Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

пред картата на родината

пред картата на родината

 1. 1. „Човекът и обществото” По учебника на изд.“Булвест 2000“ – Румяна Кушева, Румен Пенин презентация: Йорданка Първанова
 2. 2. Ëåãåíäà çà Áúëãàðèÿ
 3. 3. Едно от първите изображения на Земята. Така нашите предци са виждали света, без помощта на сателити.
 4. 4. Тук е изобразено Средиземно море или поне част от него 
 5. 5. Според европейците тези страховити чудовища са причаквали моряците край бреговете на Исландия.
 6. 6. Нашата родина е Република България. Намира се на Балканския полуостров в континента Европа.
 7. 7. континент
 8. 8. полуостров
 9. 9. равнини, низини, полета планини реки, морета, океани
 10. 10. Румъния Сърбия Македония Гърция Турция Черно море
 11. 11. с.4/ зад.4 Румъния Турция Черно море Македония ГърцияСърбия
 12. 12. с.4/ зад.6 Рила РилаВитоша Пирин Стара планина
 13. 13. http://www.youtube.com/watch?v=KGyvg-o_wdI Òîâà å Áúëãàðèÿ

×