Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Урок 9 съдружително свойство

6,328 views

Published on

Published in: Education

Урок 9 съдружително свойство

 1. 1. Йорданка Първанова, СОУ "Любен Каравелов" - Димитровград
 2. 2. стр. 11/ зад.1 Пресметни.5 + 4 + 2 = 11 И в трите примера събираеми са ЕДНАКВИ - числата 5, 4 и 2.4 + 2 + 5 = 11 Затова и сборът е едно и също число.2 + 5 + 4 = 11 Йорданка Първанова, СОУ "Любен Каравелов" - Димитровград
 3. 3. 3+4+2=(3 + 4) + 2 = 7 + 2 = 9 7 Йорданка Първанова, СОУ "Любен Каравелов" - Димитровград
 4. 4. 4+2+3=(4 + 2) + 3 = 6 + 3 = 9 6 Йорданка Първанова, СОУ "Любен Каравелов" - Димитровград
 5. 5. 2+3+4=(2 + 3) + 4 = 5 + 4 = 9 5 Йорданка Първанова, СОУ "Любен Каравелов" - Димитровград
 6. 6. () Йорданка Първанова, СОУ "Любен Каравелов" - Димитровград
 7. 7. стр. 11/ зад.3 Пресметни по различни начини.6+1+3= 6 + 1 + 3 = (6 + 1) + 3 = 7 + 3 = 10 6 + 1 + 3 = 6 + (1 + 3) = 6 + 4 = 10 6 + 1 + 3 = (6 + 3) + 1 = 9 + 1 = 10 Йорданка Първанова, СОУ "Любен Каравелов" - Димитровград
 8. 8. стр. 11/ зад.3 Пресметни по различни начини.5+1+2= 5 + 1 + 2 = (5 + 1) + 2 = 6 + 2 = 8 5 + 1 + 2 = 5 + (1 + 2) = 5 + 3 = 8 5 + 1 + 2 = (5 + 2) + 1 = 7 + 1 = 8 Йорданка Първанова, СОУ "Любен Каравелов" - Димитровград
 9. 9. стр. 11/ зад.3 Пресметни по различни начини.20 + 40 + 30 =20 + 40 + 30 = (20 + 40) + 30 = 60 + 30= 9020 + 40 + 30 = 20 + (40 + 30) = 20 + 70= 9020 + 40 + 30 = (20 + 30) + 40 = 50 + 40= 90 Йорданка Първанова, СОУ "Любен Каравелов" - Димитровград
 10. 10. стр. 11/ зад.4 Пресметни по най-лесен начин, като използваш съдружителното свойство.2 дм + 5 дм + 8 дм == (2 дм + 8 дм) + 5 дм == 10 дм + 5 дм = 15 дм Йорданка Първанова, СОУ "Любен Каравелов" - Димитровград
 11. 11. стр. 11/ зад.4 Пресметни по най-лесен начин, като използваш съдружителното свойство.7 дм + 5 дм + 3 дм == (7 дм + 3 дм) + 5 дм == 10 дм + 5 дм = 15 дм Йорданка Първанова, СОУ "Любен Каравелов" - Димитровград
 12. 12. стр. 11/ зад.4 Пресметни по най-лесен начин, като използваш съдружителното свойство.4 дм + 9 дм + 6 дм == (4 дм + 6 дм) + 9 дм == 10 дм + 9 дм = 19 дм Йорданка Първанова, СОУ "Любен Каравелов" - Димитровград
 13. 13. стр. 11/ зад.5 Пресметни.20 – (14 – 5) == 20 – 9 = 11(50 + 20) – 30 == 70 – 30 = 40(17 + 3) – 9== 20 – 9 = 11 Йорданка Първанова, СОУ "Любен Каравелов" - Димитровград
 14. 14. Домашна работа Учебна тетрадка № 1 Стр. 8/ Урок 9 – зад.1, 2, 3 Препиши от работа в класЙорданка Първанова, СОУ "Любен Каравелов" - Димитровград

×