Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Toiletmandens leg og stofskifte med piletræerne

Toiletmandens leg og stofskifte med piletræerne
Foredrag af Arne Backlund
Milrørådgiver for KKL Danmark

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Toiletmandens leg og stofskifte med piletræerne

 1. 1. Toiletmandens leg og stofskifte med piletræerne FOREDRAG AF ARNE BACKLUND MILJØRÅDGIVER FOR KKL DANMARK WWW.BACKLUND.DK
 2. 2. Vores hus i Dalarna, Sverige hvor vi på en skovgrund til søen er omgivet af træer, herunder af piletræer, hvor der er som vådest.
 3. 3. Et af vores Separett Villa 9000 i familiens hus i Sverige
 4. 4. Mine børn ved deres farmors træ i de overlevendes park i Lodz, Polen i 2009.
 5. 5. Bemærk de to første ord i “KORT OVER PARADIS” er:
 6. 6. Knud Romers ABC med et naturligt forhold til tis og
 7. 7. Arne er aktiv i miljøorganisationen NOAH fra 1979
 8. 8. Backlund ApS har betydelig erfaring med store vand- og spildevandsprojekter. I begyndelsen af 1990’erne skaffede Backlund således bl.a. et milliardprojekt i Tyskland til Krüger - nu Veolia. Etablering og drift af kloakering og renseanlæg mm. blev bl.a. organiseret i form af en “Kooperationsmodell” eller en “Betreibermodell”. Desværre blev der ofte tale om “Merceredesløsninger” med for meget kloakering, og for store renseanlæg. Dette er et tema i sig selv, som vi meget gerne uddyber i et selvstændigt foredrag/oplæg i anden sammenhæng.
 9. 9. Arne holder i 1995, på et miljøseminar i Leipzig, Tyskland foredrag om anvendelse af energipil i forbindelse med spildevand og slam.
 10. 10. I ”Aktionsplanen for fremme af økologisk byfornyelse og spildevandsrensning” fra 1998 og fremad deltog BACKLUND som rådgiver i følgende to temaer: Tema 1: Økologisk håndtering af spildevand i det åbne land Tema 3: Næringsstoffer fra by til land BACKLUND deltog i 12 - 15 projekter og medvirkede til udarbejdning af rapporter og artikler.
 11. 11. Økologisk håndtering af urin og fækalier i kolonihaveforeninger Opsamling, opbevaring og udnyttelse af urin fra Museumsgården på Møn
 12. 12. •Udgør ca. 80 % af belastningen vedr. N og 50 % af P i husspildevandet. •Kræver som kildesamlet husspildevand ved konventionel spildevandsrensning meget energi og giver store mængder slam. Materialestrømme Human urin
 13. 13. •Vi udskiller hovedparten af de plantenæringsstoffer vi indtager. •Human urin bidrager kun med 1 % af husspildevandsvolumen med indeholder 80 % af N, 55 % af P og 60 % af K og mindre end 0,6 % af cadmium og 0,06 % af bly. Materialestrømme
 14. 14. •1 person udskiller ca. 1 kg P/år. •0,7 kg i urin and 0,3 kg i fæces. •Humant udsondret P til landbrugsjord - potentiale på op til 80 % af P-behov. •Humant udsondret fosfor i urin - højeste kvalitet. •P og især P af god kvalitet kan uden tilbageføring hurtigt blive en mangelvare. Fosfor - fra bord til jord
 15. 15. Arne er rådgiver i projekter for Stadtwerke, Hannover vedrørende kildesorterende toiletter, vandfrie urinaler og pileanlæg til “Expo 2000 verdensudstillingen” og i senere projekter.
 16. 16. Cadmium i spildevand, jord og fødevarer Edvard Munch “Skriget”
 17. 17. BACKLUND samarbejder om og leverer pil til Regio Emilia pædagogiske projekter i Halle, Tyskland i 1992 - 1995
 18. 18. Projektet blev omtalt i flere medier
 19. 19. Energipil plantet som pilehytter og piletunnele plantet af Sara og hendes far i Saras børnehave 1992 . På billedet og Saras dat Vilma høste november 2
 20. 20. Etablering og anvendelse af Separett Vila “toilet uden vandskyl” i Lima, Peru.
 21. 21. Resultatet af 10 års arbejde for opsamling og udnyttelse af urin på Roskilde Festival. Video om “Beercycling” Beercycling på Roskilde Festival anno 2016.
 22. 22. Beercycling på Roskilde Festival anno 2016. Med resultatet “Pisner” i 2017
 23. 23. Besøg hos Jytte Abildstrøm i Munksøgår EcoFlush toiletter og smuk anvendelse a
 24. 24. Økosamfundet Permatopia november 2018 Permatopias pileanlæg
 25. 25. Økosamfundet Permatopia 1 ud af 96 EcoFlush toiletter Det store pileanlæg
 26. 26. Brev til Roskilde Festival adm. direktør om opsamling af urin inkl kvindernes i anno 2019 og frem?
 27. 27. Arne besøger igen i januar 2018 det vidunderlige økosamfund og undervisnings- og oplevelsessted Kibbutz Lotan i Negev, Israel hvor KKL har støttet flere projekter. Arne anbefaler på det varmeste flere KKL projekter på dette sted.
 28. 28. Arne på vej til at besigtige eventuelle kommende projektsteder i Uganda.
 29. 29. Arne fortæller om og demonstrerer brug af urin i Uganda oktober 2017
 30. 30. Anvendelse af urin som gødning til dyrkning af majs giver et langt større udbytte
 31. 31. Video om brug af urin i Uganda (kan bruges til inspiration til undervisningsmateriale)
 32. 32. “Meget gerne i samarbejde med Rotary Brønshøj”?

×