Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ՀՀ վարչատարածքային բաժանումը

1,756 views

Published on

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

ՀՀ վարչատարածքային բաժանումը

  1. 1. ՀՀ Վարչատարածքային բաժանումը
  2. 2.  Յուրաքանչյուր երկրի վարչատարածքային բաժանումը ենթադրում է տվյալ պետությանը սահմանադրությամբ կամ միջազգային այլ ակտերով ամրագրված տարածքի քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական և աշխարհագրական բաժանումների միագումար համակարգ: Այն նպաստում է պետական ապարատի վերահսկողությունը տնտեսության, բնօգտագործման, հարցերում ավելի հեշտացնելուն:
  3. 3. Հայաստանի վարչատարածքայինբաժանումը Ռուսական կայսրության կազմում Հայկական մարզ Երևանի Նախիջևանի խանություն խանություն
  4. 4. Հայաստանի առաջին հանրապետության վարչատարածքային բաժանումը-1918 մայիսի 28 Արարատյան Շիրակի4նահանգ Վանանդի ՍյունիքիՇրջաններ Քաղաքային ինքնավարություններ Գյուղեր
  5. 5. ՀԽՍՀ վարչատարածքային բաժանում-29.11.1920 Երկիրը բաժանվեց վեց գավառի նահանգների փոխարեն: 1922թ գավառների թիվը հասցվեց 10-ի իսկ դրանց սահմաններում առանձնացվեց 40 գավառամասեռ ու գավառակեր:
  6. 6. Հայաստանի երրորդհանրապետության բաժանումը  1995 թվականի Ազգային ժողովի օրենք 11 վարչական մարզ այդ թվում և Երևանը 950 համայնքների` քաղաքային և գյուղականԱյժմ 10 մարզ և Երևանը համայնք
  7. 7. ՀՀ մարզերը Շիրակ - Գյումրի Լոռի - Վանաձոր Տավուշ – Իջևան Արագածոտն – Աշտարակ Արմավիր – Արմավիր Կոտայք – Հրազդան Գեղարքունիք – Գավառ Արարատ - Արտաշատ Վայոց ձոր – Եղեգնաձոր Սյունիք - Կապան

×