Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Kepentingan Perpaduan & Integrasi  Nasional Demi Kestabilan & Kesejahteraan Sosial Di Malaysia    Disediakan Oleh:  ...
PENGENALAN   DASAR   7.1           Hasil Pembelajaran KERAJAAN                    • Meng...
PELAN & STRATEGI INTEGRASI   DASAR               Usaha mengukuhkan hubungan etnik KERAJAAN        ...
STRATEGI KE ARAH INTEGRASI                       RUKUN NEGARA   DASAR KERAJAAN          ...
RUKUN NEGARA   DASAR KERAJAAN  PERANANMASYARAKAT  PERANAN    NGO    ISLAM    Dibentuk pada 31 Ogos 1970 oleh...
DASAR-DASAR PEMBANGUNAN    NEGARA   DASAR              Dasar Pembangunan      Dasar Wawasan   ...
DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN        Dasar Pendidikan Kebangsaan diperkenalkan melalui Akta Pelajaran   DASAR   1...
DASAR KEBUDAYAAN KEBANGSAAN   DASAR                  Teras Dasar Kebudayaan KERAJAAN        Das...
WAWASAN 2020   DASAR KERAJAAN   Diperkenalkan pada 28 Februari 1991  PERANANMASYARAKAT   Menegaskan bahawa matlama...
1MALAYSIA   DASAR KERAJAAN             • Merupakan pendekatan  PERANAN         baharu bagi menempa...
JABATAN PERPADUAN NEGARA DAN INTEGRASI    NASIONAL   DASAR   Bermula dengan penubuhan MAGERAN, Jabatan Perpaduan ...
PLKN   DASAR KERAJAAN                        Program kursus latihan yang            ...
STRATEGI KE ARAH INTEGRASI   DASAR            RUKUN KERAJAAN                 TETANGGA  PER...
RUKUN TETANGGA   DASAR KERAJAAN  PERANANMASYARAKAT  PERANAN           • Diperkenalkan pada 1975      ...
SKIM RONDAAN SUKARELA   DASAR   SRS dijalankan sebagai KERAJAAN   salah satu langkah untuk        menjaga ke...
RUMAH TERBUKA   DASAR KERAJAAN               Rumah terbuka tidaklah                   ...
DIFUSI BUDAYA   DASAR KERAJAAN                          Difusi penyerapan budaya       ...
STRATEGI KE ARAH INTEGRASI   DASAR           RAKAN COP KERAJAAN  PERANANMASYARAKAT            AB...
RAKAN COP   DASAR KERAJAAN  PERANANMASYARAKAT  PERANAN         • Dilancarkan pada 9 Ogos 2004 oleh Kuala   ...
ABIM        • Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM) ialah   DASAR    sebuah pertubuhan bukan kerajaan yang KER...
SUHAKAM   DASAR                Hak Asasi Manusia seperti yang terkandung                 ...
ALIRAN   DASAR KERAJAAN            • Aliran Kesedaran Negara (Aliran) adalah  PERANAN        gerak...
MAJLIS BELIA MALAYSIA   DASAR                    Tujuan utama MBM KERAJAAN             ...
INTEGRASI MENURUT PERSPEKTIF ISLAM   DASAR KERAJAAN             Integrasi menurut Islam bukan hanya di  ...
KESIMPULAN         Secara kesimpulannya semua pihak   DASAR KERAJAAN    termasuk pihak kerajaan, badan-bada...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

kepentingan perpaduan & integrasi nasional demi kestabilan & kesejahteraan sosial di malaysia

66,740 views

Published on

 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2Q98JRS ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/2Q98JRS ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2Y8gKsI ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/2Y8gKsI ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • good job
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

kepentingan perpaduan & integrasi nasional demi kestabilan & kesejahteraan sosial di malaysia

 1. 1. Kepentingan Perpaduan & Integrasi Nasional Demi Kestabilan & Kesejahteraan Sosial Di Malaysia Disediakan Oleh: Mohd Arif Bin Zulkifli (2010729581) Muhammad Asyraf Bin Abdul Rahim (2010957761) Disediakan Untuk: Ustaz Saufi
 2. 2. PENGENALAN DASAR 7.1 Hasil Pembelajaran KERAJAAN • Menganalisis kepentingan program perpaduan dan PERANAN 7.2 integrasi nasional demiMASYARAKAT kestabilan dan KANDUNGAN BAB 7 kesejahteraan sosial di PERANAN 7.3 Malaysia. NGO • Mengenalpasti peranan- peranan yang dimainkan ISLAM oleh kerajaan melalui 7.4 dasar-dasar ke arah & INTEGRASI integrasi. • Mengenalpasti peranan masyarakat dan NGO ke arah integrasi dan perpaduan di Malaysia. 2
 3. 3. PELAN & STRATEGI INTEGRASI DASAR Usaha mengukuhkan hubungan etnik KERAJAAN secara holistik amat mencabar kerana gagasan yang retorik dan simbolik semata- mata hanya menghasilkan impak yang PERANAN kurang berkesan.MASYARAKAT PERANAN Pelbagai usaha telah diambil untuk NGO mengukuhkan lagi hubungan sosial pelbagai etnik di negara ini serta membina ISLAM masyarakat yang lebih adil dari segi & INTEGRASI struktur sosial dan ekonomi. Oleh yang demikian, strategi integrasi perlu dilaksanakan semua pihak iaitu kerajaan, masyarakat dan NGO bersesuaian dengan peranan yang diperlukan. 3
 4. 4. STRATEGI KE ARAH INTEGRASI RUKUN NEGARA DASAR KERAJAAN DASAR-DASAR PEMBANGUNAN NEGARA PERANANMASYARAKAT DASAR PENDIDIKAN PELAN TINDAKAN DAN KEBANGSAAN DASAR KERAJAAN PERANAN DASAR KEBUDAYAAN NGO KEBANGSAAN ISLAM WAWASAN 2020 & INTEGRASI 1MALAYSIA JABATAN PERPADUAN NEGARA DAN INTEGRASI NASIONAL PLKN 4
 5. 5. RUKUN NEGARA DASAR KERAJAAN PERANANMASYARAKAT PERANAN NGO ISLAM  Dibentuk pada 31 Ogos 1970 oleh Majlis Gerakan Malaysia (MAGERAN) berdasarkan pindaan Draf Rukun Negara yang terbentuk & INTEGRASI melalui Majlis Perundangan Negara (MPN)  Rukun Negara sebagai ideologi nasional Malaysia merupakan panduan untuk merencana program dan dasar negara  Rukun Negara digunakan sebagai instrumen mengatasi garis pemisah antara etnik dalam membentuk dan membimbing masyarakat Malaysia ke arah mewujudkan perpaduan  Rukun Negara menjadi peraturan dan norma hidup kepada masyarakat di Malaysia dan pematuhan kepadanya dapat mewujudkan perpaduan antara etnik di negara ini. 5
 6. 6. DASAR-DASAR PEMBANGUNAN NEGARA DASAR Dasar Pembangunan Dasar Wawasan Dasar Ekonomi Baru Nasional Negara KERAJAAN •Bermatlamat •Bermatlamat •Penerusan dasar ke mencapai mencapai arah Wawasan 2020. PERANAN perpaduan negara pembangunan •Mewujudkan Bangsa dengan: seimbang bagi Malaysia yangMASYARAKAT mewujudkan •Memperbetulkan bersatu padu, ketidakseimbangan masyarakat yang progresif dan sosioekonomi bersatu padu dan makmur. PERANAN adil. antara kaum dan •Meningkatkan daya NGO wilayah. •Mewujudkan tahan dan daya saing •Mempertingkatkan masyarakat ekonomi Malaysia. penglibatan Perdagangan & ISLAM bumiputera dalam Perindustrian & INTEGRASI bidang perniagaan Bumiputera. dan perusahaan. •Digerakkan atas landasan kukuh membentuk pembangunan seimbang meliputi aspek keadilan sosial, nilai, etika, dan moral mengikut acuan tempatan. 6
 7. 7. DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN Dasar Pendidikan Kebangsaan diperkenalkan melalui Akta Pelajaran DASAR 1961 merupakan dasar ke arah mewujudkan masyarakat yang harmonis. KERAJAAN Program utama di bawah Dasar Pendidikan Kebangsaan: PERANANMASYARAKAT • Menyediakan ruang sosial bagi pelajar dari pelbagai Sekolah Wawasan etnik berinteraksi seterusnya menjalin hubungan yang harmonis PERANAN NGO • Kerjasama antara sekolah pelbagai aliran dalam RIMUP program pelajar dan guru bagi meningkatkan hubungan etnik dalam kalangan pelajar ISLAM & INTEGRASI Bahasa Tamil & • Penawaran matapelajaran Tamil dan Mandarin di sekolah aliran kebangsaan sebagai bahasa kedua Mandarin sebagai pemangkin proses interaksi dan integrasi kaum Pelan • Bertujuan mewujudkan masyarakat yang saksama melalui Pembangunan peningkatan taraf hidup serta mengurangkan jurang sosio Pendidikan ekonomi Program Bantuan • Program lain seperti Rancangan Makanan Tambahan, Program Susu Sekolah, Skim Baucar Tuisyen dan Skim Pelajar Pinjaman Buku Teks 7
 8. 8. DASAR KEBUDAYAAN KEBANGSAAN DASAR Teras Dasar Kebudayaan KERAJAAN Dasar Kebudayaan Kebangsaan Kebangsaan adalah PERANAN penting bagi sesebuahMASYARAKAT negara membangun Berteraskan kepada dan yang mempunyai kebudayaan rakyat PERANAN penduduk berbilang asal rantau ini. NGO kaum seperti Malaysia. ISLAM Unsur-unsur Dasar ini menjadi garis & INTEGRASI kebudayaan lain yang panduan dalam sesuai dan wajar membentuk, mewujud diterima dan mengekalkan identiti negara di kalangan dunia Islam menjadi unsur yang penting dalam antarabangsa. pembentukan kebudayaan kebangsaan 8
 9. 9. WAWASAN 2020 DASAR KERAJAAN Diperkenalkan pada 28 Februari 1991 PERANANMASYARAKAT Menegaskan bahawa matlamat pembangunan negara ialah: PERANAN • Menjadikan Malaysia sebuah negara industri NGO • Pembentukan negara Malaysia yang maju menjelang 2020 Wawasan 2020 bertujuan mewujudkan masyarakat yang: ISLAM & INTEGRASI • Bermoral dan beretika, kukuh dalam nilai agama • Liberal dan bertolak ansur • Mempunyai daya perubahan tinggi dan memandang jauh ke depan • Penyayang dan budaya menyayangi • Adil dalam bidang ekonomi • Mempunyai ekonomi yang boleh bersaing, dinamik, giat dan berdaya tahan 9
 10. 10. 1MALAYSIA DASAR KERAJAAN • Merupakan pendekatan PERANAN baharu bagi menempa sebuahMASYARAKAT zaman baharu demi menjelmakan sebuah kerajaan yang mengutamakn prestasi PERANAN berpaksikan keutamaan rakyat. NGO • Prinsip utama 1Malaysia ialah: integriti, kebolehan dan kesaksamaan ISLAM • Matlamat 1Malaysia adalah: & INTEGRASI mengekalkan perpaduan dalam kepelbagaian etnik dalam masyarakat Malaysia • 1Malaysia merupakan wadah bagi pembinaan bangsa Malaysia yang bersatu padu dan membantu negara ke arah mencapai Wawasan 2020. 10
 11. 11. JABATAN PERPADUAN NEGARA DAN INTEGRASI NASIONAL DASAR Bermula dengan penubuhan MAGERAN, Jabatan Perpaduan KERAJAAN Negara ditubuhkan bagi menangani isu-isu berhubung pembinaan semula perpaduan masyarakat di Malaysia yang rapuh ekoran peristiwa 13 Mei 1969. PERANANMASYARAKAT Penubuhan JPNIN bermatlamat: Memupuk kesefahaman dan semangat muhibbah melalui PERANAN jaringan dan interaksi sosial ke arah pembentukan bangsa NGO Malaysia yang bersatu padu dan beridentiti nasional. ISLAM Sehingga kini, pelbagai strategi dirangka bagi memupuk perpaduan dan mempertingkatkan perpaduan dan integrasi & INTEGRASI nasional. Antaranya melalui Pelan Tindakan Perpaduan dan Integrasi Nasional 2006-2010. Antara program utama JPNIN ialah: Rukun Tetangga, Skim Ronda Sukarela, Tabika Perpaduan, Kelab Rukun Negara dan Sekretariat Rukun Negara. 11
 12. 12. PLKN DASAR KERAJAAN Program kursus latihan yang mula dilaksanakan sejak 2004. PERANANMASYARAKAT • PLKN bertujuan bagi Setiap tahun 18% daripada PLKN pembinaan sahsiah remaja berumur 18 tahun pada PERANAN diri bermatlamatkan tahun latihan dipilih untuk NGO membina dan menyertai PLKN. mengukuhkan ISLAM semangat patriotisme Objektif PLKN: di kalangan generasi & INTEGRASI muda, menyatukan •Menanam semangat patriotisme dan cintakan negara golongan muda dari •Mempertingkat perpaduan kaum dan pelbagai kaum dan integrasi nasional menyediakan mereka •Membentuk perwatakn positif melalui bagi menghadapi nilai-nilai murni cabaran dari dalam •Menanam semangat kesukarelaan dan luar negara 12
 13. 13. STRATEGI KE ARAH INTEGRASI DASAR RUKUN KERAJAAN TETANGGA PERANANMASYARAKAT SKIM PERANAN RONDAAN NGO PERANAN SUKARELA ISLAM MASYARAKAT & INTEGRASI RUMAH TERBUKA DIFUSI BUDAYA 13
 14. 14. RUKUN TETANGGA DASAR KERAJAAN PERANANMASYARAKAT PERANAN • Diperkenalkan pada 1975 Rukun Tetangga NGO • Bermatlamat memelihara, meningkat dan mengukuhkan perpaduan rakyat dan integrasi nasional selaras dengan dasar-dasar kerajaan ISLAM berlandaskan Perlembagaan Persekutuan dan Rukun & INTEGRASI Negara • Rukun Tetangga membolehkan rakyat mengawal keselamatan di kawasan kediaman masing-masing • Skim Rukun Tetangga di perluaskan lagi dengan pendekatan pembangunan komuniti • Jawatankuasa Rukun Tetangga ini telah menganjurkan berbagai aktiviti di dalam komuniti mereka. 14
 15. 15. SKIM RONDAAN SUKARELA DASAR SRS dijalankan sebagai KERAJAAN salah satu langkah untuk menjaga keselamatan PERANAN dalam Kawasan RukunMASYARAKAT Tetangga di samping mambantu pihak Polis PERANAN mengurangkan kadar NGO janayah. ISLAM Skim Rondaan & INTEGRASI SRS mengesan dan Sukarela (SRS) melapor isu-isu perhubungan kaum dan adalah satu menjadi perantara dalam cabang di penyelesaian konflik. dalam Rukun Tetangga. 15
 16. 16. RUMAH TERBUKA DASAR KERAJAAN Rumah terbuka tidaklah bertujuan mengembangkan agama kepada penganut PERANAN agama lain.MASYARAKAT PERANAN Amalan rumah terbuka NGO memberi kefahaman kepada Rumah Terbuka di rakyat bukan Islam tentang nilai hidup ajaran Islam yang ISLAM Malaysia bermaksud menganjurkan sifat berbaik- & INTEGRASI sesuatu perayaan baik sesama manusia. agama disambut oleh penganut pelbagai agama dengan tujuan Amalan rumah terbuka ini memupuk persefahaman sesuatu yang unik bagi di kalangan rakyat Malaysia, telah mendorong Malaysia. menyumbang kepada keamanan dan kebaikan keadaan dalam negara kita. 16
 17. 17. DIFUSI BUDAYA DASAR KERAJAAN Difusi penyerapan budaya kebiasaannya berlaku secara PERANAN sukarela yang tidak disedari.MASYARAKAT PERANAN NGO Difusi budaya juga berlaku melalui unsur kesenian dan ISLAM keagamaan. & INTEGRASI Proses-proses penyebaran unsur- unsur budaya dari individu kepada Kini proses difusi tersangat individu yang lain ataupun dari cepat berlaku kerana satu masyarakat ke masyarakat terdapat berbagai-bagai yang lain. kemudahan sistem komunikasi yang tersebar luas, seperti radio, tv dan filem. 17
 18. 18. STRATEGI KE ARAH INTEGRASI DASAR RAKAN COP KERAJAAN PERANANMASYARAKAT ABIM PERANAN NGO PERANAN ALIRAN ISLAM NGO & INTEGRASI MAJLIS BELIA MALAYSIA LAIN-LAIN NGO 18
 19. 19. RAKAN COP DASAR KERAJAAN PERANANMASYARAKAT PERANAN • Dilancarkan pada 9 Ogos 2004 oleh Kuala Rakan Cop NGO Lumpur. • Maklumat boleh disalurkan kepada Pusat ISLAM Kawalan Polis (CCC) yang beroperasi 24 jam & INTEGRASI (hotline, SMS, MMS e-mail dan website) • Rakan Cop adalah bersifat ‘Community Oriented Policing’ dan ‘Smart Partnership’ • Rakan Cop membolehkan polis dan masyarakat saling mengembeleng tenaga dengan lebih berkesan memerangi jenayah dan apa jua masalah keselamatan 19
 20. 20. ABIM • Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM) ialah DASAR sebuah pertubuhan bukan kerajaan yang KERAJAAN mewakili pergerakan belia Islam di Malaysia. • Ditubuhkan pada 1971 PERANAN • Cita-cita utama ABIM ialah menyumbangMASYARAKAT secara proaktif pembinaan masyarakat Islam yang mampu menjadi teras terhadap proses pembinaan negara bangsa Malaysia yang PERANAN utuh di dalam pelbagai aspek kehidupan NGO • ABIM sedia mendokong dan memperjuangkan usaha-usaha ISLAM • Mewujudkan perpaduan ummah & INTEGRASI • Memperkukuhkan hubungan pelbagai kaum dalam rangka membina integrasi nasional, membina rupa budaya bangsa yang sihat. ABIM 20
 21. 21. SUHAKAM DASAR Hak Asasi Manusia seperti yang terkandung dalam Perlembagaan Malaysia termasuklah : KERAJAAN • Hak untuk bersuara PERANAN • Hak untuk bergerakMASYARAKAT • Hak untuk berhimpun Antara fungsi SUHAKAM: PERANAN •mempromosikan kesedaran dan NGO pendidikan berkaitan hak asasi Suruhanjaya Hak Asasi manusia Manusia •menasihat dan membantu ISLAM Malaysia(Suhakam) Kerajaan merumuskan undang- & INTEGRASI ditubuhkan pada tahun undang dan prosedur dan 1999 melalui Akta mengesyorkan langkah-langkah yang perlu diambil Suruhanjaya Hak Asasi •mengesyorkan kepada Kerajaan Manusia 1999. berhubung perjanjian dan dokumen antarabangsa dalam bidang hak asasi manusia; •menyiasat aduan tentang perlanggaran hak asasi manusia. 21
 22. 22. ALIRAN DASAR KERAJAAN • Aliran Kesedaran Negara (Aliran) adalah PERANAN gerakan pembaharuan multi-etnik yangMASYARAKAT ALIRAN memperjuangkan keadilan, kebebasan, dan perpaduan. PERANAN • Pendekatan Aliran dipandu oleh nilai spiritual NGO yang universal, dan fokus pada membina kebersamaan hakiki dengan menjunjung tinggi martabat manusia dan mempromosikan ISLAM keadilan sosial bagi seluruh Malaysia. & INTEGRASI • Aliran adalah suatu gerakan yang bebas dan autonomi, serta tidak mempunyai kaitan dengan mana-mana parti politik, kesatuan sekerja, pertubuhan atau persatuan masyarakat awam. • Aliran mengamalkan konsep bekerjasama secara aktif dengan kumpulan lain mengenai isu-isu tertentu dengan tujuan khusus. 22
 23. 23. MAJLIS BELIA MALAYSIA DASAR Tujuan utama MBM KERAJAAN ialah PERANAN • Mengukuhkan prinsipMASYARAKAT sukarela dan demokratik • Majlis Belia Malaysia MBM dalam pergerakan belia. (MBM) ialah sebuah PERANAN Pertubuhan Bukan • Mengemukakan pendapat NGO Kerajaan yang bergerak kepada kerajaan, badan- sebagai badan induk badan berkanun atau menyelaraskan badan-badan yang lain ISLAM pertubuhan belia dan mengenai perkara & INTEGRASI pelajar di negara ini berkaitan belia. • Penubuhan rasmi MBM adalah pada 9 • Menggalakkan September 1950 penghormatan • Diiktiraf sebagai majlis antarabangsa, belia peringkat persefahaman antara kebangsaan bagi kaum, kerjasama dan negara ini. kesejahteraan menerusi kegiatan belia. 23
 24. 24. INTEGRASI MENURUT PERSPEKTIF ISLAM DASAR KERAJAAN Integrasi menurut Islam bukan hanya di kalangan masyarakat Islam bahkan di PERANAN kalangan masyarakat bukan IslamMASYARAKAT PERANAN NGO Islam menyarankan supaya kita menjalin hubungan baik dengan cara bertolak ISLAM ansur, saling menghormati dan bantu membantu antara satu sama lain & INTEGRASI Integrasi hanya akan berjaya sekiranya semua masyarakat bekerjasama serta memberi komitmen yang jitu 24
 25. 25. KESIMPULAN  Secara kesimpulannya semua pihak DASAR KERAJAAN termasuk pihak kerajaan, badan-badan NGO dan masyarakat berperanan untuk PERANAN menjaga kepentingan perpaduan danMASYARAKAT integrasi nasional demi kestabilan dan PERANAN kesejahteraan sosial. NGO  Oleh hal yang demikian semua pihak ISLAM tersebut perlu berganding bahu dan & INTEGRASI bersungguh-sungguh dalam bersama-sama menjayakan matlamat yang ditetapkan.  Kita sebagai masyarakat yang prihatin perlu memberikan kerjasama dan sokongan penuh kepada pihak kerajan dan badan- badan NGO tersebut. 25

×