Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
IRAKASLE ESTILOAK ETA GAITASUNAK                 (ERANTZUNAK)   ARLOA: Ingurune        GAIA: An...
IRAKASLE ESTILOAK ETA GAITASUNAK                 (ERANTZUNAK)ikasiko dituztela jakinarazi die. Gaia   ...
IRAKASLE ESTILOAK ETA GAITASUNAK                 (ERANTZUNAK)                      ...
IRAKASLE ESTILOAK ETA GAITASUNAK                  (ERANTZUNAK)eta azpimarratu behar dute eta aurrekoan  ...
IRAKASLE ESTILOAK ETA GAITASUNAK                 (ERANTZUNAK)   Portaera, interesa... behaketaren   ...
IRAKASLE ESTILOAK ETA GAITASUNAK           (ERANTZUNAK)  **Horiz jarrita dagoena interpretatzen da sartuta dag...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Irakasle estiloak gaitasunak-erantzuna

Sekuentzia berbera egiten duten bi irakasleren estilo ezberdinak konparatzen dira, gaitasunen garapenaren ikuspuntutik (ERANTZUNA).

 • Be the first to comment

Irakasle estiloak gaitasunak-erantzuna

 1. 1. IRAKASLE ESTILOAK ETA GAITASUNAK (ERANTZUNAK) ARLOA: Ingurune GAIA: Animalia ornodunak MAILA: LH4 1. Ze metodologiaren bidez lantzen dira hobeto gaitasunak? 2. Ze gaitasun lantzen dira irakasle bakoitzarekin? 3. Ze ebaluazio motak neurtzen du hobeto ebaluazio irizpide eta adierazleetan ikusten duguna? 4. Prozesuan, ze paper betetzen du irakasleak? Eta ikasleek? C. Comunicación Lingüística Tratamiento de la Información y C. Digital Aprender a Aprender Autonomía e Iniciativa Personal C.Científica, Tecnológica y de la salud C. Social y Ciudadana C. Cultural y Artística C. Matemática I-I Ikasten ikasteko Gaitasuna, Aut Norberaren Autonomiarako eta Ekimenerako Gaitasuna Giz Gizarterako eta Hiritartasunerako Gaitasuna, Hiz Hizkuntza Komunikaziorako Gaitasuna Zien Zientzia, Teknologia eta Osasun Kulturarako Gaitasuna, In-D Informazioa Tratatzeko eta Teknologia Digitala erabiltzeko Gaitasuna, Art Giza eta Arte Kulturarako Gaitasuna IRAKASLE A IRAKASLE BMotibazioa : Planifikazioa:1.-Irakasleak gaia hasteko txikitan egindako 1.- .*Lehenengo saioan, B irakaslea animaliaanimalien albuma ekartzen die*. Bere ornodunei buruzko ideia-jasarekin hasten dagaraian nola egiten zituzten albumak, zenbat gaia. Arbelean esandakoa idazten ditu etabalio zuten kromoek, nola aldatzen zituzten... ikasleek ateratzen diren ideiak antolatzekokontatzen die. Kromoetan ikusten dituzten eta erabilitako irizpidea konpartitzekoanimalia motak ea ezagutzen zituzten animatzen ditu *galdetzen die**. ** Orduan, ikusiko dituzten edukiak eta emango dituzten saioak jakinanarazten dizkie.I-I: *** Ikasleek beraien agendan taula bat* Motibazioa betetzen dute, 1. zutabean gaiari buruz** Aurre-ezagupenak dakitena eta 2. zutabean zer gustatuko zaienHiz: ahozko ulermena eta elkarrekintza jakitea idatziz. Hirugarren zutabea (zer ikasiZien: inguru fisikoaren ezagupena duten unitatearen zehar *) gaia bukatzean beteko dute. I-I: Umeen interesa pizteko zerbait faltan botatzen dugu (motibazio atala) * aurre-ezagutzak atera, ideiak antolatu/erlazionatu /konpartitu… ** Planifikazioa *** aurre-ezagutza, ezagutza berriaren interesa, ikasketari buruzko gogoeta Giz: * ikasketa dialogikoa Aut: * beraien ikasketari buruzko gogoeta Hiz: ahozko ulermena, idazmena eta elkarrekintza Zien: inguru fisikoaren ezagupena (alberdi naturalak)Planifikazioa : 2.-* Irakasleak zertan datzan taldeka egingo2.-Gero, *animalia ornodunak zer diren eta duten proiektua –Webquesta - azaltzen zaie.ornodun talde batzuen ezaugarri nagusiak Talde bakoitzak lanaren ikuspegi orokorra -1-
 2. 2. IRAKASLE ESTILOAK ETA GAITASUNAK (ERANTZUNAK)ikasiko dituztela jakinarazi die. Gaia izango du eta gero ikerketa lana egingo dute:bukatzen dutenean zer jakin behar duten eta Taldeka, animalia ornodun talde bati buruzkonola ebaluatuko zaien azaltzen die ere. oinarrizko informazioa bilatu eta antolatuko dute txantiloi baten bidez. Informazio hauAnimalia ornodunak zer diren azaltzen du. gelakideekin konpartituko dute denon artean azken ekoizpena egiteko: “ Gure animalia ornodunen liburua” osatu duten liburu batzuen bilduma. Bilduma horretan atalI-I: * Gaiaren planifikazioa ezberdinak sartuko dira (nire gustokoHiz: ahozko ulermena eta elkarrekintza animalia, gure maskotak, gure ingurukoZien: inguru fisikoaren ezagupena animaliak, desagertzeko zorian dauden animaliak eta zergatiak) eta atalak betetzeko erabiliko den informazioa (animalien sailkapena, argazkiak, ezaugarriak, al zenekien...?, asmakizunak, margozteko aukerak, galdetegiak, aholkuak) I-I: * Unitatean zehar egingo den lana (ekoizpena) eta jarraituko den prozedura azaltzen da (planifikazio fasea). Ez da komentatzen ikasketa horren helburua eta ebaluazio prozesua Hiz: ahozko ulermena (eta elkarrekintza) Zien: inguru fisikoaren ezagupena (alberdi naturalak), gizakien eragina, gertakeren ulermena eta ondorioen iragarpena, ikerketa zientifikoaGaiaren garapena: Gaiaren garapena:3.-Saio bakoitzaren hasieran, testu liburuan 3.-* Taldeak IKT gelara joaten dira 3-4 saiotandagoen ornodun talde bakoitzari buruzko informazioa eta argazkiak Internetetikazalpen testua irakurtzen dute eta jasotzeko. Irakasleak lehenago helbideakkontzeptuak argitzen ditu. Zalantzak aukeratu ditu eta proiektuaren zehar taldeakargitzeko tarte bat uzten du . laguntzen ditu, guztiok parte hartzen dutelaHurrengo saioen hasieran, informazio berria ziurtatuz.ikusi baino lehen, aurrekoan sortutako ** Informazioa jaso, aztertu eta aukeratuzalantzak birpasaketa egiteko erabiltzen egiten dute. Horretarako oinarrizko alderdiakditu. dituen txantiloia, funtzezko galderak (kontrol zerrenda moduan erabiliko dena)I-I: Arazoei aurre egitea, ezagupen berriak eman zaizkie.* *eraikitzeko ikasleen zailtasunetik hastea, aurrera *** Txostenak inprimatzen dituzte etajoan baino lehen ezagupen berriak finkatzea irakasleari kopia bat ematen diote.Hiz: idatzizko ulermena eta elkarrekintzaZien: inguru fisikoaren ezagupena In-D: * Interneten erabilera ** Informazioaren trataera *** hardware-ren erabilpena I-I: * aldamioak erabiliz, info trataera ** taldearen lanaren planifikazioa botatzen da -2-
 3. 3. IRAKASLE ESTILOAK ETA GAITASUNAK (ERANTZUNAK) faltan: zer, nola, ardurak… Aut: lanaren antolaketa? eta ardurak? aurrera eramatea Giz: Talde lana: eztabaidak, akordioak Hiz: ahozko ulermena, idazmena eta elkarrekintza (Ahozko ulermena eskasa. Interneten bilaketan baliabideren bat ikus-entzunezkoa izan daiteke) Zien: inguru fisikoaren ezagupena (alberdi naturalak), gizakien eragina, gertakeren ulermena eta ondorioen iragarpena, ikerketa zientifikoa4.-Irudi eta poster batzuk ikusten dituzte. 4.-Hurrengo saioan, proiektore digitalaHor animaliaren gorputz atalak eta zein erabiliz, talde guztien artean animaliaornodun taldea dagokion agertzen dira. ornodunen taldeei buruzko taula bat betetzen dute. * * * Berdintasun eta ezberdintasunakI-I: Ulermenerako Informazio grafikoa erabiltzea eztabaidatzen eta justifikatzen dituzte.(aldamioak) Irakaslea moderatzailea izango da.Hiz: idatzizko ulermena eta elkarrekintzaZien: inguru fisikoaren ezagupena I-I: * kontzeptuen erlazioak Giz: * eztabaida, akordioak Aut: * burua argitu, iritziak arrazoitu In-D: tresneria Hiz: ( idazmena) eta elkarrekintza Zien: inguru fisikoaren ezagupena5.-Orduan ikasleek, bakarka, ariketa batzuk 5.- * * Ikasle bakoitzak, informazio honekin,egiten dituzte (testu liburutik edo-ta bigarren zutabean idatzi zuena (zerirakasleak proposatutakoak, etxean zein gustatuko zait jakitea) berrikusten du.klasean): testuak berriro irakurri eta Oraindik erantzuna ez badauka, fitxa bateangalderak erantzun, marrazkiak egin, galdera idatziko du. Bitartean, taldeek*eredu bat jarraituz haiek aukeratutako beraien liburuaren zatia betetzen dute, *animalia deskribatu, **animaliak sailkatu sortzen diren zalantzak taldean konpontzen.ornodun taldearen arabera. Bukatzendutenean, taldeka ariketak konparatzen I-I Aut:: * * beraien ikasketari buruzko gogoeta etadituzte eta haien artean sortutako arazoen konponketazalantzak argitzen*** saiatzen dira. Giz: * taldean konponketak bilatuz Hiz: (idatzizko ulermena), idazmena etaI-I : segun jarduerak nola dauden planteatuta elkarrekintza(estrategiak lantzen badira, goi-mailako buru Zien: inguru fisikoaren ezagupenaprozesuak martxan jarri behar badituzte eta ezbakarrik errepikapenak edo makinalki egindakoariketak…)*ereduak aztertu eta erabili** kontzeptuak erlazionatu***arazo eta zailtasunei aurre egiteaGiz: Eztabaida, akordioak: lankidetzarakotrebetasunakHiz: idatzizko ulermena, idazmena etaelkarrekintzaZien: inguru fisikoaren ezagupena6.-Etxean eguneroko gaia liburuan irakurri 6.-Hurrengo saioan, zalantza guztiekiko -3-
 4. 4. IRAKASLE ESTILOAK ETA GAITASUNAK (ERANTZUNAK)eta azpimarratu behar dute eta aurrekoan fitxak batzen dira eta bateratze-lana egitenaipatutako ariketak egingo dituzte. Hurrengo dute denon artean erantzunak emateko. * *egunean ariketak zuzenduko dira ausaz Erantzuna ez dakitenean, Interneten bidezaukeratutako ikasle batzuei galdetuz. edo-ta kontsulta-liburuetan bilatuko da.I-I : * irakurtzeko estrategiak, baina normalean Giz: * taldean konponketak bilatuzera mekanikoan egiten da eta ez da I-I In-D: * * Informazioaren trataera etaaprobetxatzen ideiak sailkatzeko, gaia Internetaren erabileraateratzeko…Ariketak zuzentzean ikasleek Hiz: idatzizko ulermena, idazmena etaberaien zailtasunetaz gogoeta egin beharko elkarrekintzalukete (non, zergatik…),bakarka eta ikasketa Zien: inguru fisikoaren ezagupenadialogikoaren bitartez. Erantzun bakarra etaarrazoitu gabekoa bultzatzen da askotan.Hiz: idatzizko ulermena, elkarrekintzaZien: inguru fisikoaren ezagupenaIn-D: informazioa aukeratzea. Oso eskasaAzken ekoizpena: Azken ekoizpena:7.-Gaia laburtzeko, kontzeptu-mapa 7.- *Talde bakoitzak bere animalia taldearenosatzen dute. Kontrol probarako ikasteko liburua egiten dute. Guztion lana bilduz gero,baliogarria izango da. liburuen bilduma osatuko dute eta proiektua bukatzeko, taldeek egindako lana aurkezten dute gelakideei eta * * * talde bakoitzakoI-I: * ezagutza eraikitzen laguntzen du: ideiak kide banarekin talde berriak osatuko dituztesailkatzeko eta erlazionatzeko eskolako geletan “gure animaliaIn-D: informazioa antolatzea eta erlazionatzea ornodunen liburua” bilduma aurkezteko.Hiz: elkarrekintza Liburua etxera eramateko aukera eskainikoZien: inguru fisikoaren ezagupena diete. : Aut: * bakoitzaren ardura aurrera eramatea I-I: * lana bateratzeko estrategiak (puzzle teknika) Giz: * taldean lana antolatu: lankidetzarako trebetasuna Art : * sormena Hiz: ahozko ulermena, idatzizko ulermena, mintzamena, eta elkarrekintza Zien: inguru fisikoaren ezagupena (alberdi naturalak), gizakien eragina, gertakeren ulermena eta ondorioen iragarpena, ikerketa zientifikoaEbaluazioa: Ebaluazioa:  Irakasleak bost galderetako azterketa  Irakasleak ikasle bakoitzaren egiten die eta koadernoak hartzen ditu. eguneroko lana (%20), azken ekoizpena  Kalifikaziorako balioa: Azterketa (%70) (“Gure animalia ornodunuen liburua” - eta koadernoak (%20). %20), ahozko aurkezpena eta ikerketa  Azterketa gainditu ez dutenek lanaren ostean egindako eztabaida (%20) klasean egindako ariketak kontutan hartuko ditu. errepikatuko dituzte  Lana burutzeko taldeen auto-  eta kontzeptu-mapa kopiatuko dute ebaluazioa eta hobetzeko berriro. proposamenak (%20) egingo dituzte. -4-
 5. 5. IRAKASLE ESTILOAK ETA GAITASUNAK (ERANTZUNAK)  Portaera, interesa... behaketaren Horretarako kontrol zerrenda bat izango bidez kontutan hartzen ditu (%10). dute.  Bukatzeko ikasle bakoitzak ikasi duenari buruzko gogoeta bat bere agendanI-I eta Aut: faltatzen zitzaien 3. zutabea beteko dute:lana kopiatuz eta ariketak errepikatuz ez da zer ikasi dudan eta oraindik ikasi ezlortzen ikasketari buruzko gogoeta egitea (non dudanaren zergatia (%20).egon da nire zailtasuna, zergatik ez dut lortu  Irakasleak aprobetxatzen du batzuekineduki hori barneratzea, zer egin beharko nuke indartze neurriak adostekohori gainditzeko… I-I eta Aut: Ebaluaketarako prozesua, egin diren jarduera guztiak, autoebaluaketa eta taldearen ebaluaketa kontutan hartzen dira. Horretarako tresnak eskeintzen dira (kontrol zerrenda). Ebaluaketa formatzailea da: gogoeta eta proposamenak egiten dira. Ikasleek prozesu osoan parte hartzen dute indartze neurriak ere adostuz. 5. Ze metodologiaren bidez lantzen dira hobeto gaitasunak? B irakaslearen metodologiarekin jarduera bakoitzean etekin gehiago ateratzen da ahalik eta gaitasun gehien landuz. 6. Ze gaitasun lantzen dira irakasle bakoitzarekin? (ikusi kolorezko kodea eta emandako azalpena jarduera bakoitzean) 7. Ze ebaluazio motak neurtzen du hobeto ebaluazio irizpide eta adierazleetan ikusten duguna? Gai honetaz, LHko 2. Zikloko ebaluazio irizpidetan ondokoa agertzen da: “2. Animaliak eta landareak identifikatu eta sailkatzen ditu irizpide zientifikoei jarraituz. * 2.1. Ea sailkatzen dituen izaki bizidun eta bizigabeak irizpide zientifiko sinpleei jarraituz; adibidez, elikadura mota, ugalketa forma edo morfologia (izaki bizidunen kasuan), eta gogortasuna. 2.2. Ea agertzen duen landareak eta animaliak zaindu eta kontserbatzeko jokabide aktiboa. ??? * 2.3. Ea ezagutu eta sailkatzen dituen bere inguruko animalia eta landareak, haien ezaugarrien arabera. 2.4. Ea hainbat informazio-iturri, -baliabide eta -euskarri erabiltzen dituen (behaketa zuzena, argazkiak, IKTak, testuak...), bai sailkapenak egiteko, baita egindako lana ezagutzera emateko ere. 2.5. Ea ezagutzen dituen inguruko animalia eta landareak beren habitatean: basoan, ibaian, parkean, putzuan...” -5-
 6. 6. IRAKASLE ESTILOAK ETA GAITASUNAK (ERANTZUNAK) **Horiz jarrita dagoena interpretatzen da sartuta dagoela B irakaslearen lanean (segun eta nola egiten duten animalien sailkapena, taulak, prozesatzen duten informazioa....) * Urdinez jarrita dagoena, A irakasleak lantzen duela interpretatzen da, baina nola berak ematen dien informazioa eta jarduera gehienetan ikasleek ez dute informazioa prozesatzen (errepikatzen baizik), beraz, irakasleak azaltzeak ez du ziurtatzen ikasleak egiten gai izango direnik Bi kasuetan edukiak lantzen dira baina erabiliko duten metodologia funtzezkoa izango da ikasleek jarrera aktiboa hartzeko eta batez ere gaitasun batzuk garatzeko (Ikasten ikasi, gizartekoa, autonomia...) Bestaldetik, ez batak ez besteak, nahiz eta Inguruneko gaia izan, ez dute aukera aprobetxatu irteera bat egiteko eta beraien ingurunea arakatzeko. Azken gogoeta izango zen jarduerak/atazak planifikatzen ditugunean kontutan hartu behar ditugula ebaluazio irizpideak eta adierazleak programaziorako proposamen ugari eta zehatzak atera ditzakegulako. Eta bukatzeko, B irakaslearen ebaluazioan aspektu gehiago hartzen dira kontutan (ikusi, kasu bakoitzean egindako gogoeta)8. Prozesuan, ze paper betetzen du irakasleak? Eta ikasleek? -A irakasleak rol aktiboa hartzen du eta ikasleen lana jarduera gehienetan informazioa jasotzea eta errepikatzea izango da (ariketetan egiten diren galderak oso meakanikoak direlako). -B irakaslearen rola aldakorra da, jarduera batzuetan moderatzailea, beste batzuetan baliabideak eskeintzen dituena, partaidetzaren bultzatzailea... Horren bitartez, ikasleek ikas-prozesuan ardura gehiago hartuko dute (lana planifikatzen, informazioa prozesatzen eta horrekin zerbait egiten, ezagutza-eskemak eraikitzen...). -6-

×