Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

лице на фигура

лице на фигура

 1. 1. Лице на фигура Математика ІV клас
 2. 2. Лице на фигура <ul><li>Стандартното означение за лице е с буквата S </li></ul><ul><li>Как намираме лице на фигура? </li></ul><ul><li>Измерваме страните. </li></ul><ul><li>Уеднаквяваме мерните единици – мм; см; дм </li></ul><ul><li>Умножаваме </li></ul>Важно!!! Винаги записваме мерната единица!
 3. 3. Лицето се обозначава с квадратни мм; квадратни см; квадратни дм и т.н. 1 см 1 см Квадрат със страна 1 см, има лице 1 кв.см 1 кв.см
 4. 4. Лице на правоъгълник a b Ако дължината на страните на правоъгълник са с големина a и b S = a.b Записваме лицето в квадратни мм; см; дм; м (кв.мм; кв.см; кв.дм; кв.м) 1 кв.см 1 кв.см 1 кв.см 1 кв.см 1 кв.см 1 кв.см 1 кв.см 1 кв.см 1 кв.см 1 кв.см 1 кв.см 1 кв.см
 5. 5. Лице на квадрат a a Ако квадратът има дължина на страната a , формулата за лице е: S = a.a Записваме лицето в квадратни мм; см; дм; м (кв.мм; кв.см; кв.дм; кв.м) 1 кв.см 1 кв.см 1 кв.см 1 кв.см 1 кв.см 1 кв.см 1 кв.см 1 кв.см 1 кв.см
 6. 6. Да проверим какво научихме! <ul><li>Намерете лицето на правоъгълник с дължина 9 мм и широчина 5 мм. </li></ul>S = a.b S = 9 мм . 5 мм S = 45 кв.мм
 7. 7. Да проверим какво научихме! <ul><li>Намерете лицето на квадрат със страна 7 дм. </li></ul>S = a.a S = 7 дм . 7 дм S = 49 кв.дм
 8. 8. Да проверим какво научихме! <ul><li>Намерете лицето на правоъгълник като знаете, че дължината му е 15 см, а обиколката му е 42 см. </li></ul>Р = 2.а + 2. b 42 см = 2. 15 см + 2. b 42 см = 30 см + 2. b 2. b= 42 см – 30 см 2. b = 12 см b= 12 см:2 b= 6 см S = a.b S = 15 см. 6 см S = 90 кв.см
 9. 9. Кой ще бъде пръв? Ако всяко от малките квадратчета е със страна 1 см, открийте колко сантиметра е обиколката и колко кв.см е лицето на фигурите. 1 2 3 старт
 10. 10. Обиколката е _____ см Лицето е _____ кв.см Да проверим 28 45
 11. 11. Да проверим Обиколката е _____ см Лицето е _____ кв.см
 12. 12. Правоъгълна алея има дължина 16 м и широчина 6 м. В нея има квадратен участък със страна 4 м, който е засаден с цветя. <ul><li>Колко квадратни метра е площта на алеята? </li></ul>16 м 6 м 4 м <ul><li>Колко квадратни метра е площта, </li></ul><ul><li>засадена с цветя? </li></ul><ul><li>Колко квадратни метра е зелената </li></ul><ul><li>площ на алеята? </li></ul>
 13. 13. За вас подготви: Йорданка Първанова СОУ “Любен Каравелов” -Димитровград

  Be the first to comment

  Login to see the comments

 • SimonaTraikova

  Sep. 24, 2011
 • darilionuri

  Jan. 14, 2014
 • ssuser6c9941

  Jul. 1, 2015
 • zarkova10

  Jan. 29, 2017
 • TsveteLina2

  Jan. 29, 2020

Views

Total views

35,579

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

8,461

Actions

Downloads

379

Shares

0

Comments

0

Likes

5

×