Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Teknologjia ne mesimdhenie !!!

6,006 views

Published on

Teknologjia ne mesimdhenie

Qellimet e programeve te reja teknologjike ne mesimdhenie.
Ndryshimet ne raport me sisetmin e vjeter
Organizimi pedagogjik
Organizimi i materialeve

#MesueseAurela

Published in: Education
 • Login to see the comments

Teknologjia ne mesimdhenie !!!

 1. 1.  Qellimet e programeve te reja teknologjike ne mesimdhenie.  Ndryshimet ne raport me sisetmin e vjeter  Organizimi pedagogjik  Organizimi i materialeve
 2. 2.  Teknologjia ne mesimdhenie kontribon ne ndertimin e nje kulture te perbashket per te gjithe nxenesit. Ajo lejon:  Te perdoresh ne nje menyre logjike mjetet teknologjike si :kompjuterat, micro- kompjuterat, burime audio-vizuale
 3. 3.  Te familjarizohesh me nje ecje origjinale qe karakterizohet nga nje menyre logjikimi mbi problematika te ngjashme, analoge te cilat te lejojne te gjesh zgjidhjen.
 4. 4.  Mesimdhenia rregjistrihet gjithmone ne vazhdimesine e programeve te shkolles dhe te lejon te perforcosh e te thellosh:  Analizen e prodhimeve per te kuptuar nevojat kryesore te krijuara qe cilave ato i pergjigjen, per te kuptuar ndertimin dhe funksionimin e tyre  Perdirimi logjik i mjeteve te komunikimit e te informimit
 5. 5.  Mesimdhenia eshte e ndertuar sipas dy menyrave;  Menyra e investigimit: nje grup kerkimesh e reflektimesh qe kane per qellim te vereje sjelljen, funksionimin, ndertimin e nje produkti, te kerkoje informacione ne menyre qe te gjeje zgjidhje
 6. 6.  Rruga e kerkimit mbeshtet mbi pese pika;  Funksionimi  Materialet  Energjite  Evulimi historik  realizimi
 7. 7.  Kur integrojme TIC ne lidhjet pedagogjike mes profesorit dhe nxenesit ato transformohen  Me hyrjen e TIC ne mesimdhenie nxenesit kane ne dore nje mjet shume te fuqishem produksioni dhe eksplorimi dijesh qe ka bere revolucion ne kete fushe
 8. 8.  Fillimisht mesuesit duhet te dallojne qarte lidhjen midis perdorimit te TIC dhe programit te mesimdhenies  Ne duhet te dijme ta perdorim teknologjine para se te mesojme me ndihmen e saj  Ne perdorim teknologjine per te mesuar te njejtat gjera si me perpara sepse TIC ne lejon qe:
 9. 9.  Te kemi nje mesimdhenie me te lehte  Me te shpejte  Me efikas Mund te themi qe rinovimi ne mesimdheniemund te kthehet ne nje mjet ose qellim i nje politike kombetare ose krahinore
 10. 10.  Mund te themi qe rinovimi ne mesimdheniemund te kthehet ne nje mjet ose qellim i nje politike kombetare ose krahinore
 11. 11.  Mund te permendim:  Pervetesimin e kompetencave ne informatike. Kuptojme ketu qe duhet te pervetsojme aktivitetet dhe aplikimet ne Web (ne internet) e pikerisht mbi kete qellim praktikojme activitete konkrete ne klase
 12. 12. Shtrirje ne nje game me te gjere materialesh njekohesisht. Kemi te bejme edhe me nje barazi mbi zgjedhjet e akseset e informacioneve. Pershembull edhe nxenesit e krahinave rurale te izoluara kane mundesi te kene informacione mjaft te vlefshme per mesimdhenien.
 13. 13.  Pyetja nese TIC mund te stimuloje te mesuarin eshte zgjidhur. Kur mesuesit perdorin TIC e perfitojne mbeshtetjen e duhur konstatojme nje progres ne te mesuar nga ana e nxenesve.
 14. 14.  Kur rinovimi eshte i lidhur nga afer me nje program te vecante studimesh atehere mesimdhenia mund te integroje me lehte teknologjine ne punen e saj
 15. 15.  Situata aktuale ne fushen e edukimit mund te krahasohet me at te mjeksise ne fillim te shekullit XX, kerkimet teknologjike kane transformuar praktiken e mjeksise e ka krijuar perfitime te jashtzakonshme.
 16. 16.  Edhe sot nje sfide te ngjashme keni ne fushen e mesimdhenies.  Ndesra teknologjia afirmohet e instalohet ne klase mesuesi duhet qe ne bashkpunim me nxenesit te percaktoje temat dhe burimet e internetit te cilat do ti trajtojne gjate procesit te mesimdhenies
 17. 17.  Ne strukturen e mesimdhenies eshte me e rendeshishme eksperienca e nxenesit se vete teknologjia  Shume njerez qe merren me TIC ne mesimdhenie nuk kishin parashikuar qe mesuesi me teknologjine e perparuar eshte i thirrur per te vepruar si mesues e jo si teknolog
 18. 18.  “inxhinieria” pedagogjike pershkruan të gjitha funksionet e studimit, projektimit, implementimit dhe adaptimit të një projekti edukativ.  Ajo supozon një sintezë që përfshin kontributet e ekspertëve
 19. 19.  Ajo studion nje projekt nen aspektet e saj teknike ,ekonomike, financiare, monetare dhe shoqerore.  Ajo përfshin të gjitha metodat dhe mjetet për të mësuar, te përshtatura per nje publik qe ka te percaktuar qarte objektivat mesimore.
 20. 20.  Menaxhim te nje projekti edukativ mes trekendeshit pedagogjik (nxenes mesues, nxenes nxenes, nxenes material pedagogjik
 21. 21.  Menaxhimi i tre uniteteve:  E kohes  E vendit (balle per balle/ne distance)  E veprimit individuale/kolektive
 22. 22.  Dhe se fundi kemi te bejme me menaxhimin e asaj cfare disponojme gjate aktit te te mesuarit:  Perdorimin e teknologjise  Perdorimin e materialit te shkruar pra librat

×