Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

входно мат 2гр

74,321 views

Published on

  • Login to see the comments

входно мат 2гр

  1. 1. Самостоятелна работа за измерване на входното равнище по математика на учениците от III в клас СОУ „Любен Каравелов” – Димитровград Име: ––––––––––––––––––––––––––––––––– Дата: ––––––– Група 2 1. А. Попълнете липсващите числа в редиците: 40, 50, 60 , , , 100 56, , , 62, 44, 66. 55, 50, 45, , , , 25, 20. Б. Попълнете пропуснатите числа: 53 = дес. + ед. 61 = 5 дес. + ед. 6 дес. + 8 ед. = 4 дес. + 17 ед. = 2. Пресметнете: 40 + 60 = 56 + 27 = 70 – 40 = 84 – 47 = 62 + 27 = 34 + 66 = 88 – 36 = 100 – 56 = 3. Пресметнете означените произведения и частни. 7 . 2 = 36 : 4 = 1 . 4 = 6 . 8 = 56 : 8 = 6 . 0 = 9 . 9 = 80 : 10 = 0 : 4 = 5 . 9 = 54 : 6 = 2 . 3 . 5 = 4. Намерете неизвестните числа: □ + 29 = 54 8 . □ = 72
  2. 2. 5. Намерете стойността на изразите: 23 + 14 + 27 = 100 – ( 37 + 18) = 6 . 3 + (74 – 38) = 34 + 4 . 8 = 6.Широчината на правоъгълник е 7 см, а дължината – 9 см. Колко см е обиколката на правоъгълника. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 7.В зеленчуков магазин докарали 27 кг чушки и с 26 кг повече домати. Колко кг зеленчуци докарали общо? ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 8.В събота Таня прочела 42 страници от една книга. В неделя прочела 6 пъти по- малко страници. Колко страници прочела Таня в събота и неделя общо? ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Скала за оценяване: Максимален брой точки: 15 Брой точки: До 7 точки вкл. – Слаб 2 8, 9 – Среден 3 Оценка: 10, 11 – Добър 4 12, 13 – Много добър 5 Учител: 14, 15 – Отличен 6 Родител:

×