Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

4

Share

Download to read offline

Пътна карта за електронно управление

Download to read offline

Презентация на д-р Антон Герунов за пътната карта за електронно управление, с детайли за приоритетните проекти и очакваните резултати

Пътна карта за електронно управление

 1. 1. Пътна карта за електронно управление 2016-2020 Д-р Антон Герунов Секретар на Съвета за административната реформа Началник на Политически кабинет на заместник министър-председателя по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи 112.01.2016
 2. 2. Съдържание 2 Политически кабинет на заместник министър-председателя по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи 12.01.2016 Основни принципи на ПК за е-управление1 Приоритетни проекти2 Етап 2: 2017 – 2020 г.3
 3. 3. Спестяваме 1.1 млрд. лв. / година 3 Спестяваме 400 млн. лв. годишно:  33 млн. човекочасa и 330 млн. лева годишно от разнасяне на удостоверения и преписи  30 млн. лева от хартия и консумативи  40 млн. лева от дребна корупция Други ползи:  Гражданите и бизнеса престават да бъдат „куриери“ между администрациите  Спасяваме 8000 дървета годишно Спестяваме 350 млн. лева годишно:  200 млн. лева от намаляване на администрацията с минимум 20%  150 млн. лева от хартия, консумативи и разходи за съхранение Други ползи:  Намяляваме времето за получаване на комплексна услуга от седмици до минути  Спасяваме 40 000 дървета годишног Спестяваме 60 млн. лв. годишно:  36 млн. лв. годишно от поддръжка  13 млн. лв. от комуникации  6 млн. лв. годишно от хардуерна гаранция  5 млн. лв. годишно от електроенергия Други ползи:  Намаляваме времето за пускане на нови услуги от 6-9 месеца на 1 месец  Намаляваме CO2 емисиите с 10 000 тона годишно Спестяваме 300 млн. лева годишно на гражданите, бизнеса и бюджета:  20 млн. човеко-часa годишно за попълване на бланки с лични данни, пътуване, чакане на опашки  10 млн. човеко-часа годишно за набиране на данни от бланки, ръчно сверяване, корекции и пр. Единна и сигурна е-Идентификация за всички граждани Изграждане на държавен «Облак» и развитие на мрежата Премахване на удостоверенията и намаляване на режимите Електронизиране на най-често използваните услуги 12.01.2016 Политически кабинет на заместник министър-председателя по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи
 4. 4. Основни принципи 4 Политически кабинет на заместник министър-председателя по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи Всички проекти следва да поддържат сигурна и удобна електронна идентификация на гражданите; Електронни процеси, а не електронизиране на хартиени процеси; 1 2 Приоритизиране по значимост с цел ползваемост и удобство;3 Архитектура ориентирана към услуги (SOA), отворени стандарти и технологии;4 6 Устойчивост на резултатите чрез прилагане на добри практики. 5 Оперативна съвместимост без бюрокрация; 12.01.2016
 5. 5. Условия за допустимост 5 За всички проекти важат условията за допустимост по Оперативна програма „Добро управление“ • Интерфейси за отворени данни: изискване към всички проекти е да публикуват данни в отворен, машинно- четим формат; • Уеб-услуги за интеграция; • Съвременни добри практики за разработка; • Отворен код от първия ден на разработка; • Реинженеринг на бизнес процесите около “епизоди от живота” и “събития от бизнеса”; • Multi-tenancy, позволяващо използването на една система от много администрации. Условията имат за цел по-високо качество и устойчивост на реализираните системи Политически кабинет на заместник министър-председателя по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи 12.01.2016
 6. 6. Съдържание 6 Политически кабинет на заместник министър-председателя по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи 12.01.2016 Основни принципи на ПК за е-управление1 Приоритетни проекти2 Етап 2: 2017 – 2020 г.3
 7. 7. Инвентаризация на наличните ресурси 7 Политически кабинет на заместник министър-председателя по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи 12.01.2016 Коректни първоначални данни за нови информационни системи Изграден регистър на информационните масиви и направена оценка на разходите и рисковете Структурирана информация за ИКТ активи, информационни масиви, персонал и сключени договори Невъзможност за планиране на необходимия капацитет Липсва пълна и коректна информация за хардуерните и софтуерните ресурси в ДА Пълен одит на информационно- комуникационната инфраструктура на ДА ПРЕДИ СЛЕД
 8. 8. Сигурна е-идентификация онлайн 8 Политически кабинет на заместник министър-председателя по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи 12.01.2016 Регистър за е-ID и овластявания МВР Център за e-ID МТИТС/ДА ЕУ Данни от Regix и други бази данни
 9. 9. Държавен хибриден частен облак 912.01.2016 Политически кабинет на заместник министър-председателя по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи ПРЕДИ - Самостоятелно изграждане на инфраструктура; - Липса на експертиза; - Високи експлоатационни разходи; - Остаряла техника; - Над 7 хил. сървъра в сектор правосъдие; Над 6 хил. сървъра в ДА (65% по-стари от 5 години). СЛЕД - Без нужда от специфична ИТ експертиза във всяка администрация; - Гарантира високо качество и сигурност на инфраструктурата - Икономии от мащаба: спестени 60 млн. лв. годишно (поддръжка, електроенергия и хардуерна гаранция).
 10. 10. Надграждане на първични регистри 10 Граждан- ска регистра- ция Без разнасяне на справки от гише на гише Адресен регистър Интеграция на регистрите Регистър МПС Търговски регистър Достъп до информация между администрациите по служебен път 12.01.2016 Политически кабинет на заместник министър-председателя по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи
 11. 11. Приоритетни проекти – резултати 11 Технологични предпоставки за реализиране на електронно управление Възможна лесна и бърза интеграция на системи Изцяло автоматизиран процес по включване на нови системи Всички нови системи ще “пасват” в общата картина на електронното управление Резултати от реализация на приоритетните проекти 12.01.2016 Политически кабинет на заместник министър-председателя по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи
 12. 12. Съдържание 12 Политически кабинет на заместник министър-председателя по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи 12.01.2016 Основни принципи на ПК за е-управление1 Приоритетни проекти2 Етап 2: 2017 – 2020 г.3
 13. 13. Електронно управление 2017 – 2020 г. (1/2) 13 Етап 2 Разширяване на хардуерната и мрежова инфраструктура Реализиране на електронни услуги: - общински, областни и централни - по референтен модел - Приоритизирани по бр. транзакции Секторни стратегии Добавяне на електронна идентификация към съществуващи системи 1 2 3 4 12.01.2016 Политически кабинет на заместник министър-председателя по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи
 14. 14. Електронно управление 2017 – 2020 г. (2/2) 14 Етап 2 Миграция на системи към държавния облак Е-архивиране Инструменти за подобряване на законотворческия процес Прототип на електронно гласуване 5 6 7 8 12.01.2016 Политически кабинет на заместник министър-председателя по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи
 15. 15. Етап 2 - резултати 15 Гражданите и бизнесът могат да свършат цялата си работа с администрацията онлайн Единна точка за взаимодействие с администрацията. Без опашки и десетки гишета. Реализираните проекти са устойчиви, разпознаваеми и използвани 12.01.2016 Политически кабинет на заместник министър-председателя по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи
 16. 16. Благодаря за вниманието! Д-р Антон Герунов Секретар на Съвета за административната реформа Началник на Политически кабинет на заместник министър-председателя по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи 1612.01.2016
 • ssuser5381f4

  Jun. 1, 2017
 • mobiledragoman

  Nov. 14, 2016
 • iskrenarabadzhiev

  May. 15, 2016
 • ssuser968d39

  May. 13, 2016

Презентация на д-р Антон Герунов за пътната карта за електронно управление, с детайли за приоритетните проекти и очакваните резултати

Views

Total views

1,280

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

29

Actions

Downloads

18

Shares

0

Comments

0

Likes

4

×