Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Estratègies per publicar

780 views

Published on

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Estratègies per publicar

 1. 1. Estratègies per publicar<br />Biblioteca ETSAV<br />SantCugat del Vallès, juliol 2010<br />
 2. 2. Sumari<br />
 3. 3. Documents de recerca<br />
 4. 4. Documents de recerca<br />Totes les revistes sóniguals?<br />Mónacadèmic<br />Divulgació<br />Mónprofessional<br />Normes de publicació<br />Anglès<br />Puntualitat<br />Revisió per parells<br />Comité internacional<br />Criteris de selecció per avaluar revistes<br />
 5. 5. Criterisd’avaluació<br />
 6. 6. Criterisd’avaluació<br />
 7. 7. Criteris d’avaluació<br />RESULTATS<br />DE LA <br />RECERCA<br />Peer review<br />ARTICLE<br />REVISTA<br />Article en procés de revisió. <br />Font: http://bibliotecnica.upc.edu/e-portals/comunicacio_cientifica<br />EDITORIAL<br />REBUIG<br />Procés de revisió<br /> (peer review)<br />AVALUADORS<br />(referees) <br />ACCEPTACIÓ<br />=<br />publicació<br />
 8. 8. Criterisd’avaluació<br />Importànciad’una revista dinsd’unaàreatemàtica<br />Índex d’impacte<br />+ impacte<br />+ difusió<br />+ difícil de publicar<br />+ tempsd’espera<br />
 9. 9. Producció científica<br />WEB OF SCIENCE<br />Cerca de la producció científica<br />
 10. 10. Cerca de la producció científica<br />operadors booleans:<br />AND (&): recupera tots els termes<br />OR (+): recupera alguns dels termes<br />NOT (-): exclou un dels termes<br />Com ho busquem?<br />truncaments:<br />* ? $ recupera els termes amb una mateixa arrel<br />Atenció! <br />La base de dades no contempla termes controlats.<br />Cal realitzar les cerques utilitzantllenguatgelliure i el màxim de sinònimspossibles<br />Fisch E* (cognom nom sense coma)<br />Enzym* (enzime, enzimes, enzymatic...)<br />Colo$r (color, colour)<br />Organi?ation* (organisation, organisationalorganization, organizations, organizational...)<br />
 11. 11. Cerca de la producció científica<br />Pantalla de resultats<br />
 12. 12. Cerca de la producció científica<br />
 13. 13. Cerca de la producció científica<br />Treballs que citen l’article<br />Crear una alerta de cites d’aquestarticle<br />Treballs que comparteixenreferènciesambaquestarticle<br />Referènciescitades a l’article<br />
 14. 14. Cerca de la producció científica<br />Mapa de citacions<br />
 15. 15. Cerca de la producció científica<br />Altreseines<br />
 16. 16. Cerca de la producció científica<br />Avery<br />
 17. 17. Cerca de la producció científica<br />Paquets de revistes<br />http://cataleg.upc.edu/search~S6*cat<br />
 18. 18. Anàlisi de la producció científica<br />http://scholar.google.com/schhp?hl=ca<br />Quines obres citen aquestllibre<br />Identificaaltres documents similars en base a les cites<br />
 19. 19. Anàlisi de la producció científica<br />WEB OF SCIENCE<br />Anàlisi de la producció científica<br />
 20. 20. Anàlisi de la producció científica<br />Producció científica en mobilitat urbana a Europa<br />Serveix per classificar un conjunt de resultats en categories tals com autor, publicació, institució o àrea temàtica.<br />20<br />
 21. 21. Anàlisi de la producció científica<br />Producció científica en mobilitat urbana a Europa: institucions<br />
 22. 22. Anàlisi de la producció científica<br />Producció científica en mobilitat urbana a Europa: revistes<br />
 23. 23. Anàlisi de la producció científica<br />Autor<br />Congrès<br />País<br />Tipus de document<br />Institució<br />Llengua<br />Any de publicació<br />Revista<br />Matèria<br />
 24. 24. Avaluació de la recerca<br />JOURNAL CITATION REPORTS<br />Comportamentde la revista<br />
 25. 25. Avaluació de la recerca<br />JournalCitationReportsés una eina de mesura de la influència de les revistes científiques de cada àmbit de recerca. <br />A partir d'informació estadística basada en dades de citació:<br />fixaelsrànquings de les revistes de cada àrea<br />determina diferentsindicadorsd'impacte de cadascuna. <br />La posició relativa de les revistes serveix per qualificarprojectes i curriculums.<br />
 26. 26. Avaluació de la recerca<br />Es potescollirmésd’unacategoriaamb la tecla Ctrl<br />
 27. 27. Avaluació de la recerca<br />Factor d’impacte<br />Ens pot ser útil per:<br /><ul><li>Identificar les revistes més rellevants per al nostre treball de recerca.
 28. 28. Identificar les millors revistes per a publicar el nostre article.</li></ul>Com es calcula?<br />
 29. 29. Avaluació de la recerca<br />Quartils<br />3<br />1 quartil: 15/4* 1=3,75 <br />2on quartil: 15/4*2=7,5<br />7<br />11<br />3er quartil: 15/4*3=11,25<br />4er quartil: 15/4*4=15<br />15<br />Càlcul del quartil: <br />(Nombre de revistes de la disciplina / 4) * quartil<br />= <br />Resultat en números enters<br />
 30. 30. Avaluació de la recerca<br />Altreseines<br />
 31. 31. Avaluació de la recerca<br />http://www.scimagojr.com/<br />Portal obert que pren com a base la informació continguda a la base de dades Scopus (Elsevier)<br />
 32. 32. Avaluació de la recerca<br />http://dice.cindoc.csic.es/<br />
 33. 33. Avaluació de la recerca<br />http://www10.gencat.net/agaur_web/AppJava/a_info.jsp?contingut=carhus<br />Projectedesenvolupat per AGAUR.<br />CARHUS Plus+ és un sistema de classificació de revistes científiquesdelsàmbits de les CiènciesSocials i Humanitats que es publiquen a nivell local, nacional i internacional. <br />Objectiu = contribuir a l’avaluació de la recerca que es duu a terme en el sistema científic i universitaricatalà.<br />
 34. 34. Eines i serveis > LibX<br />Fer cerques sobre les principals fonts d'informació de les Biblioteques de la UPC:<br />Catàleg UPC<br />Catàleg CBUC<br />UPCommons<br />Tesis Doctorals – TDX<br />Fènix.Doc<br />Bibliotècnica<br />
 35. 35. Eines i serveis > LibX<br />Trobar documents directament des d’Amazon<br />Fer cerquesdirectament des de Google<br />
 36. 36. Eines i serveis > LibX<br /><ul><li>Enllaç a Catàleg UPC a través de l’ISBN/ISSN</li></li></ul><li>Eines i serveis > Accés des de fora del campus<br />Proxy Squid<br />El proxy (servidor intermediari):<br />Recull pàgines web directament de l’exterior a petició dels seus ordinadors clients<br />Emmagatzema en el seu disc dur local una còpia i un índex de totes les pàgines visitades.<br />L’accés a aquest servei està limitat als membres de la comunitat de la UPC. <br />http://bibliotecnica.upc.edu/content/acces-remot<br />
 37. 37. Eines i serveis > SIE<br />SIE<br />Per respondre consultes especialitzades sobre una de les àrees de coneixement de la UPC.<br />
 38. 38. Eines i serveis > SOD<br />Serveid’obtenció de documents<br />El SOD subministra tot tipus de documents: llibres, articles de revista, tesis doctorals, informes tècnics, patents, conferències, etc., de qualsevol país del món i en qualsevol llengua.<br />
 39. 39. Eines i serveis > Formació<br />Sessions de formació : Recursos d'informació per a la recerca<br />Podeudemanarformació en l'úsdels recursos d'informaciógenerals (bases de dades i revistes, gestors de referències, Web of Knowledge, etc.) o relacionatsamb un àmbitcientíficespecífic (recursos en informàtica, enginyeria civil, arquitectura, matemàtiques i estadística, etc.). <br />
 40. 40. Moltesgràcies!<br />lluisa.amat@upc.edu<br />

×