Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lusine and ani

412 views

Published on

Published in: Spiritual, Technology
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Lusine and ani

  1. 1. ՍուրբՀռիփսիմե<br />Էջմիածնի Սուրբ Հռիփսիմե եկեղեցի, հայկական նշանավոր եկեղեցի Էջմիածին քաղաքում: Ներառված է ՅՈՒՆԵՍԿՈ-յի համաշխարհային ժառանգության ցուցակի մեջ: Եկեղեցին հիմնադրվել է 618թ. Կոմիտաս Ա Աղցեցի կաթողիկոսի կողմից՝ վայրում, որտեղ ըստ ավանդության նահատակվել և թաղվել է Սուրբ Հռիփսիմե կույսը<br />
  2. 2. Եկեղեցինհայճարտարապետությանգլուխգործոցներիցմեկնէ: Պատկանումէկենտրոնագմբեթխաչաձեւտիպիեկեղեցիներին, աչքիէընկնումիրճարտարապետականձևերիպարզությամբուվեհությամբ: ՀռիփսիմեկույսիգերեզմանըգտնվումէեկեղեցուՀետագադարերումեկեղեցինշրջափակվելէաղյուսաշենպարսպովուբուրգերով (1776թ.), գավթիվրակառուցվելէզանգակատունը (1880թ.), շինվելենարևելյանևհարավայինսրբատաշքարեպարիսպները, բնակելիտունը, բակիօժանդակավանդատանտակ:<br />
  3. 3. Հռիփսիմեի տաճարը հիմնադրել է Կոմիտաս Ա Աղցեցի կաթողիկոսը պատմական Վաղարշապատ քաղաքի (Արմավիրի մարզ) պարիսպներից դուրս 618թ.-ին։Ըստ ավանդության, հռիփսիմյան կույսերի նահատակման տեղում Տրդատ արքան և Գրիգոր Լուսավորիչը կառուցել են Հռիփսիմեի վկայարանը` կիսագետնափոր հանգստարան, վրան քարաշեն չորս սյուներով ամպհովանի։ Vդ. այն ավիրել են պարսիկները. Սահակ Պարթևը կառուցել է նորը։ VIIդ. Կոմիտաս կաթողիկոսը այդ վկայարանի տեղում կանգնեցրել է Հռիփսիմեի տաճարը։ Սուրբ Հռիփսիմեի տաճար (618թ.)Հետագա դարերում եկեղեցին շրջափակվել է աղյուսաշեն պարսպով ու բուրգերով (1776թ.), գավթի վրա կառուցվել է զանգակատունը (1880թ.), շինվել են արևելյան և հարավային սրբատաշ քարե պարիսպները, բնակելի տունը, բակի օժանդակ կառույցները (1894թ.)։ Եկեղեցու շրջապատի պեղումների ժամանակ բացվել են նախաքրիստոնեական և վաղ քրիստոնեական շրջանի թաղումներ ու վաղ միջնադարի միանավ եկեղեցի։<br />
  4. 4. Հետագա դարերում եկեղեցին շրջափակվել է աղյուսաշեն պարսպով ու բուրգերով (1776թ.), գավթի վրա կառուցվել է զանգակատունը (1880թ.), շինվել են արևելյան և հարավային սրբատաշ քարե պարիսպները, բնակելի տունը, բակի օժանդակ կառույցները (1894թ.)։ Եկեղեցու շրջապատի պեղումների ժամանակ բացվել են նախաքրիստոնեական և վաղ քրիստոնեական շրջանի թաղումներ ու վաղ միջնադարի միանավ եկեղեցի:<br />Մայիսի 31-ին, սուրբ Հռիփսիմյանց կույսերի տոնին, ժամը 10:00-ին, Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնից Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի գլխավորած հանդիսավոր թափորը` Մայր Աթոռի միաբանների, Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի և հայաստանյան բուհերի ուսանողների և հավատավոր ուխտավորների մասնակցությամբ, կառաջնորդվի Սուրբ Հռիփսիմե վանք: Մայր աթոռ սուրբ Էջմիածնի տեղեկատվական համակարգի հաղորդմամբ, վանքում կմատուցվի Սուրբ Պատարագ և հավարտ Պատարագի կկատարվի անդաստանի արարողություն:Սուրբ Հռիփսիմե վանք կտարվի նաև Սուրբ Էջմիածնում պահվող սուրբ Հռիփսիմե կույսի Աջը:<br />
  5. 5. Այսօր հայ առաքելական եկեղեցին նշում է  սուրբ Հռիփսիմյանց կույսերի տոնը: Այդ առթիվ  Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնից Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի գլխավորած հանդիսավոր թափորը` Մայր Աթոռի միաբանների, Գեւորգյան հոգեւոր ճեմարանի եւ հայաստանյան բուհերի ուսանողների եւ հավատավոր ուխտավորների մասնակցությամբ, կառաջնորդվի Սուրբ Հռիփսիմե վանք, որտեղ կմատուցվի Սուրբ Պատարագ եւ հավարտ Պատարագի կկատարվի անդաստանի արարողություն:<br />

×