Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

тайните на траките Stefani

 • Be the first to comment

тайните на траките Stefani

 1. 1. Тайните на Траките.
 2. 2. Траките <ul><ul><li>Траките са били най-старите жители по нашите земи. Те са били многобройни племена с различни имена. Обитавали са равнините. Те отглеждали коне и ги почитали. Изработвали оръжия с красива украса, златни съдове и накити. Понеже вярвали в задгробния живот, погребвали знатните тракийци в гробници и слагали всички необходими вещи. Траките издигали могили. </li></ul></ul>
 3. 3. Трудовата дейност на Траките. <ul><ul><li>Траките били: добри грънчари, добри златари, добри ловци, добри войни, добри стопани, добри певци и музиканти и добри винари. Те са изработвали прекрасни съдове от злато и от глина. </li></ul></ul>
 4. 4. Изкуството на Траките <ul><li>Траките можели да пеят и свирят. Те умеели още и да рисуват. Техните рисунки са наречени стенописи. Рисували са по много гробници. Една от тях е Казанлъшката гробница. Тя е известна именно със своите стенописи. </li></ul>
 5. 5. Вярванията на траките. <ul><ul><li>Траките са вярвали в Богинята майка и нейния син слънцето и в Тракийският конник. </li></ul></ul>
 6. 6. Вълчитрънско съкровище <ul><li>Вълчитрънското съкровище е намерено през 1925 година край с. Вълчитрън , област Плевен . При копане на лозе случайно е открито най-голямото златно съкровище, познато на българската археология - 12,5 килограма чисто злато с естествени сплави от сребро , мед и желязо . Състои се от 13 предмета: седем имат формата на похлупаци с различни диаметри и удължени луковични дръжки в средата (наподобяващи ударните инструменти-цимбали). Един съд наподобява кантаросовиден кратер със силно издължени и извити настрана дръжки и е с тегло от 4,5 килограма чисто злато. Четири са дълбоки чаши с извити нагоре дръжки (като едната чаша е значително по-голяма). Има и троен съд, съставен от три бадемовидни тела, свързани помежду си с тръбички и обща тройно разклонена дръжка, така че да образува система от скачени съдове. </li></ul><ul><li>Съкровището е датирано към края на бронзова епоха , т.е. към XVI-XII в. пр.н.е. Предполага се, че съдовете са били използвали за религиозни ритуали, изпълнявани от тракийските царе - жреци . </li></ul>
 7. 7. Панагюрско съкровище <ul><li>Панагюрско златно съкровище е тракийски античен златен сервиз за пиене, състоящ се от девет златни съда с общо тегло 6,164 кг и открит на 8 декември 1949 г. в района на гр. Панагюрище в местността &quot;Мерул&quot; от тримата братя Павел, Михаил и Петко Дейкови - тухлари и каменари по професия. Принадлежало е на неизвестен владетел на племето одриси от края на IV и началото на III в.пр.н.е. </li></ul><ul><li>Сервизът включва фиала с диаметър 25 см, една амфора с дръжки във форма на кентаври , три ритона с формата на женски глави ( амазонки ), три ритона с формата на животински глави и един, оформен като предна част на тяло на козел. Ритоните са украсени с релефни изображения на митологични сцени с участието на известни герои от древногръцката митология . </li></ul>
 8. 8. Рогозенското съкровище <ul><li>Рогозенското съкровище е тракийско сребърно съкровище , открито през 1985 година във врачанското село Рогозен . Това е най-голямото по своите размери съкровище, откривано на територията на България. Състои се от 108 фиали , 54 канички и 3 чаши, т.е. общо 165 предмета от сребро с висока проба, някои от които - позлатени . </li></ul><ul><li>Поради различията в стила и изработката на съдовете, се счита, че са произведени по различно време и различни места, което прави датировката на съкровището сравнително широка: от края на 6 до първата половина на 4 век пр.н.е. . Предполага се, че съкровището е било притежание на местен тракийски владетелски род от времето на най-големия разцвет и мощ на тракийската култура и тракийските държави на Балканския полуостров . </li></ul><ul><li>Голямата част от Рогозенското съкровище се съхранява в Регионалния исторически музей във Враца , а около 20 съда са притежание на Националния исторически музей в София . </li></ul>
 9. 9. Голямата косматка <ul><li>Голяма Косматка е тракийска могила , край град Шипка , България , в която е открита една от най-величествените и богати тракийски гробници с изцяло запазен гроб на тракийски цар , погребан със своя кон. Тя е изградена през III век пр. Хр. и се състои от три камери и коридор с обща дължина 26 м. Първото помещение е правоъгълно и в него е намерен скелет на кон. Второто помещение е с кръгла форма и с куполен покрив висок 450 см. На входа на това помещение се намира мраморна врата с човешки изображения. Третото помещение представлява монолитен гранитен блок – саркофаг с тегло около 60 тона. В него с голяма прецизност е издълбано помещение, в което се намира и каменното легло на тракийския владетел погребан тук. </li></ul><ul><li>В саркофага са открити над 20 златни предмета (произведения на тракийското изкуство ) с висока художествена стойност - златен венец с дъбови листа и жълъди, киликс и кантарос (видове древногръцки чаши за вино), апликации за конска амуниция , глава на елен , глава на богиня , както и множество сребърни и бронзови съдове. Не по-малко ценни са железният меч със златна апликация, бронзов меч, шлем , броня , както и други оръжия. Особен интерес представлява бронзовата глава на брадат мъж в естествена големина, с очи от полускъпоценни камъни. Мащабите на гробницата и огромната стойност на скъпоценните предмети открити в нея доказват, че тук е погребан голям тракийски владетел. Надписи по предпазното въоръжение показват, че името на владетеля е Севт, предполага се че става дума за прочутия Севт III , господаря на тракийския град Севтополис . </li></ul>
 10. 10. Хоризонт <ul><li>Тракийската могила &quot;Хоризонт&quot; е разположена в подножието на Четиньовската могила и е част от тракийския култов център край село Старосел в Средна гора . Могилата носи името на европейската фондация &quot;Stitching Horizon&quot;, с чиито средства основно се провеждат разкопките на Траколожката експедиция за могилни проучвания (ТЕМП) през 2002 година. </li></ul><ul><li>Под ръководството на д-р Георги Китов е открит уникален тракийски храм с колонада от V-IV в.пр.н.е. Той е изграден във вече готова могила , част от насипа на която е отнета за построяването. След това правоъгълното помещение е затрупано, а отпред е останала видима колонадата от 6 лицеви и по 2 странични колони в ранен дорийски стил . Това е първият такъв храм, открит досега по земите, населявани от траките. Различава се принципно от старогръцките храмове, които са изцяло открити и заобиколени с колони от всички страни. </li></ul><ul><li>В средата на IV в.пр.н.е. храмът се превръща в мавзолей , след като в него е погребан обожествен тракийски владетел. Заедно с царя е положен и неговият кон. В последствие по религиозни или политически причини, храмът е осквернен, ограбен, разрушен и засипан. От ритуалните дарове, с които е погребан владетелят, при разкопките са открити само 15 пластинки от златната ризница, 12 бронзови върха за стрели, сребърни халки, късове от керамични съдове. Над храма археолозите от ТЕМП са построили дървена навесна конструкция, която го предпазва от климатичните условия. </li></ul><ul><li>Храмът е елемент от Тракийски култов център &quot;Старосел&quot;. В съседната могила също е имало храм, върху основите на който е изграден параклисът &quot;Свети Спас&quot;. Наоколо е имало манастирски комплекс, унищожен през 1940-те години. С това се регистрира една показателна и рядко срещана приемственост в почитането на местността като свещено от тракийско време, през римската епоха, Средновековието и Възраждането, до наши дни. </li></ul>
 11. 11. Изготвил: Стефани Георгиева СОУ”Л. Каравелов” IV в клас

×