Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

двубоят между българия и византия

 • Login to see the comments

двубоят между българия и византия

 1. 1. 1. Цар Петър: а/ 30-годишен мир с Византия – 927 г.; б/ богомили; в/ Св. Иван Рилски. 2. Цар Самуил: а/ битката при с. Ключ – 1014 г.; б/ България под византийска власт – 1018 г.
 2. 2. Цар Петър Управление 927 – 969 г.
 3. 3. 927 г. – сключен 30годишен мир с Византия. Българският цар и внучката на византийския император – Мария, се оженили. В чест на мира тя приела ново име – Ирина, означаващо мир.
 4. 4. БУНТ – силен протест срещу властта, изразен мирно или с оръжие.
 5. 5. БОГОМИЛИ – вярвали, че само човешката душа е дело на Доброто (Бога), а тялото, видимият свят с Църквата и управниците са дело на Злото.
 6. 6. ОТШЕЛНИЦИ – монаси, които се усамотявали далеч от хората и прекарвали живота си в пост и молитва към Бог.
 7. 7. Свети Иван Рилски
 8. 8. Срещата между цар Петър и Св. Иван Рилски в планината
 9. 9. Рилският манастир
 10. 10. Смъртта на цар Петър
 11. 11. Цар Самуил Управление 997 – 1014 г.
 12. 12. Анна Господинова, ЧОУ “Веда”, Соф
 13. 13. Битката при с. Ключ – 1014 г.
 14. 14. Умиращият цар Самуил и ослепените му бойци
 15. 15. 1018 г. – византийците завладели столицата Охрид. България паднала под византийска власт.

×