Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

самостоятелна работа вр чп_3в

45,088 views

Published on

  • Login to see the comments

самостоятелна работа вр чп_3в

  1. 1. САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА – ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА – ВХОДНО РАВНИЩЕ Име:_____________________________________________, ІІІ В клас, _______2013 г. 1. Зачертай излишното в изречението. (4т.) Семейството включва мама, татко, леля, брат, сестра, братовчеди. 2. Довърши изреченията. (3т.) Аз съм роден в ____________________ . Училището, в което уча, се казва „_______________________________”. Националния празник на България празнуваме на _______________ . 3. Запиши всяка от думите в съответната колонка. (8т.) дърво, небе, човек, мечка, сняг, врабче, скала, море 4. Свържи животното с мястото, където живее. (4т.) 5. Отбележи с „ + ” продуктите, които се получават от съответните животни. (8т.) месо мляко яйца мед Нежива природа Жива природа в гората у дома в блатото в зоопарка
  2. 2. вълна 6. Свържи със съответната кошница. (6т.) ябълка, домат, слива, краставица, круша, зеле 7. Запиши в три групи растенията. (6т.) лайка, малина, бор, иглика, липа, шипка Дървета Храсти Тревисти растения 8. Днес е понеделник – 14 май. Коя дата ще е в петък тази седмица? (1т.) ___________________________________________________________ 9. Отбележи правилно частите на растението. (4т.) корен стъбло листа цвят 10. Кой е сезонът? (1т.) Денят постепенно нараства, а нощта се скъсява. Температурите се повишават. Често вали дъжд. Това е през __________________ . 11. Напиши названията на основните части на тялото. (4т.) _____________ _______________________ _____________ _______________________ 4 3 2 1 зеленчукплод 1 4 2 3 1 2 3 4
  3. 3. Максимален брой точки: 49 Брой точки за верни отговори: Оценка: Проверил: ______________ Родител: ___________________ (Й.Първанова) Скала за оценка: (бр. точки .4) : 49 + 2 =

×