Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

героите питат работен лист

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to comment

героите питат работен лист

  1. 1. Героите питат : „От кое произведение сме?“1 упр. От кое произведение е откъсът: "Един син отишъл при баща си в село. Бащата рекъл:- Сега е коситба. Вземи греблото и да вървим да ми помогнеш". А) Баща и син Б) Греблото В) Ученият син Г)Мързеливият син2 упр. Подреди моментите от „Недочетената книжка“3 упр. Какво искат да откирят патиланците? А) детска площадка Б) ново училище В) нова планета Г)зоопарк4 упр. Какво си хапва малкият Хитър Петър, когато е с болен зъб? А) погача Б) симид В) кравайче Г)халва5 упр. Кое от стихотворенията прилича на гатанка?А) Хубави са всички Б) Годишните времена В) Художници Г)Горско писъмце6 упр. В кое произведение героят се нарича Пиук? А) Думите, на които поставиха крилца Б) Песничка В) Ние, врабчетата Г)Пиук7 упр. От коя приказка е откъсът: " - Какво има на задните подкови?" А) Жаба и вол Б) Магаре и вълкВ) Кон и магаре Г) Врабчето и лисицата8 упр. Кои качества принадлежат на врабчето, които на лисицата?Врабче - _______________________________________________________________Лисица - _______________________________________________________________9 упр. От коя приказка е откъсът: „- Не, любими Звяр, вие няма да умрете! – казала му Бел. – Щеживеете, за да станете мой съпруг. Още в този миг ви давам ръката си и се кълна, че ще бъда самоваша.“ ______________________________________________________________________________10 упр. От коя приказка е откъсът: „- За толкова много щастие не съм и мечтал, когато бях самомалко грозно патенце!“ _______________________________________________________________11 упр. От коя приказка е откъсът: „- Ех, - помисли си тя с покруса – само ако знаеше, че за дабъда с него, съм се отказала завинаги от гласа си!“ _________________________________________

×