Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Scratch i Arduino

12,216 views

Published on

presentació pel Taller de les II Jornades Tecnològiques

Published in: Technology
 • Login to see the comments

Scratch i Arduino

 1. 1. Arduino i Scratch dues eines per a l'ensenyament de la tecnologia Antoni Ubieto INS Lluís de Peguera Manresa
 2. 2. Scratch http://scratch.mit.edu
 3. 3. Scratch: Característiques Scratch <- Squeak (Smalltalk-80) programari gratuït (descàrrega, còpia i utilització), paraula i logo copyright codi font disponible (llicència específica) projectes i materials de suport CC by-sa 2.0 MULTIPLATAFORMA: Windows, Mac OS X (i Linux) en català i molts altres idiomes comunitat d'usuaris i comunitat d'educadors xarxa social per compartir projectes
 4. 4. Scratch: Programa Entorn per a l'aprenentatge de la programació
 5. 5. Scratch: Programa Entorn per a l'aprenentatge de la programació
 6. 6. Scratch: Programa Entorn per a l'aprenentatge de la programació
 7. 7. Scratch: Galeries d'exemples 8 exemples de cada tipus: Animation Games Greetings Interactive Art Music and Dance Names Sensors and Motors Simulations Speak Up Stories
 8. 8. Scratch: Exemple execució 1 Exemples -> Interactive Art -> PlayWithYourFace
 9. 9. Scratch: Exemple execució 2 Exemples -> Simulation -> GravityBlocks
 10. 10. Scratch: Exemple programació Exemples -> Interactive Art -> WHEEE
 11. 11. Scratch: Exemple anàlisi Exemples -> Simulation -> WheaterSimulation
 12. 12. Scratch: Avantatges i inconvenients molts materials xarxa social de projectes però en anglès fòrums intuïtiu divertit programació visual: resultats immediats animacions molt senzilles personalització: imatges (sprites) amb webcam sons (veus) amb micròfon
 13. 13. Scratch: Xarxa social Perfil Amics Galeries Projectes Favorits Comentaris Etiquetes Votacions
 14. 14. Scratch: Guies oficials Des de zero: descàrrega, instal·lació, primer projecte, usuari, compartir... (pàgina web): (1) Guia inicial (PDF 14 pàgines): Anglès (2) Castellà (3) Guia de referència (PDF 23 pàgines). Molt útil, tots els blocs descrits: Anglès (4) Castellà (5) Targes Scratch (12 targetes). Exemples aplicació típics: Anglès (pàgina i descàrrega) (6) Català (descàrrega només) (7) Castellà (descàrrega només) (8) (1) http://info.scratch.mit.edu/es/Support/Get_Started (2) http://info.scratch.mit.edu/sites/infoscratch.media.mit.edu/docs/ScratchGettingStartedv14.pdf (3) http://info.scratch.mit.edu/sites/infoscratch.media.mit.edu/files/file/translated-docs/GuiaDeInicioScratch.pdf (V1.3) (4) http://info.scratch.mit.edu/sites/infoscratch.media.mit.edu/files/file/ScratchReferenceGuide14.pdf (5) http://info.scratch.mit.edu/sites/infoscratch.media.mit.edu/files/file/RG_14_es.pdf (6) http://info.scratch.mit.edu/Support/Scratch_Cards (7) http://info.scratch.mit.edu/sites/infoscratch.media.mit.edu/files/file/translated-docs/SC12_ca.zip (8) http://info.scratch.mit.edu/sites/infoscratch.media.mit.edu/files/file/translated-docs/SC_es.zip
 15. 15. Scratch: Recursos ScratchEd: http://scratched.media.mit.edu/ LearnScratch: http://learnscratch.org/ Eduteka: www.eduteka.org/Scratch.php Fòrums: http://scratch.mit.edu/forums/index.php Fòrum en espanyol: http://scratch.mit.edu/forums/viewforum.php?id=15 Scratch en Català: http://scratchcatala.com/ Imagina edu365: http://www.edu365.cat/imagina/ D209: http://www.xtec.cat/formaciotic/dvdformacio/materials/td209/ Citilab: http://seaside.citilab.eu/scratch
 16. 16. Scratch: Aplicació a l'aula OP informàtica 4t ESO: tema final: Introducció a la programació -programació de jocs- 1 tema de 8 (mig trimestre) 3 hores setmanals OPs modalitat científico-tecnològica BAT LOE Electrònica, Programació i Robòtica 1 trimestre (2n) 2 hores setmanals Informàtica ???
 17. 17. Scratch: Sensor Board Blocs específics: Valor del sensor Sensor activat? Sensors: Llum Sons Botó Lliscador 4 connectors sensors resistius Fabricants: PicoBoard <- Picocricket (50US$ + 15US$ env.) PicoCAT <- Robolot (IES SEP La Garrotxa)
 18. 18. Scratch: Altres possibilitats Animacions: engegar automàticament una activitat (Windows). Crear fitxer de text *.cmd amb el següent contingut: "C:Archivos de ProgramaScratchScratch.exe" "C:Archivos de ProgramaScratchScratch.image" presentation "C:Archivos de ProgramaScratchProjectsAnimationProjecte_Scratch.sb"
 19. 19. Arduino http://arduino.cc
 20. 20. Arduino: Característiques Microcontrolador programable Maquinari lliure Programari lliure MULTIPLATAFORMA: Windows, Mac OS X i Linux  Comunitat d'usuaris internacional i en espanyol   Facilitat de connexió Facilitat de programació
 21. 21. Arduino: Placa i programa Placa controladora per connectar sensors i actuadors Programació de la placa des d'un ordinador Funcionament independent de l'ordinador
 22. 22. Arduino: Avantatges i inconvenients facilitat de connexió a diferents tipus de sensors adaptabilitat (E/S) amb "shields" barat (placa 20 - 25€) petit   programació amb llenguatge similar a C (anglès) dispersió de documentació inicialment "massa" possibilitats i versions poc robust adquisició per internet
 23. 23. Arduino: Plaques Versions oficials: Duemilanove (estàndard actual) Diecimila (estàndard anterior) Mega (més potent: velocitat i E/S) Bluetooth (sense fils) LilyPad (per a cosir a la roba) Fio (Xbee, LiPo: connector i carregador) Mini (miniatura, RS232, compatible breadboard) Pro (barat, incrustable en un projecte) Pro Mini (barat i petit) Serial (RS232) Serial Single Sided (RS232, fabricar i muntar a mà)
 24. 24. Arduino: Placa Duemilanove http://arduino.cc/en/Main/arduinoBoardDuemilanove
 25. 25. Arduino: Placa Duemilanove Preu: aprox 22€ Dimensions: aprox 7 x 5,5 cm Microcontrolador: ATmega168 (ATmega328) Alimentació 5V (USB o bé connector: 6-20V) E/S digitals: 14 (6 amb sortida PWM, màx 40mA) Entrades analògiques: 6 Memòria programa (Flash) 16 KB (-2KB pel bootloader) SRAM: 1 KB EEPROM: 512 bytes Rellotge: 16 MHz USB (programació i comunicació amb l'ordinador)
 26. 26. Arduino: Shields Plaques que es connecten a sobre de la placa Arduino per afegir major capacitat a la placa base: Motors (U, I elevades), pas a pas, servo, cod rotació.. Pantalles LCD Major nombre d'E/S digitals i analògiques Ethernet Xbee (sense fils) Bluetooth GPS RFID Memòries SD (flash) Generadors sons Prototips soldables o bé breadboard
 27. 27. Arduino: Clons i derivats Plataforma lliure (programari) i maquinari: Freeduino Boarduino BareBones Paperduino ... Sanguino
 28. 28. Arduino: Iniciatives relacionades Processing: Llenguatge codi obert Imatges, animacions i interacció Base d'Arduino Fritzing: Codi obert (programa i llibreria de components) Prototip -> producte real Breadboard -> Esquema -> Circuit imprès
 29. 29. Arduino: Demostració funcionament 1 Examples -> Digital -> Blink
 30. 30. Arduino: Demostració funcionament 2 Examples -> Servo -> Knob Examples -> Servo -> Sweep
 31. 31. Arduino: Demostració funcionament 3 http://arduino.cc/es/Tutoriales/CocheFantastico
 32. 32. Arduino: Recursos Arduino Tutorial (ladyada.net) http://www.ladyada.net/learn/arduino/lesson5.html Citilab: http://www.citilab.eu/arduino
 33. 33. Arduino: Aplicació a l'aula OP modalitat científico-tecnològica BAT LOE Electrònica, Programació i Robòtica 1 trimestre (3r) 2 hores setmanals
 34. 34. Fritzing http://fritzing.org
 35. 35. Fritzing: Programa 3 vistes: Protoboard, Esquema i PCB Calaix de parts (components) Auto-enrutament de connexions Anotacions Compartició de projectes a internet Editor per dissenyar nous components
 36. 36. Fritzing: Exemple circuit LDR
 37. 37. Fritzing: Exemple circuit LDR
 38. 38. Fritzing: Exemple circuit LDR
 39. 39. Fritzing: Avantatges i inconvenients Programa traduït al castellà Biblioteca de projectes disponibles lliures Vista “breadboard” imprimible a escala 1:1 No és un simulador Biblioteca de components inicialment limitada
 40. 40. Arduino i Scratch dues eines per a l'ensenyament de la tecnologia Disponible en línia a http://docs.google.com/asdkfañosodjfasdkj http://www.slideshare.net/aubieto/scratch-i-arduino/ Antoni Ubieto antoni.ubieto@gmail.com INS Lluís de Peguera Manresa

×