Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

мод боловсруулалт

271 views

Published on

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

мод боловсруулалт

  1. 1. Мод боловсруулалт 8-9р анги 1 2 3 4 1 25 6 7 3 8 4 7 8 9 9 Босоогоор Хөндлөнгөөр1. Холбох хэрэгсэл 1. Модон эдлэл2. Өнгөлөх бодис 2. Ширээ сандлын 1 хэсэг3. Гэр, байшингийн модон хийц 3. Багажны нэр4. Модны тээвэрлэлтийн үеийн 4. Ширээ сандлын бүрдэл гэмтэл хэсэг5. Гэрийн нэг хэсэг 5. МАА-д хэрэглэдэг модон6. Модон эдлэл хэрэгсэл7. ХАА-д хэрэглэдэг модон эдлэл 6. Тавилга8. Модоор хийсэн томоохон зүйл 7. Сандлын нэг хэсэг9. Модон тавилга 8. Модон хийц бүхий эдлэл10. Гэрийн нэг хэсэг 9. Ширээний бүрдэл хэсэг 10. Диваны монгол нэр

×