Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Felsefe yaratma kurami (1)

16,402 views

Published on

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Felsefe yaratma kurami (1)

  1. 1. YARATMA KURAMI Yaratma Olarak Sanat : Sanat eseri, sanatçının kendi yaratıcı gücü, yeteneği ve coşkusunun oluşturduğu estetik objedir. Doğa kendi başına güzel değildir. Nesneler dünyası tinsellikten yoksun, bir madde dünyasıdır. Yaratma olayı, sanatçının algıladığı maddi varlığa duygu, düşünce ve hayal gücünü katması olayıdır. Bir sanat eseri, sanatçının kendinden kattığı değerlerle anlam kazanır. Maddi varlığı böyle tinselleştirmek, maddeye biçim vermek demektir. Biçim kazanmış, tinsellik kazanmış maddi varlık artık maddi varlık olmaktan çıkar ve bir sanat eseri olur. Ölümlü olan madde, tinselleşince, biçim alıp bir sanat eseri haline gelince, ölümsüzleşir. Sanat eseri bir kere oluşan bir üründür. Bu nedenle sanat eseri özgündür, ikinci örneği yoktur.Önemli temscilcisi Crocedir. YARATMA KURAMI Sanat felsefesinin en eski ve en bilinen kuramı olan yansıtma kuramına göre doğa, "güzel" bir varlıktır; sanat için mükemmel bir örnek, bir modeldir. Sanatçıdan beklenen de doğa güzelliklerini sanat ürünlerine yansıtmasıdır Dikkat edilecek olursa burada sanatçının kişiliği ve kaynaklanmaktadır. Bu önemli yaratıcı yaklaşıma bir etken gözden kaçmaktadır. gücüdür Yaratma göre doğada kuramı O da buradan mükemmellik yoktur. Mükemmelliği yaratan sanatçıdır. Eğer sanatçı, çalışmalarına kendi kişiliğinin ve yaratıcı gücünün damgasını vuramamışsa ürettiği üründe bir estetik değer aramak Yaratma boşunadır. kuramına göre eserlerinebir benzerlikleri söz doğanın edilebilir. Çünkü ürettiklerinde üstün bir ancak sanat yeteneğin ve özgürlükten kaynaklanan bir yapıp etmenin sonucu olan sanat eseri doğa ürünlerinden fazla bir şeydir. Sanatçı doğadan aldığı izlenimleri ayıklar, birleştirir, onlara düş gücünü katar ve bir anlatıma dönüştürür. Bu anlatımın bir sanat ürünü olması için de özgün ve tek olması gerekir.
  2. 2. Yaratma Kuramı Yaratma olayı, sanatçının algıladığı maddi varlığa (bu maddi varlık, sözcük, ses, mermer olabilir) duygu, düşünce ve hayal gücünü katması olayıdır. Bir şiir, resim, müzik parçası gibi... Ölümlü olan madde, tinselleşince, biçim alıp bir sanat eseri haline gelince, ölümsüzleşir. Binlerce yıldır yaşayan sanat eserleri bunun en belirgin kanıtıdır. Bu eserlerle sanat ölümsüzlüğe ulaşmakta ve bu da ancak yaratma ile mümkün olmaktadır. Croce’a göre sanat, insan etkinliklerinin en özgür olanıdır. Sanatçının hammadde olarak almış olduğu izlenimleri birleştirerek, ayıklayarak bir senteze ulaştırılmasıdır. Sanatçı, bu sentezi ruhunda oluşan estetik sezgiyle ifade eder. Bu ifade ediş tekil olarak bir kerecik sezgisel olarak gerçekleşir. Sanat, mükemmel olanı arama etkinliğidir. Doğa mükemmellikten yoksun olduğu için doğanın taklidi gerçek sanat olamaz. Öyle ise sanatçı hayal gücünü ve yeteneklerini kullanarak sanat eserini ortaya çıkarılmalıdır. Philostratos der ki;”hayal gücü ve yaratma taklitten daha kuvvetlidir. “ HAZIRLAYAN:BERNA ARAŞ 11-B NO:151

×