Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

съществително име. прилагателно име

 • Be the first to comment

съществително име. прилагателно име

 1. 1. Ц.Гергова ОУ"Н.Рилски" Велинград
 2. 2. Ц.Гергова ОУ"Н.Рилски" Велинград дума съществително име прилагателно име членуване степенуване
 3. 3. Eзиков кът Съществителни имена 1. Когато със същ.име се назовава познат предмет, в края на думата се поставя определителен член. 2.Съществителното име от ж. р. ед.ч., което завършва на т, при членуване се пише двойно тт. 3.Гласните а и ъ в крайна сричка при същ.имена от м.р. ед.ч. се проверява с форми за мн.ч. Ако проверяваната гласна изпада, пише се ъ. Ако се запазва – пише се а. Ц.Гергова ОУ"Н.Рилски" Велинград пролет – пролетта радост - радостта смелост – смелостта челюст - челюстта
 4. 4. Eзиков кът Прилагателни имена 1. Степенуването на прилагателните имена показва, че се сравнява един и същи признак на няколко предмета. 2. Когато прилагателното име от м.р. ед.ч. завършва на –нен, то в женски, среден и в мн.ч. се пише двойно нн. 3.Гласните а и ъ в крайна сричка при прилаг.имена от м.р. ед.ч. се проверява с форми на женски и среден род или на мн.ч. Пише се а , когато проверяваната гласна не изпада. Пише се ъ , когато проверяваната гласна изпада. Ц.Гергова ОУ"Н.Рилски" Велинград добър по - добър най - добър струнен – струнна воден – водна дълги – дълъг млади – млад
 5. 5. Ц.Гергова ОУ"Н.Рилски" Велинград упр.1 Напишете по картинката съществителни имена. Добавете към тях подходящи прилагателни имена. степенувайте ги. рак медуза плувец вода риби малък голяма бърз морска пъстри по-малък , най-малък по-голяма, най-голяма по-бърз, най-бърз ---------------------------- по-пъстри, най-пъстри
 6. 6. Ц.Гергова ОУ"Н.Рилски" Велинград Упр.2 От текста препишете членуваните съществителни имена. Корабът бе настигнат от страшна буря в морето и претърпя крушение.Останах жив само аз, нещастният Робинзон Крузо.Бях изхвърлен полумъртъв на брега на тоя проклет остров. Когато настъпи нощта, качих се на едно дърво, защото се страхувах от зверовете. корабът, морето, брега, нощта, зверовете
 7. 7. Само когато същ. име от м.р. може да се замени с той, членуваме с - ът, - ят. В останалите случаи пишем - а (- я). Човек.... вървеше из град.... . Вятър.... събори керемида от покрив.... .
 8. 8. Упр.3 Препишете изреченията, като поправите допуснатите грешки. Истината няма младос , нито старос . Здравето е най голямото богатство. Чесната дума е по-важна от клетвата. Пролета донесе радосно оживление. Истината няма младост, нито старост. Здравето е най – голямото богатство. Честната дума е по-важна от клетвата. Пролетта донесе радостно оживление.
 9. 9. Ц.Гергова ОУ"Н.Рилски" Велинград Упр.4 Открийте седемте грешки. Джуджето едва се отърва от гонидбата на ловджийските кучета.Реши да се върне при старицата. Тя покани малкия си гос на масата. Джуджето посочи с пръсчето си питката.Баба току- що я беше извадила от пеща. Отчупи парче и го подаде на гостта си. Джуджето се чудеше как да изрази благодарноста си. Сети се, че може да подари на добрата старица збирката си от патешки пера, за да си чисти пещта с тях. Джуджето едва се отърва от гонитбата на ловджийските кучета.Реши да се върне при старицата. Тя покани малкия си гост на масата. Джуджето посочи с пръстчето си питката.Баба току- що я беше извадила от пещта. Отчупи парче и го подаде на госта си. Джуджето се чудеше как да изрази благодарността си. Сети се, че може да подари на добрата старица сбирката си от патешки пера, за да си чисти пещта с тях.
 10. 10. Ц.Гергова ОУ"Н.Рилски" Велинград Упр.5 Изберете и напишете синоними на съществителното име обида. обида хвалба оскърбление жалба унижение измама
 11. 11. Ц.Гергова ОУ"Н.Рилски" Велинград Упр.6 Напишете думите правилно. Проверете правописа им. мал....к - ............................ теат...р - ............................ крат...к - ............................ тиг...р - ............................ пяс...к - .............................. вят....р - .............................. а ? ъ о ? у ...бичам - ............................ ст...дент - ............................ ...малител - ...........................
 12. 12. Ц.Гергова ОУ"Н.Рилски" Велинград

×