Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Adquisició de la informació escrita

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Adquisició de la informació escrita

 1. 1. Com podem aprendre, entendre i recordar el que llegim als llibres o als apunts
 2. 2. <ul><li>Busca les condicions de treball adequades </li></ul><ul><li>Estimula la concentració i l’atenció </li></ul><ul><li>Fixa’t en l’objectiu de la lectura: buscar informació, seguir instruccions, preparar un problema... </li></ul><ul><li>Tingues a mà el material necessari: marcadors, diccionari, fulls… </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Prelectura </li></ul><ul><li>Lectura comprensiva </li></ul><ul><li>Subratllat </li></ul><ul><li>Esquema </li></ul><ul><li>Resum </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Fixa’t en la informació que ens donen: </li></ul><ul><li>Els apartats del tema </li></ul><ul><li>Els títols i els subtítols dels apartats i dels paràgrafs </li></ul><ul><li>Les paraules en negreta </li></ul><ul><li>Els mapes, les il·lustracions, els esquemes, les imatges... </li></ul><ul><li>Els exercicis </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Segueix aquests consells: </li></ul><ul><li>Aplica: </li></ul><ul><ul><li>Velocitat i entonació adequades, </li></ul></ul><ul><ul><li>Pauses marcades per signes de puntuació, parèntesis, paràgrafs... </li></ul></ul><ul><li>Cerca al diccionari imprès o online les paraules que no entens. </li></ul><ul><li>Localitza les idees principals, normalment una en cada paràgraf. </li></ul><ul><li>Exemples i aclariments ajuden a entendre el contingut. </li></ul><ul><li>Relaciona els temes i les idees principals </li></ul><ul><ul><li>entre si </li></ul></ul><ul><ul><li>amb els títols i subtítols </li></ul></ul><ul><ul><li>amb les il·lustracions, els esquemes, els mapes... </li></ul></ul><ul><ul><li>amb els enunciats dels exercicis </li></ul></ul><ul><li>Fes pràctica en veu baixa abans d’una lectura en veu alta. </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Localitza les idees principals </li></ul><ul><li>Exemples i aclariments no s’han subratllar. </li></ul><ul><li>No subratllis frases senceres, sinó idees. </li></ul><ul><li>No subratllis moltes paraules. </li></ul><ul><li>Fes marques diferents: colors diferents, al voltant de la paraula... </li></ul><ul><li>Utilitza marques al marge: claus, asteriscs, fletxes... </li></ul><ul><li>En format digital, utilitza els recursos del processador de textos: negreta , cursiva , subratllat de tipologies diferents , color , ressaltat, etc. </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Només les idees principals i les dades més rellevants </li></ul><ul><li>Breu: una tercera part del text. </li></ul><ul><li>No hi exposis idees secundàries o exemples. </li></ul><ul><li>No copiïs fragments. </li></ul><ul><li>Expressa les idees del text clarament. </li></ul><ul><li>Utilitza les teves pròpies paraules. </li></ul><ul><li>Redactar les idees, no en facis una llista. </li></ul><ul><li>No facis paràgrafs curts i desconnectats. </li></ul><ul><li>No opinis. </li></ul>

  Be the first to comment

  Login to see the comments

Views

Total views

232

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

1

Actions

Downloads

2

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×