’aconsegueix la reactivació econòmica 1986 Política interior Estat del benestar Estat del benestar Obres públiques Obres públiques Estat autonòmic (LOAPA, 1982) Estat autonòmic (LOAPA, 1982) Política antiterrorista (Ajuria Enea/ GAL) Política antiterrorista (Ajuria Enea/ GAL) Política exterior Entrada aala CEE, 1985 Entrada la CEE, 1985 1986 - -Acta Única 1986 Acta Única Integració aala OTAN, 1986 Integració la OTAN, 1986 1992 - -Maastricht 1992 Maastricht
 7. 7. Armand Figuera 180 UCD 165 160 PNB 8 140 120 PDC 11 100 AP 16 80 60 Altres 11 40 PSOE 118 20 0 PCE-PSUC 15 juny de 1977 20 UCD_ Unión de Centro Democràtico (Suárez) PDC_ Pacte democràtic per Catalunya (CDC, Pujol) AP_ Alianza Popular (Fraga) PSP-US_ Partido Socialista Popular (Tierno Galván)
 8. 8. Armand Figuera Aprovació dels estatuts d’autonomia
 9. 9. Armand FigueraEleccionsgenerals de1979
 10. 10. Armand Figuera Eleccions generals de 1982
 11. 11. Armand Figuera 1975 1975 Transició democràtica a Catalunya 1982 1982 Recuperació de la GeneralitatS’inicia amb 1977 1977 1978 1978 1980 1980 Assemblea de Després de les L’Estatut de Sau, Primeres eleccions Catalunya eleccions 1978 autonòmiques Reclama generals del 15 Es presenta al Llibertat, amnistia juny 1977 Parlament i autonomia espanyol i es Comença l’època de Es crea proclama l’ Jordi Pujol (CIU) A través de Assemblea de L’Estatut de 1979 Manifestacions i parlamentaris mobilitzacions 1. La nacionalitat catalana, el Dret Civil Català Reclama Reconeix (11 de setembre de i l’autogovern a través de la Generalitat 1976 a Sant Boi) El retorn de 2. Òrgans de poder (President, Consell Josep Tarradellas Executiu i Parlament) i la Generalitat 3. Amb el control del Síndic de Greuges i el Es crea Tribunal Superior de Justícia de Catalunya Comissió de parlamentaris Redacten L’Estatut de Sau, 1978
 12. 12. Armand Figuera Eleccions autonòmiques (Parlament de Catalunya) 1980
 13. 13. Armand Figuera Eleccions autonòmiques a Catalunya
 14. 14. Armand Figuera 1975 Transició democràtica 1982 Reforma o ruptura? 1977 Període constituent 1979 Democràcia amenaçada Lopció reformista de Govern de lUCD Joan Carles I Terrorisme Nomenament Consens Consens Organització de econòmic polític lEstat autonòmic Descrèdit del dAdolfo Suárez govern dUCD Pactes de la La Constitució El colpisme Moncloa de 1978 Catalunya lEstatut de Sau (1978)La Llei de Reforma Política País Basc (1976) Estatut de Gernika. 1978, 15 juny de 1977 Eleccions a Corts Constituents Eleccions generals de 1979 Eleccions generals de 1982
 15. 15. Armand Figuera Cançó amb fotografies Diàleg de la policia / comentaris dels testimonis Enterrament i manifestació Després de visualitzar la pel·lícula respon les següents preguntes: • Què feien 4000 persones dintre de l’església? • Quina va ser la versió oficial dels fets? Qui la va exposar? • Com van justificar l’actitud policial? • Es van assumir responsabilitats polítiques? • Hi havia llibertat d’expressió? • Durant i després de la transició es van perseguir i condemnar els crims comesos pel Franquisme?
 16. 16. Armand Figuera
 17. 17. Armand Figuera La Junta Democrática propugna: 1. La formación de un Gobierno provisional que sustituye al actual, para devolver al hombre y a la mujer espa ñoles, mayores de dieciocho años, su plena ciudadanía mediante el reconocimiento legal de las libertades, derechos y deberes democráticos. 2. La amnistía absoluta de todas las responsabilidades por hechos de naturaleza política, y la liberación inmediata de todos los detenidos por razones políticas y sindicales. 3. La legalización de los partidos políticos sin exclusiones. 4. La libertad sindical y la restitución al movimiento obrero del patrimonio del Sindicato Vertical. 5. Los derechos de huelga, de reunión y de manifestación política. 6. La libertad de prensa, radio, de opinión y de información objetiva en los medios estatales de comunicación social, especialmente en la televisión. [...] 7. El reconocimiento, bajo la unidad del Estado espa ñol, de la personalidad política de los pueblos catalán, vasco, gallego y de las comunidades regionales que lo decidan democráticamente. […] Declaració de la «Junta Democrática de España», constituïda a París el juliol de 1974
 18. 18. Armand Figuera Assemblea de Catalunya , 1971"Nosaltres catalans de diferents tendències pertanyents i no pertanyents a organitzacions polítiques, de diversossectors de la població, obrers, camperols, estudiants intel.lectuals, professionals i ciutadans en general, deBarcelona i de comarques, reunits en Assemblea, malgrat que som conscients que les actuals circumstànciesdificulten d esgotar les possibilitats de representació, formulem la present Declaració:L actual crisi del règim de la qual el procés de Burgos fou una manifestació sobresortint, la progressiva presade consciència i la mobilització de les classes populars, i la necessitat doposar-nos fermament a la maniobracontinuista d instaurar Juan Carlos com a successor a títol de rei, del dictador, exigeixen l adopció unitària duna alternativa democràtica basada en els punts mínims acceptables per les forces i sectors representants a lAssemblea, alguns dels quals tenen objectius divergents a llarg termini, però que coincideixen en l objectiuimmediat, però que coincideixen en l objectiu immediat de l enderrocament del franquisme. Aquests punts decoincidència són els següents:1.- La consecució de l Amnistia general per als presos i els exilats polítics.2.- L exercici de les llibertats democràtiques fonamentals: llibertat de reunió, d expressió, d associació -inclosa la sindical-, de manifestació i dret de vaga, que garanteixin l accés efectiu del poble al poder econòmic ipolític.3.- El restabliment provisional de les institucions i dels principis configurats en l Estatut de 1932, com aexpressió concreta d aquestes llibertats a Catalunya, i com a via per arribar al ple exercici del dret dautodeterminació.4.- La coordinació de l acció de tots els pobles peninsulars en la lluita democràtica.Com a objectius immediats, (.... )obtenció de:a.La unitat d acció de totes les forces democràtiques.b.La solidaritat en la lluita en favor dels repressaliats.c.L acabament de la repressió i la consecució de l amnistia.Per tal de vetllar per l aplicació dels acords de l Assemblea, és elegida una Comissió Permanent, la qualimpulsarà totes les iniciatives útils per aconseguir la mobilització popular, fomentarà accions unitàries i preparàuna nova sessió de l Assemblea de Catalunya, més àmplia i més representativa." Catalunya, 7 de novembre de 1971
 19. 19. Armand Figuera Llei de Reforma Política El artículo décimo de la Ley de Sucesión enumera las leyes fundamentales y dispone que ‘para derogarías o modificarlas será necesario, además del acuerdo de las Cortes, el Referéndum de la Nación (...)’. Se somete a Referéndum de la Nación el Proyecto de Ley para la Reforma Política, de rango fundamental, aprobado por las Cortes españolas en su sesión plenaria del día 18 del presente mes y cuyo texto literal es el siguiente: Art. 1.º 1. La democracia en el Estado español se basa en la supremacía de la Ley, expresión de lo voluntad soberana del pueblo. Los derechos de la persona son inviolables y vinculan a todos los órganos del Estado. 2. La potestad de elaborar y aprobar las leyes reside en las Cortes. El Rey sanciona y promulga las leyes. Art. 2.° 1. Las Cortes se componen del Congreso de los Diputados y el Senado. 2. Los diputados del Congreso serán elegidos por sufragio universal, directo y secreto de los españoles mayores de edad. 3. Los senadores serán elegidos en representación de las entidades territoriales. El Rey podrá designar para cada legislatura senadores en número no superior a la quinta parte del de los elegidos. 4. la duración del mandato de diputados y senadores será de cuatro años (...). Art. 5.° El Rey podrá someter directamente al pueblo una opción política de interés nacional, sea o no de carácter constitucional, para que decida mediante referéndum, cuyos resultados se impondrán a todos los órganos del Estado (...). Disposición final Art. 1 º. La presente Ley tendrá rango de Ley Fundamental. Art. 2.° El Referéndum se efectuará con sujeción al procedimiento que establece en el Real Decreto de la Presidencia de Gobierno 2636/1976, de 1 9/Xl, y tendrá lugar el quince de diciembre del año actual. Art. 3 La consulta se llevará a cabo formulando la siguiente pregunta: ‘¿Aprueba el Proyecto de Ley para la Reforma Política?’. Dado en Madrid a 24 de noviembre de 1976. El Presidente de Gobierno Adolfo Suárez González
 20. 20. Armand Figuera Els escàndols de corrupció Els escàndols de corrupció La prosperitat dels anys 80 va donar lloc a La cultura del "pelotazo" Enriquiment ràpid amb lespeculació financera Els escàndols més famosos 1990- Juan Guerra 1991- Filesa (finançament il·legal del PSOE) 1992- Mariano Rubio (Banc dEspanya- Frau fiscal) 1993- Mario Conde (Banesto) 1994- Luís Roldan (Guàrdia Civil - fons reservats, comissions) 1994- Reobrir el GAL (J. Barrionuevo) (Els papers del CESID)
 21. 21. Armand Figuera

×