Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pagbabago ng Supply

46,848 views

Published on

 • Login to see the comments

Pagbabago ng Supply

 1. 1. PAGLALARAWAN SA IISANG KURBA  Ang presyo ang pangunahing salik na nakakaapekto sa supply SUPPLYPRESYO
 2. 2.  PAGTULAY SA IISANG KURBA -Graph kung saan makikita ang pagtaas ng supply at presyo.
 3. 3.  Sa bawat pagtaas ng presyo ay dumarami ang produktong handang ipagbili. Ang pagbabago sa presyo at supply ay nakapaloob sa iisang kurba. Ang ganitong paglalarawan ay nagyayari kapag presyo ang tanging nakaaapekto sa Qs, ang ibang salik ay di-nagbabago.
 4. 4. PAGBABAGO SA SUPPLY  May mga salik pa na nagiging dahilan ng pagbabago ng supply, kahit ang presyo ay di nagbabago  Ang pagbabago ng supply ay makikita sa pamamagitan ng paglipat ng kurba ng supply sa kanan o sa kaliwa na nagpapakita ng pagtaas o pagbaba ng supply.
 5. 5. SALIK SA PAGTAAS NG SUPPLY KAHIT ANG PRESYO AY NANANATILI  Paggamit ng teknolohiya  Dami ng nagtitinda  Pagkakaloob ng subsidy  Pagbaba ng gastusin sa produksiyon  Espekulasyon ng produsyer sa pagtaas ng presyo  Kapag napapanahon ang produkto  Pagtaas ng presyo ng komplementaryong produkto
 6. 6.  Sa graph ay inilalarawan ang pagtaas ng supply. Kahit walang pagbabago sa presyo, ang supply ay naging Q1 kilo ng asukal mula sa Q2 kilo sa magkatulad na presyo bunga ng ibang salik ng supply
 7. 7. SALIK SA PAGBABA NG SUPPLY KAHIT ANG PRESYO AY NANANATILI  Makaluma ang pamamaraan sa produksiyon  Paliit ng bilang ng nagtitinda  Pamiminsala ng El nino  Pagkakaroon ng mababang presyo ng komplementaryong produkto  Malaking gastos sa produksiyon  Kawalan ng tulong ng pamahalaan  Walang espekulasyon sa pagtaas ng presyo
 8. 8.  Ang pagbaba ng supply ay ipinapakita ng paglipat ng kurba mula sa kanan papuntang kaliwa bunga ng mga nasabing salik.. Ipinapalagay na sa presyong p1, ang produser ay magbebenta ng Q1 na kilo ng asukal, ngunit bunga ng mga nabanggit na salik, ang supply ay naging Q2 kilo na lamang kahit di-nagbago ang presyo
 9. 9. ELASTISIDAD NG SUPPLY  Ito ang sumusukat sa porsiyento ng pagtugon ng mga produsyer sa porsiyento ng pagbabago ng presyo. Sinusukat ang porsyento ng pagbabago ng supply sa bawat porsiyento ng pagbabago ng presyo(P). Tulad sa elastisidad ng demand, inuuri rin ang elastisidad ng supply sa elastik kung ang value ay mataas sa isa, di-elastik kung mababa sa isa, at unitary kung katumbas ay isa.
 10. 10. Elastik na elastisidad ng supply
 11. 11.  Ipinapakita ng graph ang kurba ng elastiko na supply kung saan mas malaki ang pagbabago ng supply sa bawat porsyento ng pagbaabgo ng presyo. Ito ay nagagawa ng mga produsyer kapag mahaagang mahalaga ang produktong ipagbibili. Kahit tumaas ang presyo, siguradong ito ay bibilihin ng tao tulad ng bigas, asukal, langis at iba pa.
 12. 12. Di-elastik na elastisidad ng supply
 13. 13.  Ang di-elastik na elastisidad ng supply na inilalarawan ng graph ay nagpapakita ng mas malaki ang pagbabago ng presyo kaysa sa pagbabago ng supply . Kapag tumaas ang presyo, di gaanong makapagtataas ng supply ang mga produser sa mga produktong maraming pamalit at di-gaanong kailangan
 14. 14.  Ang supply curve ay halos nasa anyong bertikal na ipinapakita ang di gaanong pagtaas ng supply kahit tumaas ang presyo. Nangangahulugang di gaanong makatugin ang produser sa pagtaas ng presyo.
 15. 15.  Mayroon ding tinatawag na ganap na elastik at ganap na di-elastik na elastisidad. Ang produser ay handang magbenta ng kahit gaano karaming produkto sa nakatakdang presyo sa ganap na elastik na elastisidad. Samantala, sa ganap na di-elastik na elastisidad, ang mga produser ay may nakatakdang dami ng produkto na ipagbibili kahit patuloy na tumataas ang presyo.

×