Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Acollida: serveis de la Biblioteca ETSAV

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Acollida: serveis de la Biblioteca ETSAV

 1. 1. Benvinguts a la biblioteca<br />http://bibliotecnica.upc.edu/ARQUITECTURA-VALLES/content/presentacions-sessions-dacollida<br />
 2. 2. Horaris i calendari<br />De dilluns a divendres <br />de 9 a 21h.<br />Horari habitual<br />Web biblioteca<br />http://bibliotecnica.upc.edu/<br />Horari especial<br />
 3. 3. Per trobarllibres<br />Catàleg UPC:<br />cataleg.upc.edu<br />Catàleg COAC:<br />www.coac.net/home/frames/fhomebibliotecanou.htm<br />Catàleg de les biblioteques UPC<br />
 4. 4. TAULELL DE PRÉSTEC<br />CARNET UPC (DNI)<br />Servei de préstec<br />Què cal fer per endur-se un document en préstec?<br />
 5. 5. Servei de préstec<br />On he de tornar els documents prestats?<br />TAULELL DE PRÉSTEC<br />De qualsevol <br />Biblioteca UPC<br />o<br />BÚSTIA DE RETORN 24 H.<br />
 6. 6. Servei de préstec<br />Què passa si torno tard un document?<br />S’acumulen<br />2 punts per <br />document <br />i dia de <br />retard<br />Si es passa de<br /> 30 dies<br />es bloqueja<br /> un mes i <br />s’acumula <br />el “saldo”<br />Quan s’arriba a <br />30 punts<br />es bloqueja <br />la fitxa d’usuari <br />durant un més<br />
 7. 7. Servei de préstec<br />On he de tornar els documents consultats <br />dins la biblioteca?<br />CARRETONS <br />que hi ha per la biblioteca<br />
 8. 8. Servei de préstec<br />Quants documents i quants dies de préstec?<br />4 documents<br />10 dies<br />De totes les <br />Biblioteques<br />UPC<br />si no són de <br />préstec especial<br />4 Renovacions<br />
 9. 9. Servei de préstec<br />No es pot renovar si…<br />Atenció! NO es pot renovar quan…<br />S’ha renovat<br />4 vegades<br />Esteu<br />bloquejats<br />El document<br />està reservat <br />per un altre<br />usuari<br />
 10. 10. Els avisos del servei de préstec<br /> (reserves disponibles, recordatori <br />de retorn de documents, etc.) <br />s’envien per correu electrònic a <br />l’adreça-e UPC<br />Servei de préstec<br />
 11. 11. La biblioteca enviarà els seus<br />avisos i informacions a l’adreça de correu electrònic institucional:<br />@estudiant.upc.edu<br />Si no et saps l’adreça la pots consultar a e-secretaria <br />(amb el nom d’usuari del campus digital). <br />També pots redireccionar el correu UPC cap al teu correu personal.<br />https://esecretaria.upc.edu<br />Si no el tens redireccionat el pots consultar a la intranet de l’ETSAV<br />(@estudiant.upc.edu). <br />L’usuari i el password són els de la intranet de la UPC <br />(igual que al campus digital).<br />Servei de préstec<br />
 12. 12. Bibliotècnica<br /> (la biblioteca digital de la UPC) <br />http://bibliotecnica.upc.edu/<br />Bibliotècnica<br />
 13. 13. Gratuïts o accés obert<br /><ul><li>Enciclopèdia catalana : www.grec.cat
 14. 14. Wikipedia : www.wikipedia.org
 15. 15. TermCat : www.termcat.cat
 16. 16. Wordreference.com : www.wordreference.com</li></ul>Diccionaris i enciclopèdies<br />
 17. 17. Bibliotècnica<br /> (la biblioteca digital de la UPC) <br />http://bibliotecnica.upc.edu/<br />Col·leccions<br />Bases de dades<br />Bibliotècnica<br />
 18. 18. Accés UPC<br />Per trobararticles de revistes<br />RIBA<br />Avery<br />CSIC-ISOC<br />Urbadoc-Urbaterr<br />Bases de dades<br />
 19. 19. Accés UPC<br /><ul><li>Masters of architecture</li></ul>Gratuïts o accés obert<br /><ul><li>AICT: art images for college teaching
 20. 20. Cities and Buildings Database
 21. 21. Flickr
 22. 22. PicFindr
 23. 23. Wikimedia Commons</li></ul>Imatges<br />
 24. 24. Accés UPC<br /><ul><li>Fundación Alejandro de la Sota: Archivo Digital</li></ul>Gratuïts o accés obert<br /><ul><li>ArchInform: eng.archinform.net
 25. 25. HousingPrototypes: www.housingprototypes.org
 26. 26. Treballs acadèmics UPC: upcommons.upc.edu/pfc/</li></ul>Projectes<br />
 27. 27. Per accedir als continguts de Bibliotècnica <br />des de fora del campus <br />consulta: <br />http://bibliotecnica.upc.edu/content/acces-remot<br />ACCÉS REMOT<br />
 28. 28. GOOGLE A FONS<br />http://www.google.com/options/<br />http://www.google.com/help/features.html<br />
 29. 29. Adreces web de referència <br />Web de la UPC<br />http://www.upc.edu/<br />Web de l’ETSAV<br />http://www.etsav.upc.es/<br />Bibliotècnica<br />http://bibliotecnica.upc.edu/<br />Biblioteca ETSAV<br />http://bibliotecnica.upc.es/bib290/<br />
 30. 30. Moltes gràcies ! <br />Àngel Beumala<br />angel.beumala@upc.edu<br />

×