Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Iz.izk

1,463 views

Published on

Published in: Education
  • Login to see the comments

Iz.izk

  1. 1. 1,5 часа седмично 32 седмици = 48 часаЦели на обучението: • Усвояване на изразни средства; • Изразяване чрез образи на собствени мисли, чувства и отношения; • Развиване и обогатяване на зрителното възприятие, представи, въображение и фантазия; • Развиване на способности за участие във форми на визуална комуникация; • Емоционално общуване с произведения на изобразителното изкуство; • Съпричастност към локални и глобални проблеми на околната среда, екологична защита; права на детето, национални и световни хуманитарни ценности.По учебника на Димитър Димитров и Петер Цанев, изд. „Просвета“
  2. 2. № Дата Тема Програмно съдържание Забележки 1. Картина разказ. Случка от ваканцията Обект и среда 2. Конструиране. Чаша за моливи Материали и техники 3. Чаша за моливи Материали и техники 4. Бои и цветове. Рисуване върху мокра основа Материали и техники 5. Бои и цветове. Светли и тъмни цветове Материали и техники 6. Пейзаж. Природна среда Обект и среда 7. Пейзаж. Архитектурна среда Обект и среда 8. Моделиране. Релеф Материали и техники 9. Моделиране. Медальон Материали и техники10. Рисувани и отпечатани образи. Украсяване на букви Обект и образ11. Рисувани и отпечатани образи. Игра с букви и цифри Обект и образ12. Видове изкуства. Живописен, графичен и скулптурен портрет Зрител и творба13. Фигурална композиция. Музиката изобразена Зрител и творба14. Картина от различни материали. Необикновени картини Зрител и творба15. Картина от различни материали. Картини върху различни предмети Зрител и творба16. Общуване и знаци. Писмо и пощенска марка Визуална комуникация17. Общуване и знаци. Пътят на писмото Визуална комуникация18. Колективна картина. Новогодишна елха от картон Обект и среда19. Колективна картина. Новогодишна елха от картон Обект и среда20. Графични техники. Рисуване чрез издраскване Материали и техники21. Графични техники. Рисуване чрез издраскване Материали и техники22. Природа и човешки дейности. Опасности, забрани и знаци Визуална комуникация23. Природа и човешки дейности. Опасности, забрани и знаци Визуална комуникация24. Илюстрация. Илюстрация по любима приказка Обект и среда25. Илюстрация. Илюстрация по любима приказка Обект и среда26. Натюрморт. Натюрморт от пластилин Зрител и творба27. Натюрморт. Натюрморт от пластилин Зрител и творба28. Смесена техника. Фантастични образи Материали и техники29. Смесена техника. Фантастични образи Материали и техники30. Държавни знаци. Монети, гербове и знамена Визуална комуникация31. Държавни знаци. Монети, гербове и знамена Визуална комуникация32. Апликация. Декоративни образи на растения и животни Обект и образ33. Апликация. Декоративни образи на растения и животни Обект и образ34. Интериор. Детска стая Обект и среда35. Интериор. Детска стая Обект и среда36. Символи и знаци. Емблема Визуална комуникация37. Символи и знаци. Емблема Визуална комуникация

×